Księgi wieczyste Radom prowadzi:
Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Radomiu

Grzybowska 6
26-620 Radom

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Radomiu otrzymał kod wydziału: RA1R

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Radomiu
  • Sąd Apelacyjny w Lublinie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Radomiu prowadzi księgi wieczyste dla miasta:

A

gm. Kowala Augustów
gm. Jedlińsk Antoniów
gm. Skaryszew Anielin
gm. Jedlińsk Adaminów
gm. Jedlnia-Letnisko Aleksandrów
gm. Kowala Adamów
gm. Zakrzew Annów
gm. Skaryszew Antoniów
gm. Jedlnia-Letnisko Antoniówka

B

gm. Jedlińsk Budki Wierzchowskie
gm. Skaryszew Budki Skaryszewskie
gm. Jastrzębia Bartodzieje
gm. Jedlińsk Bierwiecka Wola
gm. Jedlińsk Biały Ług
gm. Przytyk Borki
gm. Zakrzew Boćków
gm. Jastrzębia Bartodzieje-Kolonia
gm. Zakrzew Bielicha
gm. Skaryszew Bogusławice-Kolonia
gm. Skaryszew Budy Gębarzowskie
gm. Zakrzew Budy
gm. Jedlińsk Brody
gm. Jastrzębia Borki Bartodziejskie
gm. Przytyk Borowiec Pierwszy
gm. Jastrzębia Brodek
gm. Zakrzew Baraki
gm. Przytyk Babia Góra
gm. Kowala Błonie
gm. Jastrzębia Bartosy
gm. Jastrzębia Bąki Lesiowskie
gm. Jedlińsk Bocianówka
gm. Jedlińsk Boża Wola
gm. Jedlińsk Bród
gm. Jastrzębia Brody
gm. Jedlińsk Bierwce
gm. Skaryszew Bogusławice
gm. Jedlnia-Letnisko Budki
gm. Kowala Bukowiec
gm. Jedlińsk Borki Lisowskie
gm. Przytyk Bór
gm. Skaryszew Bujak
gm. Skaryszew Błonie
gm. Zakrzew Boża Wola
gm. Kowala Bardzice

C

gm. Zakrzew Cerekiew
gm. Jedlińsk Czekajów
gm. Kowala Ciborów
gm. Jedlnia-Letnisko Cudnów
gm. Skaryszew Chomentów-Puszcz
gm. Jedlińsk Czarny Ług
gm. Skaryszew Chomentów-Szczygieł
gm. Przytyk Choiny
gm. Skaryszew Chomentów-Socha
gm. Skaryszew Czarna Rola
gm. Jedlińsk Czarna Rola

D

gm. Iłów Dawidów
gm. Jastrzębia Dąbrowa Jastrzębska
gm. Skaryszew Dzierzkówek Stary
gm. Jastrzębia Dąbrowa Kozłowska
gm. Zakrzew Dąbrówka Nagórna Pierwsza
gm. Przytyk Duży Las
gm. Zakrzew Dąbrówka Nagórna
gm. Skaryszew Dzierzkówek Nowy
gm. Przytyk Dębowica
gm. Przytyk Domaniów
gm. Jedlnia-Letnisko Dawidów
gm. Jedlińsk Dąbrowa
gm. Skaryszew Dąbrówka Makowska
gm. Przytyk Dęba
gm. Zakrzew Dębina
gm. Skaryszew Dzielnice Makowskie
gm. Zakrzew Dąbrówka Nagórna-Stara Wieś
gm. Jedlińsk Dębniak Lisowski
gm. Zakrzew Dąbrówka Nagórna Poprzeczna

