Dlaczego warto korzystać z usługi Księgi wieczyste po identyfikatorze działki?

Największa ogólnopolska wyszukiwarka ksiąg wieczystych..

Najlepszy Dostawca danych

Współpraca z Dostawcą oferującym największą bazę danych umożliwiających odnalezienie numeru księgi wieczystej po identyfikatorze działki, to dla nas priorytet. Wybrany przez nas Dostawca dba o jakość bazy i jej bieżącą aktualizację o numery nowo zakładanych ksiąg wieczystych. Kompletność bazy szacowana jest na poziomie 99,5% wszystkich elektronicznych ksiąg wieczystych dostępnych w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych.

Wiarygodne źródło informacji

Dzięki platformie Ksiegiwieczyste.pl masz możliwość bezpłatengo wglądu do treści interesujących Cię ksiąg wieczystych - w tym celu wystarczy w dostępnej na stronie wyszukiwarce podać elektroniczny numer KW. Treść ksiąg wieczystych pobierana jest bezpośrednio z zasobów Ministerstwa Sprawiedliwości, dzięki temu masz gwarancję, że przeglądasz dokument z pewnego źródła, a jego zawartość odpowiada danym gromadzonym w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych.

Ważne! Dane wyświetlane dla elektronicznych ksiąg wieczystych są aktualne na dzień wyszukiwania. W celu aktualizacji kopii elektronicznej księgi utrzymywanej na Twoim koncie skorzystaj z opcji aktualizacji.

Bezpieczne płatności

Płatności elektroniczne, których dokonujesz na naszej platformie, są bezpieczne dzięki integracji z systemem płatności internetowych Dotpay - jest to jeden z najbezpieczniejszych systemów płatniczych online w Polsce.

Oszczędność czasu

Korzystając z usługi “Księgi wieczyste po identyfikatorze działki” w ciągu kilku minut dotrzesz do interesującej Cię księgi wieczystej - bez konieczności składania wniosku, bez czekania w kolejce, bez wychodzenia z domu.

Atrakcyjny koszt uzyskania informacji

Numer księgi wieczystej po identyfikatorze działki możesz uzyskać za kwotę 39,99 zł. Jeśli zdecydujesz się na pakiet hurtowy, koszt ten będzie jeszcze niższy. To niewielka cena za bezzwłoczny dostęp do informacji, która potrzebna jest Ci zazwyczaj na “na już”.

Dostęp online 24h/dobę

Platforma Ksiegiwieczyste.pl dostępna jest bez ograniczeń czasowych - 7 dni w tygodniu, 24h na dobę. Dzięki temu w dowolnym momencie możesz korzystać z usługi wyszukiwania i przeglądania treści ksiąg wieczystych.

Co jeszcze wyróżnia usługę Księgi wieczyste po identyfikatorze działki?

Udostępniamy Ci przyjazny w obsłudze panel użytkownika, za pomocą którego w łatwy i szybki sposób możesz zarządzać pobranymi przez siebie księgami wieczystymi oraz pozostałymi usługami. To, co szczególnie wyróżnia usługę “Księgi wieczyste po identyfikatorze działki” to zestaw przydatnych narzędzi i usług, które dodatkowo usprawnią Twoją pracę.

Wyszukuj księgi wieczyste po numerze, adresie oraz identyfikatorze działki.
Wyszukiwanie ksiąg wieczystych na podstawie szerokiej listy kryteriów.
Zapisuj pobrane Księgi Wieczyste w Twoim Schowku. Bezpieczeństwo i Prywatność.
Automatyczne zapisywanie pobranych ksiąg wieczystych w Schowku użytkownika, w efekcie brak konieczności ponownego wyszukiwania tej samej księgi. Wygodne przeglądanie treści ksiąg wieczystych za pośrednictwem nowoczesnego interfejsu - przejrzysty podział dokumentu na Okładkę i poszczególne działy. Do każdego z nich bezpośredni dostęp, bez zbędnego przewijania całego dokumentu.
Aktualizuj treść księgi wieczystej. Historia wyszukań i aktualizacji zostanie zapisana w Twoim Schowku.
Aktualizowanie treści kopii elektronicznych ksiąg wieczystych utrzymywanych w Schowku użytkownika w celu przeglądania ich obowiązującej wersji.
Monitorowanie Zmian. Teraz możesz codziennie, automatycznie monitorować treść księgi wieczystej i otrzymywać powiadomienia o zmianach.
Powiadomienia mailowe o zmianach, które zaszły w treści ksiąg wieczystych wskazanych przez użytkownika (usługa "Monitoring zmian") - codzienny monitoring treści księgi wieczystej.
Pobierz Wydruk PDF Twojej księgi wieczystej.
Eksportowanie treści ksiąg wieczystych do formatu PDF oraz wydruk (usługa “Wydruki PDF). Ważne! Wydruk księgi wieczystej nie stanowi dokumentu prawnego, nie może być stosowany jako podstawa do dochodzenia swoich praw lub obowiązków przed organami administracji publicznej, sądami czy też innymi instytucjami.

