Dlaczego warto korzystać z usługi Księgi wieczyste po numerze działki?

Największa ogólnopolska wyszukiwarka ksiąg wieczystych.

Najlepszy Dostawca danych

Współpraca z Dostawcą oferującym największą bazę danych umożliwiających odnalezienie numeru księgi wieczystej po identyfikatorze działki, to dla nas priorytet. Wybrany przez nas Dostawca dba o jakość bazy i jej bieżącą aktualizację o numery nowo zakładanych ksiąg wieczystych. Kompletność bazy szacowana jest na poziomie 99,5% wszystkich elektronicznych ksiąg wieczystych dostępnych w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych.

Wiarygodne źródło informacji

Platforma KsiegiWieczyste.pl umożliwia bezpłatne przeglądanie treści elektronicznych ksiąg wieczystych po podaniu ich numeru w dostępnej na stronie wyszukiwarce. Dzięki współpracy z Portalem Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych treść ksiąg wieczystych pobierana jest bezpośrednio ze zbiorów Ministerstwa Sprawiedliwości. A to daje gwarancję pewnego i sprawdzonego źródła informacji.

Ważne! Dane wyświetlane dla elektronicznych ksiąg wieczystych są aktualne na dzień wyszukiwania. W celu aktualizacji kopii elektronicznej księgi utrzymywanej na Twoim koncie skorzystaj z opcji aktualizacji.

Bezpieczne transakcje

Dzięki integracji platformy KsiegiWieczyste.pl z systemem płatności elektronicznych Dotpay - jednym z najbezpieczniejszych systemów płatności online w Polsce, dokonywane transakcje finansowe są bezpieczne.

Oszczędność czasu

Usługa “Księgi wieczyste po numerze działki” to skuteczne narzędzie, które w kilka minut pozwala dotrzeć do szukanej księgi wieczystej - bez czekania w długich kolejkach, bez konieczności składania wniosku, bez wychodzenia z domu.

Atrakcyjny koszt uzyskania informacji

Numer księgi wieczystej po numerze działki można uzyskać już od kwoty 39,99 zł. W przypadku wyboru pakietu hurtowego, koszt ten może być jeszcze niższy. To niewielka cena za natychmiastowy dostęp do informacji, potrzebnej zazwyczaj “na już”.

Dostęp online 24h/dobę

Platforma KsiegiWieczyste.pl działa bez ograniczeń czasowych - 7 dni w tygodniu, 24h na dobę. Co gwarantuje bieżący dostęp do wyszukiwania ksiąg wieczystych oraz przeglądania ich treści.

Co jeszcze wyróżnia usługę Księgi wieczyste po numerze działki?

Prosty w obsłudze panel użytkownika pozwala na łatwe i szybkie zarządzanie pobranymi księgami wieczystymi oraz wszystkimi dostępnymi usługami. Jednym z kluczowych elementów wyróżniających usługę “Księgi wieczyste po numerze działki” jest dostępny dla każdego, zarejestrowanego użytkownika zestaw narzędzi i usług.

Księgi wieczyste po numerze działki - jak korzystać?

Usługa "Księgi wieczyste po numerze działki", dostępna na platformie KsiegiWieczyste.pl, umożliwia znalezienie numeru księgi wieczystej konkretnej nieruchomości na podstawie identyfikatora (pełnego adresu administracyjnego) działki ewidencyjnej.

Aby znaleźć numer księgi wieczystej na podstawie numeru działki, w dostępnej na stronie wyszukiwarce, należy podać pełny identyfikator działki, który precyzyjnie określa jej położenie w terenie. Identyfikator zbudowany jest według schematu WWPPGG_R.XXXX.NR, symbole te oznaczają kolejno:

WWPPGG_R
Oznaczają kolejno: Kod województwa, kod powiatu w województwie, kod gminy w powiecie, typ gminy (np. miejska, wiejska, dzielnica).
XXXX
Numer obrębu ewidencyjnego w gminie.
NR
Numer działki w obrębie ewidencyjnym.
Kliknij Szukaj
Po wpisaniu numeru działki w wyszukiwarce i kliknięciu “Szukaj” użytkownik otrzymuje listę wyników, na której należy odszukać konkretną nieruchomość.
Wybierz Pakiet Odkryć
Numer KW widoczny przy każdej księdze wieczystej jest częściowo ukryty. Aby poznać go w całości, należy skorzystać z odpłatnej usługi "Odkryj Numer KW". Po wskazaniu konkretnego pakietu i dokonaniu płatności system udostępnia pełny numer księgi wieczystej i zapisuje go na liście dokonanych już odkryć. Znając numer danej księgi wieczystej można skorzystać z dostępnej na stronie “Wyszukiwarki po numerze KW” i bezpłatnie pobrać jej treść do wglądu.