E

gm. Skaryszew Edwardów
gm. Zakrzew Emilin

F

gm. Zakrzew Folwark
gm. Zakrzew Flisówka
gm. Jedlińsk Franciszków

G

gm. Jastrzębia Górna Wola
gm. Jedlnia-Letnisko Górki
gm. Zakrzew Gustawów
gm. Skaryszew Gawroniec-Kolonia
gm. Skaryszew Grabina
gm. Jedlińsk Gutów
gm. Kowala Grabina
gm. Zakrzew Gulinek
gm. Skaryszew Gościniec
gm. Jedlińsk Godzisz
gm. Przytyk Gaczkowice
gm. Jedlnia-Letnisko Gzowice
gm. Jastrzębia Gać
gm. Zakrzew Gwizdów
gm. Jastrzębia Goryń
gm. Skaryszew Górki
gm. Zakrzew Gulin
gm. Jedlińsk Gryzów
gm. Jedlińsk Grabina
gm. Przytyk Goszczewice
gm. Zakrzew Gózdek
gm. Jedlnia-Letnisko Gzowskie Budy
gm. Jedlińsk Górki
gm. Skaryszew Gaj
gm. Jedlnia-Letnisko Groszowice
gm. Jedlnia-Letnisko Gzowice-Folwark
gm. Jedlińsk Górna Wola
gm. Jedlnia-Letnisko Gzowice-Kolonia
gm. Skaryszew Grobla
gm. Jedlińsk Górna Wieś
gm. Zakrzew Gaj
gm. Zakrzew Golędzin
gm. Skaryszew Gębarzów-Kolonia
gm. Przytyk Glinice
gm. Skaryszew Gębarzów

H

gm. Kowala Huta Dolna
gm. Jedlińsk Herników
gm. Kowala Huta Mazowszańska
gm. Zakrzew Herników
gm. Skaryszew Hektary
gm. Jedlińsk Huta Wierzchowska
gm. Skaryszew Huta Skaryszewska

J

gm. Zakrzew Jaszkowice
gm. Jedlińsk Jeziorno
gm. Kowala Józefów
gm. Jedlnia-Letnisko Jedlnia-Letnisko
gm. Zakrzew Janiszew
gm. Przytyk Jadwiniów
gm. Zakrzew Jaszowice-Kolonia
gm. Jedlińsk Jankowice-Kolonia
gm. Skaryszew Janów
gm. Jedlińsk Józefów
gm. Jastrzębia Jastrzębskie Komorniki
gm. Jedlińsk Józefówek
gm. Jastrzębia Jodłowiec
gm. Jedlińsk Janki
gm. Przytyk Jagodno
gm. Skaryszew Janów Chomętowski
gm. Jedlińsk Jedlanka
gm. Jastrzębia Jastrzębia
gm. Jedlińsk Jedlińsk
gm. Jedlińsk Jankowice
gm. Przytyk Jabłonna

K

gm. Skaryszew Kazimierówka
gm. Jedlińsk Klwaty-Ludwików
gm. Jedlińsk Kępiny
gm. Zakrzew Kresy
gm. Kowala Kowala-Stępocina
gm. Jedlińsk Komorniki
gm. Jedlińsk Kruszyna
gm. Zakrzew Kolonia Litwa
gm. Przytyk Krzyszkowice
gm. Zakrzew Kolonia Pniaki
gm. Kowala Kosów-Stacja
gm. Jastrzębia Komorniki Lesiowskie
gm. Jedlnia-Letnisko Kolonia Druga
gm. Jastrzębia Karolów
gm. Kowala Kosów
gm. Jedlińsk Kamińsk
gm. Kowala Kowalówka
gm. Zakrzew Kieterów
gm. Skaryszew Kobylany-Kolonia
gm. Zakrzew Kozinki
gm. Zakrzew Kolonia Piaski
gm. Kowala Kotarwice
gm. Zakrzew Kolonia
gm. Jedlnia-Letnisko Kozaczka
gm. Skaryszew Kłonowiec-Kurek
gm. Kowala Kończyce-Kolonia
gm. Przytyk Kaszewska Wola
gm. Jastrzębia Komorniki Kozłowskie
gm. Przytyk Kresy
gm. Jastrzębia Kolonia Lesiów
gm. Jedlińsk Klwaty
gm. Skaryszew Kłonowiec-Koracz
gm. Kowala Kąty
gm. Jedlińsk Klwatka Szlachecka
gm. Jedlnia-Letnisko Kolonia Pierwsza
gm. Skaryszew Kobylany
gm. Skaryszew Kolonisty
gm. Skaryszew Kobylany-Górki
gm. Jedlińsk Klwaty-Dwór
gm. Jedlińsk Krucica Pierwsza
gm. Jedlnia-Letnisko Kolonka
gm. Przytyk Kobrówka
gm. Zakrzew Karolin
gm. Jedlnia-Letnisko Kolonia
gm. Kowala Kowala-Kolonia
gm. Jastrzębia Kozłów
gm. Skaryszew Komorniki
gm. Zakrzew Kozia Wola
gm. Skaryszew Kamienie
gm. Przytyk Kolonia

