Księgi wieczyste Rawa Mazowiecka prowadzi:
Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Rawie Mazowieckiej

Kościuszki 17
96-201 Rawa Mazowiecka

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Rawie Mazowieckiej otrzymał kod wydziału: LD1R

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Łodzi
  • Sąd Apelacyjny w Łodzi
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Rawie Mazowieckiej prowadzi księgi wieczyste dla miasta:

A

gm. Regnów Annosław
gm. Biała Rawska Antoninów
gm. Biała Rawska Aleksandrów
gm. Biała Rawska Amirowice
gm. Rawa Mazowiecka Aleksandrówka

B

gm. Rawa Mazowiecka Boguszyce Małe
gm. Biała Rawska Babsk
gm. Biała Rawska Byki
gm. Rawa Mazowiecka Bogusławki Duże
gm. Biała Rawska Biała Wieś
gm. Sadkowice Broniew
gm. Biała Rawska Błażejewice
gm. Kowiesy Budy Chojnackie
gm. Biała Rawska Białojanków
gm. Głuchów Białynin-Południe
gm. Cielądz Brzozówka
gm. Głuchów Białynin
gm. Głuchów Białynin-Podbór
gm. Biała Rawska Byczki
gm. Biała Rawska Białogórne
gm. Sadkowice Bujały
gm. Kowiesy Borszyce
gm. Głuchów Borysław
gm. Biała Rawska Bronisławów
gm. Biała Rawska Biała Rawska
gm. Głuchów Białynin-Latków
gm. Rawa Mazowiecka Byszewice
gm. Rawa Mazowiecka Bogusławki Małe
gm. Rawa Mazowiecka Boguszyce

C

gm. Kowiesy Chojnatka
gm. Głuchów Celigów
gm. Kowiesy Chorbów
gm. Biała Rawska Chrząszczew
gm. Biała Rawska Chrząszczewek
gm. Głuchów Chrapy
gm. Kowiesy Chojnata
gm. Kowiesy Chełmce-Towarzystwo
gm. Cielądz Cielądz
gm. Rawa Mazowiecka Chrusty
gm. Kowiesy Chełmce
gm. Biała Rawska Chodnów
gm. Sadkowice Celinów
gm. Kowiesy Chrzczonowice

D

gm. Rawa Mazowiecka Dziurdzioły
gm. Biała Rawska Dańków
gm. Kowiesy Dębniak

F

gm. Kowiesy Franciszków
gm. Biała Rawska Franklin
gm. Biała Rawska Franopol

G

gm. Rawa Mazowiecka Głuchówek
gm. Głuchów Głuchów
gm. Biała Rawska Galinki-Parcela
gm. Rawa Mazowiecka Garłów
gm. Biała Rawska Galinki
gm. Biała Rawska Galiny Duże
gm. Cielądz Grabice
gm. Sadkowice Gogolin
gm. Głuchów Gostynki
gm. Cielądz Gortatowice
gm. Cielądz Gułki
gm. Biała Rawska Gołyń
gm. Rawa Mazowiecka Gaj
gm. Sadkowice Gacpary
gm. Biała Rawska Gośliny
gm. Biała Rawska Grzymkowice

H

gm. Rawa Mazowiecka Helenów
gm. Rawa Mazowiecka Huta Wałowska
gm. Kowiesy Huta Zawadzka

J

gm. Głuchów Janisławice
gm. Rawa Mazowiecka Julianów Raducki
gm. Biała Rawska Józefów
gm. Kowiesy Jeruzal
gm. Głuchów Jasień
gm. Kowiesy Janów
gm. Kowiesy Jakubów
gm. Rawa Mazowiecka Julianów
gm. Rawa Mazowiecka Jakubów
gm. Kowiesy Jaśminówka
gm. Biała Rawska Julianów Lesiewski
gm. Biała Rawska Jelitów
gm. Kowiesy Jeruzal Poduchowny
gm. Rawa Mazowiecka Janolin
gm. Biała Rawska Janów
gm. Sadkowice Jajkowice

K

gm. Sadkowice Kłopoczyn
gm. Cielądz Komorów
gm. Kowiesy Kowiesy
gm. Rawa Mazowiecka Kurzeszyn
gm. Rawa Mazowiecka Kaleń
gm. Sadkowice Kaleń
gm. Głuchów Kochanów
gm. Rawa Mazowiecka Konopnica
gm. Biała Rawska Krukówka
gm. Biała Rawska Kawęczynek
gm. Rawa Mazowiecka Kaliszki
gm. Rawa Mazowiecka Kurzeszynek
gm. Regnów Kazimierzów
gm. Cielądz Kuczyzna
gm. Biała Rawska Koprzywna
gm. Rawa Mazowiecka Księża Wola
gm. Biała Rawska Konstantynów
gm. Kowiesy Klin

