Księgi wieczyste Olkusz prowadzi:
Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Olkuszu

Króla Kazimierza Wielkiego 45
32-305 Olkusz

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Olkuszu otrzymał kod wydziału: KR1O

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Krakowie
  • Sąd Apelacyjny w Krakowie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Olkuszu prowadzi księgi wieczyste dla miasta:

B

gm. Klucze Bogucin Duży
gm. Bukowno Bór Biskupi
gm. Klucze Bydlin
gm. Wolbrom Budzyń
gm. Wolbrom Brzezina
gm. Wolbrom Brzozówka
gm. Wolbrom Barcelówka
gm. Wolbrom Buczyna
gm. Olkusz Braciejówka
gm. Wolbrom Boża Wola
gm. Klucze Borek
gm. Wolbrom Brzeg
gm. Bukowno Bukowno
gm. Klucze Bagno
gm. Bukowno Bagno
gm. Olkusz Bogucin Mały
gm. Wolbrom Blok

C

gm. Wolbrom Cieplanka
gm. Wolbrom Chełm
gm. Klucze Chechło
gm. Olkusz Czarny Las
gm. Trzyciąż Cieplice
gm. Wolbrom Chrząstowice
gm. Olkusz Czarna Góra
gm. Klucze Cieślin
gm. Wolbrom Cerkiewska Góra

D

gm. Wolbrom Dół
gm. Wolbrom Dębiniec
gm. Wolbrom Dziubdzielowska Góra
gm. Wolbrom Dłużec
gm. Olkusz Dodatki Pomorskie
gm. Olkusz Do Baraków
gm. Olkusz Działy
gm. Olkusz Do Chogna
gm. Klucze Dwór
gm. Trzyciąż Dolna Parcela
gm. Wolbrom Dołki
gm. Olkusz Druga Kolonia
gm. Wolbrom Drzewie
gm. Wolbrom Domaniewice
gm. Wolbrom Druga Kolonia
gm. Olkusz Dworskie
gm. Wolbrom Działka
gm. Olkusz Dół
gm. Wolbrom Domiarki
gm. Wolbrom Dworskie
gm. Bukowno Dołek
gm. Wolbrom Działki

G

gm. Klucze Glinianki
gm. Trzyciąż Górna Kolonia
gm. Wolbrom Gołaczewy
gm. Wolbrom Grabie
gm. Wolbrom Gajówka
gm. Klucze Godawica
gm. Wolbrom Grabowiec
gm. Olkusz Gorenice
gm. Klucze Góry Bydlińskie
gm. Wolbrom Gościniec
gm. Wolbrom Góra
gm. Olkusz Gościniec
gm. Trzyciąż Gołębia Góra
gm. Trzyciąż Glanów
gm. Klucze Golczowice
gm. Olkusz Góra

H

gm. Klucze Hucisko Kwaśniowskie

I

gm. Wolbrom Iły
gm. Trzyciąż Imbramowice

J

gm. Klucze Jaroszowiec
gm. Trzyciąż Jangrot Poduchowny
gm. Wolbrom Jeżówka
gm. Bukowno Jabłoń
gm. Bukowno Jeziorki
gm. Trzyciąż Jangrot

K

gm. Klucze Kąty
gm. Wolbrom Kaliś
gm. Olkusz Kosmolów
gm. Olkusz Kamyk
gm. Trzyciąż Kolonia Górna
gm. Trzyciąż Kosmolów
gm. Wolbrom Kamionki
gm. Trzyciąż Krzemionka
gm. Olkusz Kąt
gm. Bukowno Kleparz
gm. Trzyciąż Kolonia Południowa
gm. Olkusz Kasprzyki
gm. Trzyciąż Kolonia Dolna
gm. Trzyciąż Kresy
gm. Olkusz Kocatówka-Dodatki
gm. Wolbrom Kolonia Kąpielowska
gm. Olkusz Kochman
gm. Wolbrom Kolonia
gm. Klucze Klucze
gm. Klucze Kolbark
gm. Klucze Kresy
gm. Klucze Krzywopłoty
gm. Trzyciąż Kolonia Glanowska
gm. Wolbrom Kamienna Góra
gm. Wolbrom Kolonia Suska
gm. Olkusz Kogutek
gm. Wolbrom Kąpiołki
gm. Wolbrom Kolonia Chełmska
gm. Klucze Kobyliniec
gm. Trzyciąż Kolonia Północna
gm. Klucze Kwaśniów Górny
gm. Klucze Klucze-Osada
gm. Wolbrom Kozina
gm. Wolbrom Kąty
gm. Wolbrom Kopaniny
gm. Trzyciąż Kolonia Szkolna
gm. Trzyciąż Kolonia
gm. Wolbrom Kąpiele Wielkie
gm. Klucze Kobylica
gm. Trzyciąż Krechowa
gm. Bukowno Koło Janinej Góry
gm. Klucze Kwaśniów Dolny
gm. Olkusz Kolonia Zimkówka