Księgi wieczyste po identyfikatorze działki - jak korzystać?

Usługa "Księgi wieczyste po identyfikatorze działki", dostępna na platformie Ksiegiwieczyste.pl, umożliwia znalezienie numeru księgi wieczystej konkretnej nieruchomości na podstawie identyfikatora (pełnego adresu administracyjnego) działki ewidencyjnej.

Aby znaleźć numer księgi wieczystej na podstawie identyfikatora działki, w dostępnej na stronie wyszukiwarce, należy podać pełny numer, który precyzyjnie określa jej położenie w terenie. Identyfikator zbudowany jest według schematu WWPPGG_R.XXXX.NR, symbole te oznaczają kolejno:

WWPPGG_R
Oznaczają kolejno: Kod województwa, kod powiatu w województwie, kod gminy w powiecie, typ gminy (np. miejska, wiejska, dzielnica).
XXXX
Numer obrębu ewidencyjnego w gminie.
NR
Numer działki w obrębie ewidencyjnym.
Kliknij Szukaj
Po wpisaniu pełnego identyfikatora w wyszukiwarce i kliknięciu “Szukaj” użytkownik otrzymuje listę wyników, na której należy odszukać konkretną nieruchomość.
Wybierz Pakiet Odkryć
Numer KW widoczny przy każdej księdze wieczystej jest częściowo ukryty. Aby poznać go w całości, należy skorzystać z odpłatnej usługi "Odkryj Numer KW". Po wskazaniu konkretnego pakietu i dokonaniu płatności system udostępnia pełny numer księgi wieczystej i zapisuje go na liście dokonanych już odkryć. Znając numer danej księgi wieczystej można skorzystać z dostępnej na stronie “Wyszukiwarki po numerze KW” i bezpłatnie pobrać jej treść do wglądu.

Identyfikator przykładowej działki wygląda następująco: 121602_2.0005.269/2. Z kodu możemy odczytać, że działka położona jest w województwie małopolskim, powiecie tarnowskim, gminie Gromnik, obrębie ewidencyjnym Polichty.

Pełny identyfikator interesującej nas działki można ustalić samodzielnie za pomocą serwisu GEOPORTAL lub udając się do właściwego wydziału Państwowej Ewidencji Gruntów, mieszczącego się w Starostwie Powiatowym, właściwym dla miejsca położenia działki.

Wszystko, co warto wiedzieć o księgach wieczystych.

Księga wieczysta jest podstawowym dokumentem zawierającym zbiór szczegółowych informacji o stanie prawnym nieruchomości. Dowiemy się z niej, gdzie dokładnie nieruchomość jest położona, jakie ma cechy fizyczne, kto jest jej właścicielem, czy ciążą na niej jakieś ograniczenia czy też obciążenia finansowe.

Zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych wchodzi w zakres kompetencji Wydziałów Ksiąg Wieczystych Sądów Rejonowych, właściwych dla miejsca położenia nieruchomości.

Od kilku lat wszystkie księgi wieczyste zakładane są tylko i wyłącznie w postaci elektronicznej. Przeglądanie ich treści możliwe jest bez wychodzenia z domu - za pomocą publicznej przeglądarki internetowej, uruchomionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jedynie akta księgi, na które składają się dokumenty i pisma stanowiące podstawę wpisów w księdze, wciąż przechowywane są tradycyjnie - w wersji papierowej w archiwach sądów.

Wszelkie zagadnienia dotyczące ksiąg wieczystych regulowane są Ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Jawność i publiczny dostęp do ksiąg wieczystych

Księgi wieczyste są jawne i publicznie dostępne. Wszyscy mogą przeglądać ich treść, a nie tylko właściciele nieruchomości czy też osoby, na rzecz których dokonano wpisów w danym rejestrze. Aby zapoznać się z treścią danej księgi wieczystej wystarczy znać jej numer. Dostęp do dokumentu możemy uzyskać na dwa sposoby - przez Internet, za pomocą przeglądarki uruchomionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub tradycyjnie - w Sądzie Rejonowym, który prowadzi daną księgę wieczystą. W obu przypadkach treść księgi wieczystej zostanie nam udostępniona bezpłatnie.