L

gm. Rawa Mazowiecka Linków
gm. Biała Rawska Lesiew
gm. Sadkowice Lewin
gm. Sadkowice Lutobory
gm. Sadkowice Lubania
gm. Kowiesy Lisna
gm. Rawa Mazowiecka Leopoldów
gm. Sadkowice Lipna
gm. Rawa Mazowiecka Lutkówka

Ł

gm. Cielądz Łaszczyn

M

gm. Biała Rawska Marianów
gm. Rawa Mazowiecka Matyldów
gm. Rawa Mazowiecka Małgorzatów
gm. Cielądz Mroczkowice
gm. Biała Rawska Marchaty
gm. Kowiesy Michałowice
gm. Głuchów Miłochniewice
gm. Głuchów Michowice
gm. Cielądz Mała Wieś

N

gm. Kowiesy Nastyczówka
gm. Sadkowice Nowa Skarbkowa
gm. Kowiesy Nowy Lindów
gm. Biała Rawska Nowe Przyłuski
gm. Cielądz Nowe Sierzchowy
gm. Biała Rawska Nowy Chodnów
gm. Cielądz Niemgłowy
gm. Sadkowice Nowe Lutobory
gm. Sadkowice Nowy Trębaczew
gm. Rawa Mazowiecka Nowa Wojska
gm. Sadkowice Nowy Kaleń
gm. Kowiesy Nowe Zawady
gm. Cielądz Nowy Komorów
gm. Biała Rawska Narty
gm. Cielądz Nowa Mała Wieś
gm. Kowiesy Nowy Wylezin
gm. Rawa Mazowiecka Nowy Głuchówek
gm. Sadkowice Nowy Kłopoczyn
gm. Rawa Mazowiecka Nowa Rossocha
gm. Biała Rawska Niemirowice
gm. Sadkowice Nowe Szwejki
gm. Sadkowice Nowe Sadkowice
gm. Regnów Nowy Regnów
gm. Rawa Mazowiecka Niwna
gm. Rawa Mazowiecka Nowy Kurzeszyn

O

gm. Rawa Mazowiecka Osada Dolna
gm. Biała Rawska Ossa
gm. Cielądz Ossowice
gm. Sadkowice Olszowa Wola
gm. Biała Rawska Orla Góra

P

gm. Biała Rawska Pachy
gm. Rawa Mazowiecka Przewodowice
gm. Biała Rawska Podlesie
gm. Kowiesy Politowizna
gm. Sadkowice Pilawy
gm. Biała Rawska Przyłuski
gm. Rawa Mazowiecka Pukinin
gm. Rawa Mazowiecka Pasieka Wałowska
gm. Sadkowice Paprotnia
gm. Głuchów Pod Borem
gm. Sadkowice Przyłuski
gm. Biała Rawska Podsędkowice
gm. Rawa Mazowiecka Pokrzywna
gm. Biała Rawska Porady Górne
gm. Rawa Mazowiecka Poduchowizna
gm. Cielądz Parolice
gm. Biała Rawska Pągów
gm. Kowiesy Pękoszew
gm. Biała Rawska Prusso
gm. Kowiesy Paplin
gm. Kowiesy Paplinek
gm. Głuchów Prusy
gm. Rawa Mazowiecka Podlas

R

gm. Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka
gm. Biała Rawska Rzeczków
gm. Rawa Mazowiecka Rossocha
gm. Sadkowice Rzymiec
gm. Regnów Rylsk
gm. Regnów Rylsk Mały
gm. Sadkowice Rudka
gm. Głuchów Reczul
gm. Rawa Mazowiecka Rogówiec
gm. Biała Rawska Rokszyce
gm. Regnów Rylsk Duży
gm. Regnów Regnów
gm. Sadkowice Rokitnica-Kąty
gm. Biała Rawska Rosławowice