Identyfikator przykładowej działki wygląda następująco: 121602_2.0005.269/2. Z kodu możemy odczytać, że działka położona jest w województwie małopolskim, powiecie tarnowskim, gminie Gromnik, obrębie ewidencyjnym Polichty.

Pełny identyfikator interesującej nas działki można ustalić samodzielnie za pomocą serwisu GEOPORTAL lub udając się do właściwego wydziału Państwowej Ewidencji Gruntów, mieszczącego się w Starostwie Powiatowym, właściwym dla miejsca położenia działki.

Księgi wieczyste - wszystko, co warto wiedzieć na ich temat.

Księgi wieczyste to publiczne rejestry określające stan prawny nieruchomości. Zakładane i prowadzone są przez Sądy Rejonowe, wydziały wieczystoksięgowe, właściwe dla miejsca położenia nieruchomości. Wszelkie zagadnienia dotyczące ksiąg wieczystych reguluje Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Podstawą prawną, która reguluje wszystkie zagadnienia związane z instytucją ksiąg wieczystych jest Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Od kilku lat wszystkie księgi wieczyste dostępne są w wersji elektronicznej, z ich treścią można się zapoznać bez wychodzenia z domu.

Jawność i powszechny dostęp do ksiąg wieczystych

Informacje zawarte w księgach wieczystych są jawne i powszechnie dostępne. Każdy, kto zna numer danej księgi wieczystej może bezpłatnie zapoznać się z jej treścią - podczas osobistej wizyty w Sądzie Rejonowym, który daną księgę prowadzi lub przez Internet, za pomocą publicznej przeglądarki uruchomionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Łatwy i szybki dostęp do elektronicznych ksiąg wieczystych zwiększa bezpieczeństwo transakcji dotyczących obrotu nieruchomościami - ich kupowania i sprzedawania. Zapoznanie się z treścią księgi wieczystej danej nieruchomości jest zatem jedną z kluczowych czynności, której powinien dokonać potencjalny nabywca nieruchomości przed podjęciem ostatecznej decyzji o jej zakupie. Fakt ten szczególnie podkreśla Art. 2 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece: "Księgi wieczyste są jawne. Nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę."

A co za tym idzie, w przypadku spornej sytuacji związanej z nabyciem danej nieruchomości powoływanie się na brak wiedzy o wpisach w jej księdze wieczystej nie będzie miało większego sensu. W tym miejscu warto również wspomnieć o zasadzie domniemania zgodności treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, która oznacza, że za pewne przyjmuje się to, co jest wpisane w księdze wieczystej (prawa wpisane istnieją, a wykreślone nie istnieją).

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Podejmując tematykę ksiąg wieczystych, nie można pominąć jednej z najważniejszych zasad, które rządzą instytucją ksiąg wieczystych. Jest nią rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Zasada ta dotyczy wiarygodności wpisów ujawnionych w księdze wieczystej.

Celem jej wprowadzenia było zwiększenie zaufania do stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księgach wieczystych, a także ochrona interesu nabywców nieruchomości - w imię bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami.

Zgodnie z Art. 5 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece: "W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych)."

Zgodnie z Art. 8 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, dokonanie wzmianki w księdze wieczystej wyłącza rękojmię.