L

gm. Skaryszew Ludwinów
gm. Jedlińsk Ludwinów
gm. Jastrzębia Lesiów
gm. Jedlnia-Letnisko Lasowice
gm. Zakrzew Legęzów
gm. Kowala Ludwinów
gm. Skaryszew Leonów
gm. Jedlińsk Ludwików
gm. Jedlińsk Lisów
gm. Zakrzew Las Janiszewski
gm. Kowala Lubelska
gm. Jastrzębia Lewaszówka

Ł

gm. Zakrzew Łaniec
gm. Jedlińsk Ług
gm. Zakrzew Ławki

M

gm. Zakrzew Milejowice
gm. Przytyk Młódnice
gm. Skaryszew Magierów
gm. Skaryszew Maków-Gaj
gm. Skaryszew Miasteczko
gm. Zakrzew Majdan Starowiejski
gm. Jastrzębia Mąkosy Nowe
gm. Kowala Majewo
gm. Skaryszew Modrzejowice
gm. Jedlińsk Marcelów
gm. Skaryszew Makowiec
gm. Zakrzew Milejowice-Kolonia
gm. Zakrzew Mleczków-Kolonia
gm. Jedlińsk Moczydło
gm. Skaryszew Maków Nowy
gm. Jastrzębia Mąkosy Stare
gm. Skaryszew Makowiec-Leśniczówka
gm. Zakrzew Młyn
gm. Skaryszew Modrzejowice-Kąty
gm. Przytyk Marysin Kaszewski
gm. Kowala Młodocin Mniejszy
gm. Kowala Maliszów
gm. Skaryszew Maków
gm. Skaryszew Małęcka Droga
gm. Jedlnia-Letnisko Myśliszewice
gm. Skaryszew Modrzejowice-Kolonia
gm. Przytyk Maksymilianów
gm. Jedlnia-Letnisko Maryno
gm. Przytyk Mścichów
gm. Zakrzew Marianowice
gm. Jedlińsk Mokrosęk
gm. Kowala Mazowszany
gm. Jedlińsk Malinów
gm. Zakrzew Mleczków

N

gm. Skaryszew Niwa Odechowska
gm. Zakrzew Nieczatów
gm. Jedlnia-Letnisko Natolin
gm. Jedlińsk Nowe Zawady
gm. Skaryszew Nowa Droga
gm. Jedlińsk Nowa Wola
gm. Jedlińsk Narty
gm. Zakrzew Natalin za Wodą
gm. Jastrzębia Nowy Kozłówek
gm. Przytyk Nowy Młyn
gm. Zakrzew Nikodemów
gm. Skaryszew Nowa Wieś
gm. Zakrzew Natalin

O

gm. Przytyk Ostrołęka
gm. Kowala Osiek
gm. Jastrzębia Owadów
gm. Skaryszew Odechowiec
gm. Jedlińsk Obózek
gm. Przytyk Oblas
gm. Skaryszew Odechów
gm. Jastrzębia Olszowa
gm. Jastrzębia Owadów-Stara Wieś
gm. Jastrzębia Osowie
gm. Jastrzębia Owadów-Kolonia