S

gm. Rawa Mazowiecka Stary Dwór
gm. Biała Rawska Słupce
gm. Cielądz Sanogoszcz
gm. Kowiesy Stary Wylezin
gm. Regnów Sławków
gm. Biała Rawska Szczuki
gm. Sadkowice Studzianki
gm. Rawa Mazowiecka Soszyce
gm. Biała Rawska Szwejki Małe
gm. Rawa Mazowiecka Stara Wojska
gm. Głuchów Skoczykłody
gm. Biała Rawska Studzianek
gm. Cielądz Stolniki
gm. Rawa Mazowiecka Stara Rossocha
gm. Cielądz Sierzchowy
gm. Sadkowice Szwejki Wielkie
gm. Sadkowice Skarbkowa
gm. Biała Rawska Stara Wieś
gm. Biała Rawska Stanisławów
gm. Sadkowice Sadkowice
gm. Regnów Sowidół
gm. Rawa Mazowiecka Stare Byliny
gm. Cielądz Stare Niemgłowy

Ś

gm. Rawa Mazowiecka Świnice
gm. Rawa Mazowiecka Ścieki

T

gm. Kowiesy Turowa Wola
gm. Sadkowice Trębaczew
gm. Sadkowice Turobowice
gm. Biała Rawska Tuniki
gm. Biała Rawska Teodozjów
gm. Biała Rawska Teresin
gm. Rawa Mazowiecka Tatar

U

gm. Kowiesy Ulaski
gm. Biała Rawska Uciąchy

W

gm. Kowiesy Wólka Jeruzalska
gm. Biała Rawska Wólka Lesiewska
gm. Rawa Mazowiecka Wołucza
gm. Głuchów Witoldów
gm. Biała Rawska Wólka Babska
gm. Kowiesy Wędrogów
gm. Kowiesy Wycinka Wolska
gm. Biała Rawska Wilcze Piętki
gm. Cielądz Wisówka
gm. Rawa Mazowiecka Wałowice
gm. Regnów Wólka Strońska
gm. Biała Rawska Wola-Chojnata
gm. Sadkowice Władysławów
gm. Głuchów Wysokienice
gm. Kowiesy Wymysłów
gm. Cielądz Wylezinek
gm. Kowiesy Wola Pękoszewska
gm. Rawa Mazowiecka Wilkowice

Z

gm. Cielądz Zuski
gm. Biała Rawska Zakrzew
gm. Sadkowice Zabłocie
gm. Kowiesy Zawady
gm. Rawa Mazowiecka Zielone
gm. Biała Rawska Zofianów
gm. Rawa Mazowiecka Zawady
gm. Rawa Mazowiecka Zagórze
gm. Rawa Mazowiecka Zarzecze
gm. Głuchów Złota
gm. Sadkowice Zaborze
gm. Biała Rawska Zofiów

Ż

gm. Sadkowice Żelazna
gm. Biała Rawska Żurawka
gm. Rawa Mazowiecka Żydomice
gm. Biała Rawska Żurawia
Pobliskie Wydziały KW
Sąd rejonowy w Rawie Mazowieckiej

Przykładowe oznaczenie księgi wieczystej dla Sądu rejonowego w Rawie Mazowieckiej

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe
-
Numer i nazwa polaTreść pola
1.Numer księgiLD1R / 00032166 / 2
-
2.Oznaczenie wydziału---
A: nazwa sąduSĄD REJONOWY W RAWIE MAZOWIECKIEJ
B: siedziba sąduRAWA MAZOWIECKA
C: kod wydziałuLD1R
D: numer wydziałuIV
E: nazwa wydziałuWYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
3.Typ księgi---NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Stan w czasie założenia---PO ODŁĄCZENIU Z NR KW 17918 I URZĄDZENIU
2.Chwila zapisania księgi---2004-03-16-13.01.59.842945
3.Chwila ujawnienia księgi---2004-03-22-11.49.49.940417
4.Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej---1999-11-09
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Chwila zamknięcia księgi------
2.Podstawa zamknięcia księgi------

Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany
Brak wpisu

NrZestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

Najczęściej szukane na naszej stronie

księgi wieczyste przez internet Rawa Mazowiecka, odpis z KW Rawa Mazowiecka, wypis z KW Rawa Mazowiecka, odpis księgi wieczystej Rawa Mazowiecka, wypis księgi wieczystej Rawa Mazowiecka, księga wieczysta Rawa Mazowiecka, księgi wieczyste online Rawa Mazowiecka, KW w PDF Rawa Mazowiecka, wydruk kw Rawa Mazowiecka, powiadomienia o wpisie do KW Rawa Mazowiecka

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.