L

gm. Wolbrom Lgota Leśna
gm. Wolbrom Lgota Wolbromska
gm. Wolbrom Lizak
gm. Klucze Lidwinówka
gm. Klucze Laski
gm. Wolbrom Lgota Wielka
gm. Wolbrom Lgota-Wieś

Ł

gm. Klucze Łężcze
gm. Wolbrom Łupnik
gm. Olkusz Łazy
gm. Wolbrom Łobzów

M

gm. Trzyciąż Milonki
gm. Wolbrom Miechówka
gm. Wolbrom Majorat
gm. Trzyciąż Małyszyce
gm. Olkusz Mazaniec
gm. Wolbrom Marusowska Góra
gm. Trzyciąż Michałówka
gm. Olkusz Mokradła
gm. Klucze Młyny
gm. Wolbrom Mamlochy
gm. Wolbrom Marianów
gm. Trzyciąż Mały Koniec

N

gm. Wolbrom Na Pagórach
gm. Wolbrom Nowe Miasto
gm. Wolbrom Nademłynie
gm. Olkusz Na Wsi
gm. Olkusz Niesułowice
gm. Wolbrom Nowa Łąka
gm. Klucze Na Dole
gm. Olkusz Na Górze
gm. Trzyciąż Na Brzegu
gm. Trzyciąż Nawsie
gm. Wolbrom Na Górach
gm. Klucze Na Górze
gm. Wolbrom Nowa Wieś
gm. Bukowno Na Dołku
gm. Olkusz Nawsie
gm. Olkusz Na Pastwie
gm. Wolbrom Nowa Łąka-Żydy
gm. Klucze Nawsie
gm. Klucze Na Bagnie
gm. Olkusz Na Dole
gm. Wolbrom Nadmłynie

O

gm. Olkusz Osiek
gm. Trzyciąż Ostrysz
gm. Olkusz Olkusz
gm. Wolbrom Okupniki
gm. Klucze Ostra Górka
gm. Wolbrom Opłotki
gm. Olkusz Olewin

P

gm. Wolbrom Podolec
gm. Klucze Pustki
gm. Olkusz Parcze
gm. Wolbrom Pod Chliną
gm. Trzyciąż Porąbka
gm. Bukowno Pszeń
gm. Bukowno Podlesie
gm. Olkusz Podgaj
gm. Olkusz Pazurek
gm. Olkusz Parcze Dolne
gm. Wolbrom Poręba Górna
gm. Trzyciąż Pod Zagajem
gm. Olkusz Pomorzany
gm. Olkusz Pasieka
gm. Bukowno Piaski
gm. Olkusz Parcze Górne
gm. Olkusz Podlesie
gm. Klucze Pod Lasem
gm. Wolbrom Psiarskie
gm. Wolbrom Piekło
gm. Trzyciąż Parcela Północna
gm. Bukowno Polis
gm. Trzyciąż Piaski
gm. Olkusz Pod Kadzielnią
gm. Olkusz Pierwsza Kolonia
gm. Trzyciąż Podwrzosie
gm. Olkusz Piaski
gm. Wolbrom Przecinka
gm. Klucze Pod Krzyżem
gm. Wolbrom Poduchowne
gm. Trzyciąż Pod Michałówką
gm. Bukowno Przymiarki
gm. Wolbrom Pierwsza Kolonia
gm. Wolbrom Pisarówka
gm. Trzyciąż Podjangrocie
gm. Klucze Pustkowie
gm. Trzyciąż Pod Szosą
gm. Olkusz Pastwa
gm. Olkusz Ponik
gm. Trzyciąż Pod Lasem
gm. Wolbrom Podlesice Drugie
gm. Wolbrom Poręba Dzierżna
gm. Trzyciąż Podkrzewie
gm. Olkusz Pod Witańcem
gm. Klucze Przełajka
gm. Bukowno Podpolis
gm. Wolbrom Piaski
gm. Wolbrom Przeczna Droga
gm. Olkusz Podgrabie
gm. Trzyciąż Pod Zagórową
gm. Wolbrom Przebój
gm. Olkusz Pakuska
gm. Wolbrom Powodnik
gm. Olkusz Pod Lasem
gm. Trzyciąż Podchybie
gm. Trzyciąż Parcela
gm. Trzyciąż Pod Tarnawą
gm. Wolbrom Przykopa

R

gm. Klucze Ryczówek
gm. Wolbrom Rogoniowska Góra
gm. Olkusz Rabsztyn
gm. Klucze Rodaki
gm. Wolbrom Rędziny
gm. Wolbrom Radocha
gm. Wolbrom Razusowska Góra
gm. Wolbrom Rogatki
gm. Klucze Rzeka
gm. Klucze Radacka Ulica
gm. Wolbrom Rozdarta Wrona