P

gm. Jedlińsk Przytułki
gm. Przytyk Pusta Staruszka
gm. Kowala Parznice
gm. Skaryszew Podolszyny
gm. Skaryszew Pieńki
gm. Skaryszew Pod Budkami
gm. Jedlińsk Piaseczno
gm. Jedlińsk Poręby
gm. Jastrzębia Poręby Jastrzębskie
gm. Zakrzew Ponikwy
gm. Przytyk Podgajek-Kolonia
gm. Przytyk Przytyk
gm. Jedlnia-Letnisko Posada
gm. Skaryszew Praga Skaryszewska
gm. Przytyk Przymiarek
gm. Jastrzębia Pacyna
gm. Jedlińsk Piaski
gm. Przytyk Potkanna
gm. Przytyk Posada
gm. Skaryszew Podgórze
gm. Zakrzew Patyjałek
gm. Skaryszew Pianka
gm. Skaryszew Podsuliszka
gm. Skaryszew Piaski
gm. Kowala Piachy
gm. Kowala Pelagiów
gm. Kowala Podgórze
gm. Jedlnia-Letnisko Piotrowice
gm. Zakrzew Pieńki Kapturskie
gm. Zakrzew Podgaj
gm. Zakrzew Podlesie Mleczkowskie
gm. Jedlnia-Letnisko Polesie
gm. Jedlińsk Piastów
gm. Jedlińsk Płasków
gm. Przytyk Podgajek
gm. Skaryszew Pod Wólką
gm. Skaryszew Podgranica
gm. Przytyk Podwalina

R

gm. Kowala Ruda Mała
gm. Radom Radom
gm. Jedlnia-Letnisko Rajec-Letnisko
gm. Kowala Rożki
gm. Jedlińsk Romanów
gm. Kowala Romanów
gm. Jedlnia-Letnisko Rajec Księży
gm. Jedlnia-Letnisko Rajec Poduchowny
gm. Jedlnia-Letnisko Rajec Szlachecki

S

gm. Jastrzębia Spezja
gm. Przytyk Sachalin
gm. Przytyk Stefanów
gm. Zakrzew Sosnowica
gm. Skaryszew Smug Bogusławski
gm. Jedlińsk Stara Wieś
gm. Zakrzew Szczukówka
gm. Przytyk Studzienice
gm. Przytyk Sewerynów
gm. Skaryszew Stanisławów
gm. Kowala Stawki
gm. Jastrzębia Sowie Góry
gm. Zakrzew Szklarnia
gm. Skaryszew Stara Wieś
gm. Jedlnia-Letnisko Siczki k. Młyna
gm. Skaryszew Syta
gm. Jedlińsk Stare Zawady
gm. Skaryszew Sołtyków
gm. Jedlnia-Letnisko Siczki-Stara Wieś
gm. Przytyk Słowików
gm. Jedlnia-Letnisko Stara Wieś
gm. Skaryszew Skaryszew
gm. Jastrzębia Sokoleniec
gm. Przytyk Stary Młyn
gm. Jedlnia-Letnisko Sadków
gm. Przytyk Suków
gm. Jastrzębia Stara Wieś
gm. Jedlnia-Letnisko Słupica
gm. Jedlińsk Sowie Góry
gm. Jedlnia-Letnisko Siczki
gm. Przytyk Sukowska Wola

Ś

gm. Skaryszew Średnica

T

gm. Zakrzew Targowisko-Kolonia
gm. Zakrzew Troszczyn
gm. Zakrzew Taczowskie Pieńki
gm. Zakrzew Tarnawka Pierwsza
gm. Zakrzew Taczówek
gm. Skaryszew Tomaszów
gm. Zakrzew Tarnawka Druga
gm. Zakrzew Targowisko
gm. Kowala Trablice
gm. Zakrzew Taczów

