Trwa ładowanie wyszukiwarki...

Dlaczego warto korzystać z usługi Księgi wieczyste po adresie?

Największa ogólnopolska wyszukiwarka ksiąg wieczystych.

Najlepszy Dostawca danych

Jesteśmy najbardziej zaufanym dostawcą wyszukiwania numerów ksiąg wieczystych. Kompletność naszej bazy szacowana jest na 99,5% ksiąg wieczystych przeniesionych do elektronicznej Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. Dbamy o to, aby baza danych była na bieżąco aktualizowana o numery nowo zakładanych elektronicznych ksiąg wieczystych.

Bezpieczne płatności

Twoje transakcje są bezpieczne dzięki integracji platformy KsiegiWieczyste.pl z systemem płatności internetowych Przelewy24 - jednej z najbezpieczniejszych platform płatniczych dostępnych w Polsce.

Oszczędność czasu

Usługa “Księgi wieczyste po adresie” to skuteczne narzędzie, które w kilka minut pozwoli Ci dotrzeć do poszukiwanej księgi wieczystej - bez wychodzenia z domu, bez czekania w długich kolejkach, bez konieczności składania wniosku.

Atrakcyjny koszt uzyskania informacji

Numer księgi wieczystej po adresie możesz uzyskać za kwotę 39,99 zł. W zależności od wybranego pakietu, koszt ten może być jeszcze niższy. To niewielka cena za błyskawiczny dostęp do informacji, której potrzebujesz zazwyczaj “na już”.

Dostęp online 24h/dobę

Platforma KsiegiWieczyste.pl działa 7 dni w tygodniu, 24h na dobę - dzięki temu otrzymujesz bieżący dostęp do wyszukiwania ksiąg wieczystych interesujących Cię nieruchomości, a także przeglądania treści ksiąg zapisanych w Twoim Schowku.

Co jeszcze wyróżnia usługę Księgi wieczyste po adresie?

Przyjazny panel użytkownika pozwoli Ci w łatwy i szybki sposób zarządzać wyszukanymi księgami wieczystymi oraz pozostałymi usługami, z których korzystasz. Kolejnym elementem wyróżniającym usługę “Księgi wieczyste po adresie” jest zestaw narzędzi i usług dodatkowych.

Księgi wieczyste po adresie - jak korzystać?

Usługa "Księgi wieczyste po adresie", dostępna na platformie KsiegiWieczyste.pl, umożliwia znalezienie numeru księgi wieczystej danej nieruchomości na podstawie jej adresu. Usługa kierowana jest do wszystkich osób, które chcą zapoznać się z treścią księgi wieczystej prowadzonej dla konkretnej nieruchomości, a nie znają jej numeru.

Aby znaleźć numer księgi wieczystej na podstawie adresu nieruchomości, w dostępnej na stronie wyszukiwarce, należy uzupełnić pola:

Miasto
Po wpisaniu pierwszych trzech liter pojawia się lista podpowiedzi, z której należy wybrać szukaną miejscowość.
Ulica
Wystarczy wpisać samą nazwę ulicy (np. Zielona) - pole to nie jest obowiązkowe. Często także w mniejszych miejscowościach nie ma nazw ulic. W tym przypadku to pole może również pozostać puste.
Nr budynku
Podanie numeru budynku również nie jest konieczne, ale jeśli to zrobimy, lista wyników wyszukiwania będzie bardziej precyzyjna.
Kliknij Szukaj
Po kliknięciu w “Szukaj” system przenosi użytkownika na listę wyników, na której należy odnaleźć szukaną nieruchomość - działkę, lokal lub budynek. Przy każdej z nieruchomości dostępny jest częściowo ukryty numer KW. Aby poznać go w całości, należy kliknąć w fioletowy przycisk przy wybranej nieruchomości i skorzystać z odpłatnej usługi "Odkryj Numer KW".
Wybierz Pakiet Odkryć
Po wybraniu pakietu i dokonaniu płatności system pokazuje pełny numer księgi wieczystej i zapisuje go na liście dokonanych odkryć. Znając już numer księgi wieczystej można bezpłatnie pobrać jej treść do przeglądania. Załóż również darmowe konto i poznaj wszystkie możliwości platformy KsiegiWieczyste.pl.