Budowa numeru księgi wieczystej

Numer elektronicznej księgi wieczystej, niezależnie od rodzaju nieruchomości, dla której jest ona prowadzona (nieruchomość gruntowa, budynkowa, lokalowa), zbudowany jest z trzech części oddzielonych od siebie ukośnikami, według schematu: XXXX/XXXXXXXX/X. Poszczególne części schematu oznaczają:

4 znaki - dwie litery, cyfra i ponownie litera
To kod określający Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, który prowadzi daną księgę wieczystą.
8 cyfr, np. 00012345
To numer nadawany według repertorium ksiąg wieczystych danego wydziału; w wielu przypadkach jest to “stary” numer księgi wieczystej prowadzonej przed laty wyłącznie w postaci tradycyjnej (papierowej), który na etapie migracji księgi do wersji elektronicznej został uzupełniony o taką ilość zer z przodu, aby pomiędzy ukośnikami znajdowało się łącznie osiem cyfr.
1 cyfra
To tzw. cyfra kontrolna nadawana automatycznie podczas zakładania księgi w systemie teleinformatycznym.

Przykładowo, numer księgi wieczystej KR1P/00012345/2 należy odczytać następująco:

KR1P
Kod wydziału Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie (IV Wydział Ksiąg Wieczystych), w którym księga wieczysta jest prowadzona.
00012345
Numer nadany według repertorium ksiąg wieczystych.
2
Cyfra kontrolna.

Numer każdej księgi wieczystej jest unikalny - nie jest możliwa sytuacja, aby ten sam numer KW prowadził do dwóch różnych dokumentów. Znając elektroniczny numer danej księgi wieczystej można bez większych trudności zapoznać się z jej treścią.

Jakie informacje zawiera księga wieczysta?

Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z księgą wieczystą działki, domu czy mieszkania, struktura dokumentu jest taka sama. Składają się na nią tzw. Okładka oraz cztery działy (dział pierwszy podzielony jest dodatkowo na 2 części).