U

gm. Jedlińsk Urbanów

W

gm. Skaryszew Wyglądała
gm. Jedlińsk Wola Gutowska
gm. Przytyk Wola Wrzeszczowska
gm. Zakrzew Wacyn
gm. Zakrzew Wygoda
gm. Przytyk Wólka Domaniowska
gm. Przytyk Witoldów
gm. Zakrzew Wólka Ponikiewska
gm. Jedlińsk Wydry
gm. Jedlińsk Wykrętek
gm. Zakrzew Wiktorów
gm. Jastrzębia Wola Goryńska
gm. Jastrzębia Wojciechów
gm. Skaryszew Wólka Twarogowa
gm. Przytyk Wrzos
gm. Jastrzębia Wólka Lesiowska
gm. Jastrzębia Wolska Dąbrowa
gm. Jedlińsk Wierzchowiny
gm. Przytyk Wrzeszczów
gm. Jastrzębia Wólczyna
gm. Zakrzew Wola Taczowska
gm. Skaryszew Wilczna
gm. Jastrzębia Wola Owadowska
gm. Jastrzębia Wolica
gm. Skaryszew Wygwizdów
gm. Jedlińsk Wycisłówka
gm. Skaryszew Wincentów
gm. Jedlińsk Wielogóra
gm. Skaryszew Wymysłów
gm. Jedlnia-Letnisko Wrzosów
gm. Jedlińsk Wołowe Góry
gm. Jedlińsk Wsola
gm. Przytyk Wygnanów
gm. Zakrzew Wojdat Annowski
gm. Kowala Walentynów

Z

gm. Jedlińsk Zielonka
gm. Kowala Załawie
gm. Jedlińsk Zapłocie
gm. Przytyk Zameczek-Kolonia
gm. Zakrzew Zakrzewska Wola
gm. Zakrzew Zakrzówek
gm. Zakrzew Zakrzew
gm. Zakrzew Zakrzew-Kolonia
gm. Zakrzew Zakrzew
gm. Kowala Zenonów
gm. Zakrzew Zatopolice
gm. Przytyk Zameczek
gm. Przytyk Zagóra
gm. Jastrzębia Zadulowa
gm. Skaryszew Zabrodzie
gm. Jedlińsk Zawietrak
gm. Zakrzew Zdziechów
gm. Kowala Zabierzów
gm. Zakrzew Zakrzew-Las
gm. Zakrzew Zakrzew-Kolonia
gm. Skaryszew Zalesie

Ż

gm. Przytyk Żmijków
gm. Przytyk Żerdź
gm. Jedlińsk Żabiniec
Pobliskie Wydziały KW
Sąd rejonowy w Radomiu

Przykładowe oznaczenie księgi wieczystej dla Sądu rejonowego w Radomiu

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe
-
Numer i nazwa polaTreść pola
1.Numer księgiRA1R / 00000954 / 6
-
2.Oznaczenie wydziału---
A: nazwa sąduSĄD REJONOWY W RADOMIU
B: siedziba sąduRADOM
C: kod wydziałuRA1R
D: numer wydziałuVI
E: nazwa wydziałuWYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
3.Typ księgi---NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Stan w czasie założenia---PRZY PRZEPISANIU CZĘŚCI KSIĘGI "RADOM N 860" (ZWANEJ WERONÓW)
2.Chwila zapisania księgi---2006-03-20-11.26.22.081752
3.Chwila ujawnienia księgi---2006-03-22-08.32.03.724837
4.Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej---1950-10-05
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Chwila zamknięcia księgi------
2.Podstawa zamknięcia księgi------

Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany
Brak wpisu

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
NrZestawienie rubryk - podstaw wpisów
Brak wpisu

NrZestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów
-
1.Podrubryka - Dane o wniosku
Numer i nazwa polaWpisuTreść polaKod żąd.
1. Chwila wpływu---1993-05-06 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00003088 / 93 /---
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku5. Numer karty akt ---
6. Numer księgi / /
Podrubryka - Chwila wpisu
1. Chwila wpisu---1993-10-15 00:00:00
WpisującyImię ---
Nazwisko ---
Stanowisko ---
-
2.Podrubryka - Dane o wniosku
Numer i nazwa polaWpisuTreść polaKod żąd.
1. Chwila wpływu------
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00000344 / 68 /---
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku5. Numer karty akt ---
6. Numer księgi / /
Podrubryka - Chwila wpisu
1. Chwila wpisu---1968-02-29 00:00:00
WpisującyImię ---
Nazwisko ---
Stanowisko ---

Najczęściej szukane na naszej stronie

księgi wieczyste przez internet Radom, odpis z KW Radom, wypis z KW Radom, odpis księgi wieczystej Radom, wypis księgi wieczystej Radom, księga wieczysta Radom, księgi wieczyste online Radom, KW w PDF Radom, wydruk kw Radom, powiadomienia o wpisie do KW Radom

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.