Zasadę jawności ksiąg wieczystych reguluje Art. 2 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Jego treść brzmi: "Księgi wieczyste są jawne. Nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę."

Oznacza to, że w sytuacji spornej dotyczącej nieruchomości, nie można zasłaniać się niewiedzą o wpisach widniejących w prowadzonej dla niej księdze wieczystej. Dodatkowo, zgodnie z zasadą domniemania prawdziwości treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, to, co jest wpisane w księdze wieczystej przyjmuje się za pewne - zgodne ze stanem rzeczywistym (prawa wpisane istnieją, a wykreślone nie istnieją).

Głównym celem powszechnego, bezpłatnego i szybkiego dostępu do treści ksiąg wieczystych jest zwiększenie bezpieczeństwa w obrocie nieruchomościami - w ich nabywaniu i zbywaniu. Sprawdzenie treści księgi wieczystej przed podjęciem decyzji o zakupie danej nieruchomości jest wręcz obowiązkiem każdego, potencjalnego nabywcy. Zdobyta w ten sposób wiedza może go uchronić przed dokonaniem niewłaściwej transakcji.

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Z zasadą jawności oraz domniemania zgodności treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym łączy się zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. Podstawowym celem wprowadzenia tej regulacji jest zwiększenie zaufania do stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księgach wieczystych oraz ochrona interesu nabywców nieruchomości.

Zgodnie z Art. 5 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece: "W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych)."

Jak to rozumieć? W przypadku, gdy kupimy (w dobrej wierze) nieruchomość od osoby, która widnieje w księdze wieczystej jako jej właściciel, a rzeczywiście nim nie jest (stan prawny księgi wieczystej nie został zaktualizowany przez prawowitego właściciela nieruchomości), to i tak staniemy się właścicielem tej nieruchomości - prawo stoi po stronie kupującego, transakcja jest wiążąca.

Należy jednak pamiętać o tym, że zgodnie z Art. 8 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, dokonanie wzmianki w księdze wieczystej wyłącza rękojmię.

Numer elektronicznej księgi wieczystej

W momencie zakładania księgi wieczystej w wydziale wieczystoksięgowym właściwego miejscowo Sądu Rejonowego nadawany jest jej kolejny numer, zgodny z repertorium ksiąg wieczystych danego wydziału. Dawniej, gdy księgi wieczyste były prowadzone wyłącznie w postaci papierowej, numer ten składał się z samych cyfr. Natomiast odkąd wszystkie księgi wieczyste prowadzone są w postaci elektronicznej numer każdej z nich składa się z trzech części, oddzielonych od siebie znakiem ukośnika - zgodnie ze schematem: XXXX/XXXXXXXX/X.

Dwie litery, cyfra i ponownie litera (4 znaki)
To kod konkretnego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, który zajmuje się prowadzeniem danej księgi.
8 cyfr, np. 00054321
To kolejny numer, zgodny z repertorium ksiąg wieczystych danego wydziału, nadawany księdze podczas jej zakładania. Często bywa tak, że jest to “stary” numer księgi wieczystej prowadzonej dawniej tylko w postaci papierowej, który podczas migracji księgi do postaci elektronicznej został uzupełniony o taką ilość zer na początku numeru, aby pomiędzy ukośnikami znajdowało się łącznie osiem cyfr.
1 cyfra kontrolna
To cyfra nadawana automatycznie podczas zakładania księgi wieczystej w systemie teleinformatycznym, która pozwala zweryfikować zgodność całego numeru.

Numer każdej księgi wieczystej jest unikalny, identyfikuje ją w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych. Dzięki znajomości numeru księgi wieczystej możemy bez większych przeszkód uzyskać wgląd do jej treści - za darmo.

Dla przykładu, numer elektronicznej księgi wieczystej WA2M/00012345/8 oznacza:

WA2M
Kod wydziału Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie (VII Wydział Ksiąg Wieczystych), który prowadzi daną księgę wieczystą.
00012345
Numer nadany danej księdze wieczystej zgodnie z repertorium danego wydziału.
8
Cyfra kontrolna.

Numer każdej księgi wieczystej jest unikalny - nie jest możliwa sytuacja, aby ten sam numer KW prowadził do dwóch różnych dokumentów. Znając elektroniczny numer danej księgi wieczystej można bez większych trudności zapoznać się z jej treścią.

O czym informują księgi wieczyste?