S

gm. Wolbrom Szwajcary
gm. Wolbrom Sulisławice
gm. Bukowno Stare Bukowno
gm. Olkusz Stary Olkusz
gm. Klucze Skałczański Koniec
gm. Wolbrom Sieradzkie
gm. Wolbrom Szpital
gm. Bukowno Starczynów-Kolonia
gm. Olkusz Stoczki
gm. Trzyciąż Stara Wieś
gm. Olkusz Skalskie
gm. Wolbrom Syber
gm. Bukowno Skotnica
gm. Wolbrom Strzegowa
gm. Trzyciąż Studzianki
gm. Trzyciąż Skotnica
gm. Trzyciąż Skałki
gm. Trzyciąż Suska Górka
gm. Klucze Sikorka
gm. Trzyciąż Sucha
gm. Olkusz Słowiki
gm. Wolbrom Studzianki
gm. Wolbrom Sośliny
gm. Bukowno Stara Wieś
gm. Klucze Stoki
gm. Bukowno Skałka
gm. Wolbrom Stasiurowska Góra
gm. Wolbrom Stara Wieś
gm. Wolbrom Studniska
gm. Olkusz Sieniczno
gm. Wolbrom Stare Miasto
gm. Olkusz Stradomie
gm. Bukowno Starczynów
gm. Olkusz Szczygłów Tartak
gm. Olkusz Sikorka
gm. Trzyciąż Stroniczki
gm. Wolbrom Skoroszowy
gm. Wolbrom Skałka
gm. Wolbrom Sarnie Doły
gm. Wolbrom Sadziska

Ś

gm. Wolbrom Środkowa Wieś
gm. Klucze Świniuszka
gm. Trzyciąż Ściborzyce
gm. Bukowno Świnia Góra

T

gm. Trzyciąż Tarnawa
gm. Bukowno Tłukienka
gm. Klucze Tarnówka
gm. Olkusz Trzecia Kolonia
gm. Trzyciąż Trzyciąż
gm. Olkusz Troks

U

gm. Bolesław Ujków Nowy
gm. Olkusz U Granic

W

gm. Olkusz Wiśliczka
gm. Wolbrom Wymysłów
gm. Wolbrom Wolbrom
gm. Bukowno Wodąca
gm. Trzyciąż Wielki Dół
gm. Olkusz Witeradów
gm. Wolbrom Warszawa
gm. Wolbrom Wierzchowisko
gm. Wolbrom Wysiołek
gm. Wolbrom Węgry
gm. Bukowno Wygiełza
gm. Wolbrom Wygon
gm. Bukowno Wapiennik

Z

gm. Klucze Zawadka
gm. Olkusz Zalas
gm. Olkusz Zagaje
gm. Olkusz Zawada Pierwsza
gm. Klucze Zarole
gm. Wolbrom Zarzecze
gm. Olkusz Zawsie
gm. Olkusz Zawada Druga
gm. Wolbrom Zaogrodzie
gm. Olkusz Zadole Kosmolowskie
gm. Olkusz Zagórcze
gm. Wolbrom Zielona
gm. Wolbrom Załęże
gm. Trzyciąż Zagaje
gm. Olkusz Zederman
gm. Bukowno Zakopek
gm. Klucze Zakrzacze
gm. Trzyciąż Zagórowa
gm. Wolbrom Zapilniki
gm. Olkusz Za Górą
gm. Klucze Zalesie Golczowskie
gm. Wolbrom Zabagnie
gm. Wolbrom Zasępiec
gm. Olkusz Zawada
gm. Trzyciąż Zadroże
gm. Olkusz Za Skałami
gm. Olkusz Zimnodół
gm. Olkusz Zadole
gm. Wolbrom Zaskale

Ż

gm. Olkusz Żurada
gm. Wolbrom Żabiniec
gm. Klucze Żabiniec
gm. Olkusz Żabi Port
Staticmap?center=50.27658643225298,19.568359284539326&zoom=17&size=400x300&markers=color:purple|50.27658643225298,19
Olkusz Sąd rejonowy w Olkuszu
Króla Kazimierza Wielkiego 45
32-305 Olkusz

Pobliskie Wydziały KW
Sąd rejonowy w Olkuszu

Przykładowe oznaczenie księgi wieczystej dla Sądu rejonowego w Olkuszu

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe
-
Numer i nazwa polaTreść pola
1.Numer księgiKR1O / 00039739 / 5
-
2.Oznaczenie wydziału---
A: nazwa sąduSĄD REJONOWY W OLKUSZU
B: siedziba sąduOLKUSZ
C: kod wydziałuKR1O
D: numer wydziałuV
E: nazwa wydziałuWYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
3.Typ księgi---NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Stan w czasie założenia---ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ NIE BYŁA PROWADZONA KSIĘGA WIECZYSTA
2.Chwila zapisania księgi---2009-07-31-13.58.34.825745
3.Chwila ujawnienia księgi---2009-08-04-11.39.41.643518
4.Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej---1995-10-16
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Chwila zamknięcia księgi------
2.Podstawa zamknięcia księgi------

Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany
Brak wpisu

NrZestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

Najczęściej szukane na naszej stronie

księgi wieczyste przez internet Olkusz, odpis z KW Olkusz, wypis z KW Olkusz, odpis księgi wieczystej Olkusz, wypis księgi wieczystej Olkusz, księga wieczysta Olkusz, księgi wieczyste online Olkusz, KW w PDF Olkusz, wydruk kw Olkusz, powiadomienia o wpisie do KW Olkusz

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.