Okładka - Oznaczenie księgi wieczystej
Prezentuje podstawowe dane dotyczące samego dokumentu, są to: pełny numer danej księgi wieczystej, nazwa Sądu Rejonowego, w którym księga jest prowadzona, wraz z kodem Wydziału Ksiąg Wieczystych, typ księgi (np. nieruchomość gruntowa, grunt oddany w użytkowanie wieczyste, grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość). Okładka wskazuje także, w wyniku jakiej sytuacji księga wieczysta została założona, np. założenie księgi wieczystej w wyniku wyodrębnienia lokalu, założenie księgi wieczystej w wyniku odłączenia części nieruchomości z innej księgi wieczystej, założenie księgi wieczystej dla nieruchomości, która wcześniej nie posiadała księgi wieczystej. Dalej, w rubryce “Chwila zapisania księgi”, znajduje się data, godzina i minuta pierwszego zapisu księgi wieczystej w urządzeniach Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. Natomiast w rubryce „Chwila ujawnienia księgi” podawana jest data, godzina i minuta pierwszego ujawnienia treści księgi wieczystej po zakończeniu migracji ksiąg wieczystych do wersji elektronicznej.
Dział I-O - Oznaczenie nieruchomości
W szczegółowy sposób prezentuje dane dotyczące położenia nieruchomości w terenie oraz jej adresu, są to kolejno: województwo, powiat, gmina, miejscowość, dzielnica, ulica, numer budynku, numer lokalu. W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej podany jest pełny identyfikator działki, numer działki, numer i nazwa obrębu ewidencyjnego, w obszarze którego działka jest położona, konkretne określenie sposobu korzystania z działki (np. B - tereny mieszkaniowe, Ba - tereny przemysłowe, Działka gruntu). Powierzchnia działki wpisana jest w rubryce “Obszar”. W księdze wieczystej dla nieruchomości lokalowej (np. dla mieszkania) podane są informacje określające metraż, ilość i rodzaj pomieszczeń składających się na lokal, oraz kondygnację, na której lokal jest położony. Jeśli lokal posiada tzw. pomieszczenia przynależne - np. miejsce postojowe, piwnicę czy też komórkę lokatorską - zostaną one tutaj wymienione.
Dział I-Sp - Spis praw związanych z własnością
Prezentuje informacje dotyczące praw związanych z własnością nieruchomości. Przykładowo, w księdze wieczystej dla lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, wskazywana jest wielkość udziału w nieruchomości wspólnej (grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznej dyspozycji właścicieli lokali - np. windy, dach, instalacje elektryczne itp.).
Dział II - Własność
Wskazuje, kto jest właścicielem, współwłaścicielem czy też użytkownikiem wieczystym danej nieruchomości (np. osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego, Skarb Państwa). W przypadku osoby fizycznej księga wieczysta ujawnia tak szczegółowe dane, jak imię i nazwisko, imiona rodziców, PESEL (nie zawsze). Ponadto, gdy w rubryce “Rodzaj wspólności” wpisana jest wspólność ustawowa majątkowa małżeńska, właścicielami danej nieruchomości są dwie osoby tworzące związek małżeński, w którym obowiązuje współwłasność majątkowa. Każda z nich ma taki sam, równy udział (1/1) w prawie własności lokalu. Co oznacza, że w przypadku chęci sprzedaży nieruchomości oboje muszą wyrazić na to zgodę.
Dział III - Prawa, roszczenia i ograniczenia
Często bywa tak, że dział ten pozostaje pusty. Dla potencjalnych nabywców nieruchomości jest to sytuacja idealna. Jeśli tak jednak nie jest, należy dokładnie zapoznać się z treścią każdego wpisu i wyjaśnić okoliczności jego powstania. Z zawartych w tym dziale informacji wynika, czy w stosunku do danej nieruchomości ustanowione są na rzecz osób trzecich prawa, roszczenia, ograniczenia oraz ostrzeżenia, które istotnie wpływają m.in. na sposób korzystania z nieruchomości czy też możliwość rozporządzania nią. Zakres wpisów, które mogą się tutaj pojawić, jest bardzo szeroki. Wymieniamy tylko kilka z nich:
  • ostrzeżenie o niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym,
  • ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji komorniczej z nieruchomości,
  • prawo dożywocia,
  • służebność osobista mieszkania,
  • roszczenie zawarcia umowy przedwstępnej,
  • roszczenie o przeniesienie własności,
  • sądowy zakaz sprzedaży nieruchomości.
Dział IV - Hipoteka
Ujawnia informacje dotyczące istnienia ewentualnych hipotek (jednej lub kilku) obciążających nieruchomość. Szczegółowo wskazuje, jaki jest to rodzaj hipoteki (np. hipoteka umowna, hipoteka przymusowa), w jakiej wysokości i walucie oraz kto jest wierzycielem hipotecznym, czyli podmiotem, który udzielił danego kredytu, pożyczki itp.
Wzmianki
Analizując treści księgi wieczystej należy zwrócić szczególną uwagę na rubrykę “Wzmianki”, która znajduje się na początku każdego działu. Zawarty w niej wpis to informacja dla nas, że treść księgi wieczystej - a konkretnie tego działu, którego wzmianka dotyczy, wkrótce ulegnie zmianie. Właściwy wpis pojawi się po rozpatrzeniu wniosku, który wpłynął do Sądu Rejonowego prowadzącego daną księgę. Oprócz funkcji ostrzegawczej, wzmianka pełni także funkcję ochronną dla rzeczywistego właściciela nieruchomości - zabezpiecza nabyte prawa do nieruchomości, zanim zostaną one ujawnione w formie właściwego wpisu w księdze wieczystej.
Wnioski i podstawy wpisów w księdze wieczystej
Na końcu każdego działu księgi wieczystej znajdują się informacje o dokumntach stanowiących podstawy wpisów bądź wykreśleń w danej części rejestru. Cyfry widniejące w kolumnie “Indeks wpisu” (przy każdym polu księgi wieczystej) to nic innego, jak odwołanie do numeru konkretnych dokumentów, na podstawie których dokonane zostały poszczególne wpisy/wykreślenia. Dokumentem, który może stanowić podstawę wpisu w księdze wieczystej, może być m.in.: akt własności ziemi, wypis z rejestru gruntów, umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego, umowa darowizny w formie aktu notarialnego, oświadczenie banku, wyrok o zapłatę, wezwanie do zapłaty należności itp.

Wypróbuj możliwości platformy KsiegiWieczyste.pl.

Największa ogólnopolska wyszukiwarka ksiąg wieczystych. Korzystaj z panelu użytkownika i zarządzaj swoimi księgami.

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.