Księgi wieczyste Skała prowadzi:
Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego dla Krakowa-Podgórza

Rynek 29
32-043 Skała

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy dla Krakowa-Podgórza otrzymał kod wydziału: KR2P

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Krakowie
  • Sąd Apelacyjny w Krakowie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego dla Krakowa-Podgórza prowadzi księgi wieczyste dla miasta:

A

gm. Sułoszowa Ameryka

B

gm. Skała Bocieniec
gm. Skała Bukówki
gm. Sułoszowa Blech
gm. Skała Borkowa
gm. Skała Brzeziny
gm. Jerzmanowice-Przeginia Bukowiec
gm. Skała Barbarka

C

gm. Skała Cianowice Małe
gm. Skała Chmielarze
gm. Skała Cianowice Duże
gm. Skała Czyżówki
gm. Jerzmanowice-Przeginia Czubrowice

D

gm. Skała Dąbki
gm. Sułoszowa Długa
gm. Jerzmanowice-Przeginia Dół
gm. Jerzmanowice-Przeginia Do Mostu
gm. Skała Do Marcina
gm. Jerzmanowice-Przeginia Dąbrówka
gm. Skała Doły

G

gm. Jerzmanowice-Przeginia Gościniec
gm. Skała Gołyszyn
gm. Jerzmanowice-Przeginia Góra
gm. Jerzmanowice-Przeginia Górka
gm. Jerzmanowice-Przeginia Gotkowice
gm. Skała Góra
gm. Skała Grodzisko
gm. Sułoszowa Grodzisko
gm. Jerzmanowice-Przeginia Gierot

H

gm. Skała Hektary
gm. Sułoszowa Herianówka

J

gm. Skała Jeziorko
gm. Jerzmanowice-Przeginia Jerzmanowice

K

gm. Sułoszowa Kalinów
gm. Jerzmanowice-Przeginia Króbka
gm. Skała Kapkazy
gm. Sułoszowa Kaliski
gm. Jerzmanowice-Przeginia Koło Kapliczki
gm. Jerzmanowice-Przeginia Kopaniny
gm. Jerzmanowice-Przeginia Kołowrót
gm. Sułoszowa Kapkazy
gm. Skała Kolbuszowa
gm. Jerzmanowice-Przeginia Kolonia Wschodnia
gm. Jerzmanowice-Przeginia Krzemieńce
gm. Jerzmanowice-Przeginia Kolonia Zachodnia
gm. Sułoszowa Kamieniec
gm. Jerzmanowice-Przeginia Koło Szkoły
gm. Skała Kopanina
gm. Skała Kolencin
gm. Skała Kresy

L

gm. Sułoszowa Lemierzysko
gm. Skała Lipki
gm. Jerzmanowice-Przeginia Lepianka
gm. Skała Lubawka

Ł

gm. Skała Łazy
gm. Jerzmanowice-Przeginia Łazy-Jawor
gm. Jerzmanowice-Przeginia Łazy

M

gm. Skała Miotełka
gm. Skała Minoga
gm. Sułoszowa Młyny
gm. Sułoszowa Margiel
gm. Skała Maszyce
gm. Jerzmanowice-Przeginia Międzygórze
gm. Sułoszowa Młynnik
gm. Sułoszowa Młyny Pieskoskalskie
gm. Jerzmanowice-Przeginia Masalina Góra
gm. Jerzmanowice-Przeginia Miasto
gm. Skała Marianów

N

gm. Skała Nowa Wieś
gm. Jerzmanowice-Przeginia Na Skotnicy
gm. Jerzmanowice-Przeginia Na Brodle
gm. Skała Na Dole
gm. Skała Na Odolu
gm. Jerzmanowice-Przeginia Na Świerczynie
gm. Jerzmanowice-Przeginia Na Skale
gm. Skała Na Klinach
gm. Skała Na Brzegach
gm. Jerzmanowice-Przeginia Nowa Wieś
gm. Jerzmanowice-Przeginia Na Księżym Polu
gm. Skała Niebyła
gm. Jerzmanowice-Przeginia Na Pańskie
gm. Sułoszowa Nowa Wieś

O

gm. Skała Ojców
gm. Skała Owczarniki

P

gm. Skała Podborkowie
gm. Skała Pod Boruszanką
gm. Jerzmanowice-Przeginia Poręba
gm. Skała Pod Naramskim
gm. Skała Prądnik Ojcowski
gm. Sułoszowa Psia Górka
gm. Skała Pod Lasem
gm. Sułoszowa Pieskowa Skała
gm. Skała Pogorzelec
gm. Skała Podgóry
gm. Jerzmanowice-Przeginia Pod Działkami
gm. Jerzmanowice-Przeginia Podkalinowie
gm. Skała Psia Górka
gm. Skała Poręba Laskowska
gm. Jerzmanowice-Przeginia Polesie
gm. Skała Peperówka
gm. Skała Półanki
gm. Sułoszowa Poprzeczna
gm. Skała Popowiec-Leśniczówka
gm. Jerzmanowice-Przeginia Przeginia
gm. Skała Przybysławice
gm. Jerzmanowice-Przeginia Przeczówki
gm. Jerzmanowice-Przeginia Pieronka
gm. Skała Podjedle
gm. Sułoszowa Podbodzanek
gm. Sułoszowa Pod Zamkiem
gm. Skała Poręba
gm. Skała Podgaje
gm. Jerzmanowice-Przeginia Podzapusty
gm. Jerzmanowice-Przeginia Pod Bożą Męką
gm. Skała Podmaszyckie
gm. Jerzmanowice-Przeginia Pod Skałą
gm. Sułoszowa Podlesie
gm. Jerzmanowice-Przeginia Pod Brodłem
gm. Sułoszowa Podzamcze
gm. Skała Pod Górą
gm. Jerzmanowice-Przeginia Pod Ostrą Górą
gm. Skała Pod Skałkami