Budowa wszystkich ksiąg wieczystych jest taka sama - niezależnie od tego, czy jest to księga prowadzona dla gruntu, budynku czy lokalu. Składają się na nią cztery działy (w tym dział pierwszy podzielony jest na dwie części) oraz tzw. Okładka. Dobrze jest wiedzieć, jak czytać księgę wieczystą i na co zwracać szczególną uwagę, aby uniknąć błędów, które mogą później drogo kosztować.

Okładka - "Oznaczenie księgi wieczystej"
Niczym okładka książki prezentuje podstawowe informacje o danej księdze wieczystej. Wśród nich znajdziemy pełny numer księgi wieczystej, nazwę Sądu Rejonowego i kod wydziału, który prowadzi księgę, oznaczenie rodzaju nieruchomości lub formy prawa własności do nieruchomości (np. lokal stanowiący odrębną nieruchomość, nieruchomość gruntowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, grunt oddany w użytkowanie wieczyste itp.). Z Okładki dowiemy się także, w efekcie jakiej czynności prawnej (stan w czasie założenia) doszło do powstania rejestru, np. założenie księgi wieczystej dla nieruchomości, która wcześniej nie posiadała księgi wieczystej, założenie księgi wieczystej w wyniku odłączenia części nieruchomości z innej księgi wieczystej, założenie księgi wieczystej w wyniku wyodrębnienia lokalu.
Dział I-O - Oznaczenie nieruchomości
Zawiera informacje, które w szczegółowy sposób identyfikują (oznaczają) daną nieruchomość. Przede wszystkim, są to dane dotyczące dokładnego położenia i adresu nieruchomości, a także wszystkich obiektów wchodzących w jej skład (działki, budynki, lokale). Należą do nich kolejno: województwo, powiat, gmina, miejscowość, dzielnica, ulica, numer budynku, numer lokalu. Dział I-O podaje również informację o powierzchni nieruchomości (rubryka “Obszar”). W przypadku działek powierzchnia podawana jest w hektarach, a lokali w metrach kwadratowych. Należy pamiętać o tym, że liczba widniejąca w rubryce “Obszar” określa powierzchnię całej nieruchomości, czyli wszystkich obiektów, które się na nią składają. Przykładowo, jeśli do mieszkania przynależy komórka lokatorska, to liczba ta będzie sumą powierzchni mieszkania oraz powierzchni komórki. Zestaw pozostałych danych, ujawnionych w tym dziale księgi wieczystej, różni się w zależności od tego, dla jakiego rodzaju nieruchomości księga jest prowadzona. Jeśli mamy do czynienia z księgą wieczystą dla nieruchomości gruntowej, znajdziemy w niej m.in. geodezyjny numer działki, jej pełny identyfikator, numer i nazwę obrębu ewidencyjnego, w obszarze którego działka jest położona, a także określenie przeznaczenia działki (np. tereny mieszkaniowe, tereny zurbanizowane, grunty orne itp.). Jeśli mamy do czynienia z księgą wieczystą dla nieruchomości lokalowej - np. mieszkania lub lokalu użytkowego, znajdziemy w niej m.in. informacje o ilości i rodzaju pomieszczeń, które składają się na lokal, kondygnacji, na której jest on położony, ewentualnych pomieszczeniach przynależnych (piwnica, komórka lokatorska itp.).
Dział I-Sp - Spis praw związanych z własnością
Zawiera informacje o tym, jakie prawa przysługują właścicielowi bądź użytkownikowi wieczystemu danej nieruchomości. W przypadku ksiąg wieczystych dla nieruchomości lokalowych ujawnia się w tym miejscu przysługującą właścicielowi/użytkownikowi wieczystemu wielkość udziału w nieruchomości wspólnej (w gruncie oraz częściach wspólnych budynku, w którym lokal się znajduje). Jeżeli grunt, na którym położona jest nieruchomość, oddany jest w użytkowanie wieczyste, to w Dziale I-Sp podana jest informacja do kiedy ono trwa. Może się zdarzyć również tak, że analizując treść Działu I-Sp napotkamy wpisy dotyczące służebności gruntowej, ustanowionej na rzecz właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości (np. prawo do przejazdu i przechodu przez wskazane nieruchomości).
Dział II - Własność
Zawiera informacje o tym, kto jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym danej nieruchomości. Może to być m.in. osoba fizyczna, Skarb Państwa, inna osoba prawna czy też jednostka samorządu terytorialnego. Jeżeli nieruchomość należy do osoby fizycznej, to w Dziale II znajdziemy jej imię i nazwisko, imiona rodziców oraz PESEL (nie zawsze jest on podany). W przypadku, gdy właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości jest więcej, każdy z nich jest wpisany w księdze wieczystej wraz z przysługującym mu udziałem do nieruchomości. Przystępując do transakcji zakupu nieruchomości zawsze należy sprawdzić, czy osoba podająca się za właściciela nieruchomości, rzeczywiście wpisana jest w księdze wieczystej.