Najważniejsze fakty o księgach wieczystych

Księgi wieczyste to publiczne rejestry określające stan prawny nieruchomości. Zakładane i prowadzone są przez Sądy Rejonowe, wydziały wieczystoksięgowe, właściwe dla miejsca położenia nieruchomości. Wszelkie zagadnienia dotyczące ksiąg wieczystych reguluje Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Powszechny dostęp i jawność ksiąg wieczystych

Głównym celem prowadzenia ksiąg wieczystych jest zapewnienie bezpieczeństwa w obrocie nieruchomościami - ich nabywaniu i zbywaniu. Jest to możliwe m.in. dzięki powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do treści ksiąg wieczystych. Od kilku lat wszystkie księgi wieczyste prowadzone są w wersji elektronicznej, z ich zawartością można się zapoznać bez wychodzenia z domu - za pomocą publicznej przeglądarki internetowej uruchomionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Warunkiem dostępu jest podanie numeru księgi wieczystej.

Jawność ksiąg wieczystych reguluje Art. 2 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece: "Księgi wieczyste są jawne. Nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę."

Co oznacza m.in., że w spornych sytuacjach dotyczących nieruchomości, nie można powoływać się na brak wiedzy o wpisach zawartych w prowadzonej dla niej księdze wieczystej. Fakt ten dodatkowo podkreśla zasada domniemania zgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawny, zgodnie z którą, to co jest wpisane w księdze przyjmuje się za pewne.

Zasadą jawności nie są objęte akta księgi wieczystej, na które składają się wszystkie pisma i dokumenty stanowiące podstawę wpisów w księdze wieczystej. Akta przechowywane są w Sądzie Rejonowym, który prowadzi daną księgę. Z ich zawartością może się zapoznać jedynie notariusz oraz osoba posiadająca interes prawny (w obecności pracownika sądu).

Numer księgi wieczystej

Każda, elektroniczna księga wieczysta posiada swój indywidualny numer, składający się z trzech części, oddzielonych od siebie ukośnikami - według schematu XXXX/XXXXXXXX/X. Poszczególne elementy schematu oznaczają kolejno:

4 znaki (dwie litery, cyfra oraz litera)
Kod określający Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, który prowadzi daną księgę wieczystą.
8 cyfr
Numer nadawany zgodnie z repertorium ksiąg wieczystych.
1 cyfra
Tzw. cyfra kontrolna, nadawana automatycznie podczas zakładania księgi.

Dla przykładu, numer księgi wieczystej GD1G/00012345/0 należy odczytać w następujący sposób:

GD1G
Kod wydziału Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku (III Wydział Ksiąg Wieczystych), w którym prowadzona jest dana księga wieczysta.
00012345
Numer przyznany księdze według repertorium ksiąg wieczystych
0
Cyfra kontrolna

Każdy, kto zna numer księgi wieczystej, może bez większych przeszkód, bezpłatnie zapoznać się z jej treścią.

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Jedną z kluczowych zasad, które rządzą instytucją ksiąg wieczystych, jest rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Zgodnie z Art. 5 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece: “W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych).”

Innymi słowy, kupując nieruchomości (w dobrej wierze) od osoby, która jest wpisana w księdze wieczystej jako właściciel, stajemy się właścicielem tej nieruchomości - możemy domagać się jej wydania, nawet w sytuacji, gdy osoba wpisana jako właściciel w rzeczywistości nim nie jest.

Celem jej wprowadzenia jest ochrona interesu nabywców nieruchomości oraz zwiększenie zaufania do stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księgach wieczystych.

Informacje zawarte w księdze wieczystej

Wszystkie księgi wieczyste, niezależnie od tego, dla jakiego rodzaju nieruchomości są prowadzone (grunty, budynki, lokale), posiadają taką samą budowę. Składają się na nią 4 działy oraz Okładka.