R

gm. Skała Rzeplin
gm. Jerzmanowice-Przeginia Racławice
gm. Jerzmanowice-Przeginia Rzeczki

S

gm. Jerzmanowice-Przeginia Strona Kościelna
gm. Skała Stoki
gm. Skała Smardzowice
gm. Jerzmanowice-Przeginia Szklary
gm. Skała Sobiesęki
gm. Jerzmanowice-Przeginia Słupianka
gm. Jerzmanowice-Przeginia Sąspów
gm. Jerzmanowice-Przeginia Skotnica
gm. Jerzmanowice-Przeginia Strona Góralska
gm. Skała Stara Wieś
gm. Skała Szczodrkowice
gm. Sułoszowa Stopina Góra
gm. Sułoszowa Skałka
gm. Sułoszowa Stara Wieś
gm. Jerzmanowice-Przeginia Spławy
gm. Skała Skała
gm. Sułoszowa Słoneczna
gm. Skała Sąspówka-Kąty
gm. Sułoszowa Sułoszowa
gm. Jerzmanowice-Przeginia Sokolec
gm. Sułoszowa Stasinkowa Góra

Ś

gm. Skała Ściborka
gm. Skała Świnczów
gm. Skała Ściborki
gm. Skała Świńska Ulica

W

gm. Jerzmanowice-Przeginia W Dole
gm. Sułoszowa Wola Kalinowska
gm. Sułoszowa Wesoła
gm. Skała Wesoła
gm. Skała Wysyłka
gm. Jerzmanowice-Przeginia Wymysłów
gm. Skała Warszawka
gm. Sułoszowa Wielmoża

Z

gm. Skała Zamłynie
gm. Skała Zadołki
gm. Jerzmanowice-Przeginia Zabugaje
gm. Skała Złota Góra
gm. Skała Zagardle
gm. Jerzmanowice-Przeginia Za Wieżą
gm. Skała Zazamcze
gm. Sułoszowa Zacisze

Ż

gm. Jerzmanowice-Przeginia Żarnowiec
Pobliskie Wydziały KW
Sąd rejonowy dla Krakowa-Podgórza
KR1S Słomniki
KR1M Miechów
KR1P Kraków
KR1O Olkusz
KR3I Skawina
KR1H Proszowice
KR1I Wieliczka
KR1C Chrzanów
KA1J Jaworzno
CZ1Z Zawiercie
KR2Y Dobczyce

Przykładowe oznaczenie księgi wieczystej dla Sądu rejonowego dla Krakowa-Podgórza

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe
-
Numer i nazwa polaTreść pola
1.Numer księgiKR2P / 00017827 / 7
-
2.Oznaczenie wydziału---
A: nazwa sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA W KRAKOWIE
B: siedziba sąduKRAKÓW
C: kod wydziałuKR2P
D: numer wydziałuVIII
E: nazwa wydziałuZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W SKALE
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
3.Typ księgi---NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Stan w czasie założenia---ZAŁOŻONO KSIĘGĘ WIECZYSTĄ - DLA DZ. NR NR: 636/1, 636/2 I 812/2.
2.Chwila zapisania księgi---2008-10-15-08.10.02.643322
3.Chwila ujawnienia księgi---2008-10-16-11.06.21.440417
4.Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej---2003-09-30
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Chwila zamknięcia księgi------
2.Podstawa zamknięcia księgi------

Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany
Brak wpisu

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
NrZestawienie rubryk - podstaw wpisów
Brak wpisu

NrZestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów
-
1.Podrubryka - Dane o wniosku
Numer i nazwa polaWpisuTreść polaKod żąd.
1. Chwila wpływu---2003-08-22 08:30:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00000822 / 03 /---
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku5. Numer karty akt ---
6. Numer księgi / /
Podrubryka - Chwila wpisu
1. Chwila wpisu---2003-09-30 00:00:00
WpisującyImię ---
Nazwisko ---
Stanowisko ---

Najczęściej szukane na naszej stronie

księgi wieczyste przez internet Skała, odpis z KW Skała, wypis z KW Skała, odpis księgi wieczystej Skała, wypis księgi wieczystej Skała, księga wieczysta Skała, księgi wieczyste online Skała, KW w PDF Skała, wydruk kw Skała, powiadomienia o wpisie do KW Skała

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.