Dział III - Prawa, roszczenia i ograniczenia
Zawiera informacje o wszelkich prawach, roszczeniach i ograniczeniach (poza hipoteką) ustanowionych na rzecz innych podmiotów, które obciążają daną nieruchomość. Zdecydowanie są to wpisy, które powinny wzbudzić naszą czujność. Każdy potencjalny nabywca nieruchomości najchętniej chciałby, aby Dział III jej księgi wieczystej pozostawał pusty. Katalog spraw, na które można się tutaj natknąć, jest bardzo szeroki. Do najczęściej spotykanych wpisów należą: służebność osobista mieszkania, prawo dożywocia, służebność gruntowa (prawo przejazdu i przechodu), ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji komorniczej z nieruchomości, ostrzeżenie o niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym, roszczenie zawarcia umowy przedwstępnej. Każdy z nich istotnie wpływa na sposób korzystania z nieruchomości czy też możliwość rozporządzania nią.
Dział IV - Hipoteka
Zawiera informacje o ewentualnych hipotekach lub pożyczkach (jednej lub wielu), które obciążają daną nieruchomość. Podobnie, jak w przypadku Działu III, idealna sytuacja dla potencjalnego nabywcy nieruchomości ma miejsce wtedy, gdy dział ten nie zawiera żadnych wpisów. Jeśli tak nie jest, z analizy treści Działu IV dowiemy się m.in., jakiego rodzaju jest to hipoteka (np. umowna, łączna, przymusowa), na jaką kwotę, w jakiej walucie, a także kto jest wierzycielem hipotecznym, czyli podmiotem który udzielił kredytu, pożyczki itp.
Wzmianki
Na początku każdego działu księgi wieczystej znajduje się rubryka “Wzmianki”. Pojawienie się wpisu w tym miejscu sygnalizuje, że treść danego działu księgi wieczystej wkrótce ulegnie zmianie. Zmiana ta może polegać na dodaniu nowego wpisu, wykreśleniu już istniejącego wpisu bądź na zmianie treści wpisu, który był już dodany. To, czego może dotyczyć dana wzmianka, zależy od tego, do którego z czterech działów księgi wieczystej została ona wpisana. Przykładowo, wzmianka w Dziale II księgi wieczystej może oznaczać, że nowy właściciel nieruchomości złożył w sądzie wniosek o ujawnienie swoich praw. Wzmianka w Dziale IV może oznaczać, że na nieruchomości została ustanowiona jakaś hipoteka lub odwrotnie - wniosek może dotyczyć wykreślenia spłaconej już hipoteki (wniosek o wpis w księdze wieczystej może złożyć nie tylko właściciel nieruchomości, ale także bank, Urząd Skarbowy, komornik, czy też osoba prywatna). Wzmianka pojawia się w księdze wieczystej w wyniku wniosku o wpis w księdze wieczystej, złożonego do sądu, który prowadzi daną księgę. Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, to z czasem w danym dziale księgi wieczystej pojawi się właściwy wpis, a wzmianka zostanie wykreślona. Wzmianka przyjmuje zazwyczaj formę symbolicznego wpisu - do dyspozycji mamy jej numer, krótki opis oraz datę zamieszczenia. Jeśli interesuje nas stan prawny danej nieruchomości, należy udać się do sądu, który prowadzi daną księgę wieczystą i dowiedzieć się, co się za tą wzmianką dokładnie kryje.
Wnioski i podstawy wpisów w księdze wieczystej
Analizując treść księgi wieczystej warto również zwrócić uwagę na sekcję “Wnioski i podstawy wpisów w księdze wieczystej”, która znajduje się na końcu każdego działu księgi. Znajdziemy tutaj informacje o dokumentach, które posłużyły jako podstawa do dodania, wykreślenia lub zmiany treści danego wpisu. Przykładem takiego dokumentu może być m.in. umowa sprzedaży, umowa darowizny, akt własności ziemi, wypis z rejestru gruntów, oświadczenie banku, wezwanie do zapłaty należności itp. Dokumenty te tworzą akta księgi wieczystej, przechowywane w archiwach sądów. Nie można ich przeglądać w wersji elektronicznej, nie obejmuje ich zasada jawności.

Wypróbuj możliwości platformy KsiegiWieczyste.pl.

Największa ogólnopolska wyszukiwarka ksiąg wieczystych. Korzystaj z panelu użytkownika i zarządzaj swoimi księgami.

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.