Okładka
“Oznaczenie księgi wieczystej” zawiera podstawowe informacje o samym dokumencie. Znajdziemy na niej numer księgi wieczystej, nazwę Sądu Rejonowego wraz z kodem Wydziału Ksiąg Wieczystych, w którym księga została założona. Okładka wskazuje także, jakiego rodzaju nieruchomości lub formy prawa dotyczy dana księga, np. nieruchomość gruntowa, lokal stanowiący odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Dowiemy się z niej również, w wyniku jakiej sytuacji doszło do założenia rejestru, np. założenie księgi wieczystej dla nieruchomości, która wcześniej nie posiadała księgi wieczystej, założenie księgi wieczystej w wyniku wyodrębnienia lokalu, założenie księgi wieczystej w wyniku odłączenia części nieruchomości z innej księgi wieczystej.
Dział I-O
Oznaczenie nieruchomości zawiera szczegółowe dane dotyczące położenia nieruchomości (województwo, powiat, gmina, miejscowość, dzielnica) oraz jej adresu (ulica, numer budynku, numer lokalu). W przypadku księgi wieczystej dla nieruchomości lokalowej - np. mieszkania, dowiemy się m.in. jaki ma ono metraż, z ilu i jakiego rodzaju pomieszczeń się składa, na której kondygnacji jest położone oraz czy posiada pomieszczenia przynależne (np. komórkę lokatorską, piwnicę, miejsce postojowe). W przypadku księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej - działki, dowiemy się m.in. jaki ma ona numer wraz z pełnym identyfikatorem, który precyzyjnie określa jej położenie w terenie, jaki jest numer i nazwa obrębu ewidencyjnego, w obszarze którego położona jest działka, jaka jest jej powierzchnia oraz jaki jest sposób korzystania z działki (np. Działka gruntu, B - tereny mieszkaniowe, Ba - tereny przemysłowe).
Dział I-Sp
Spis praw związanych z własnością zawiera informacje o rodzaju prawa własności, które przysługuje właścicielowi bądź użytkownikowi wieczystemu nieruchomości (np. własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste). Dział ten informuje również o wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej czy też ustanowionej służebności gruntowej - jeśli takowe istnieją.
Dział II
Własność daje odpowiedź na pytanie, kto jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym danej nieruchomości. Czy jest nim Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, inna osoba prawna czy też osoba fizyczna. Jeśli jest to osoba fizyczna, poznamy jej imię i nazwisko, imiona rodziców, PESEL (nie zawsze jest podany).
Dział III
Prawa, roszczenia i ograniczenia informuje o tym, czy w stosunku do danej nieruchomości ustanowione są na rzecz osób trzecich jakieś prawa (np. prawo pierwokupu, prawo dzierżawy, prawo dożywocia, służebność osobista mieszkania, prawo przechodu przez działkę), roszczenia (np. roszczenie o przeniesienie własności, roszczenie zawarcia umowy przedwstępnej), ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością (np. sądowy zakaz sprzedaży nieruchomości) czy też ostrzeżenia (np. ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji komorniczej z nieruchomości, ostrzeżenie o niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym).
Dział IV
Hipoteka zawiera informacje o tym, czy dana nieruchomość jest obciążona hipoteką (może ich być więcej niż jedna). W przypadku, gdy tak jest, księga wieczysta dokładnie wskaże nam, jakiego rodzaju jest to hipoteka (np. umowna, przymusowa), na jaką kwotę i w jakiej walucie. Dowiem się również, jaki jest podmiot udzielający kredytu, pożyczki itp.
Dodatkowo każdy dział księgi wieczystej posiada sekcję “Wnioski i podstawy wpisów w księdze wieczystej” - w niej zawarte są informacje o dokumentach, na podstawie których dokonano wpisów w danej części rejestru (np. Umowa sprzedaży, Umowa darowizny, Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, Umowa kredytu, Umowa o pożyczkę, Wezwanie do zapłaty należności itp).
Na szczególną uwagę podczas analizy treści księgi wieczystej zasługuje także rubryka “Wzmianki”, która znajduje się na początku każdego działu. Jeśli rubryka zawiera jakiś wpis, to jest to dla nas informacja, że do Sądu Rejonowego wpłynął wniosek o wpis do księgi wieczystej. Dopiero po rozpatrzeniu wniosku przez Sąd wzmianka zostanie zastąpiona właściwym wpisem - wzmianka ostrzega zatem, że treść księgi wieczystej ulegnie zmianie.

Wypróbuj możliwości platformy KsiegiWieczyste.pl.

Największa ogólnopolska wyszukiwarka ksiąg wieczystych. Korzystaj z panelu użytkownika i zarządzaj swoimi księgami.

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.