Księgi wieczyste Tomaszow Mazowiecki prowadzi:
Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim

Prezydenta Ignacego Moscickiego 9
97-280 Tomaszow Mazowiecki

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim otrzymał kod wydziału: PT1T

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
  • Sąd Apelacyjny w Łodzi
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim prowadzi księgi wieczyste dla miasta:

A

gm. Budziszewice Adamów
gm. Czerniewice Annopol Mały
gm. Budziszewice Agnopol
gm. Rokiciny Albertów
gm. Lubochnia Albertów
gm. Czerniewice Annopol Duży
gm. Czerniewice Annów
gm. Budziszewice Antolin
gm. Będków Adamów

B

gm. Będków Brzustów
gm. Tomaszów Mazowiecki Białobrzegi
gm. Budziszewice Bartoszówka
gm. Inowłódz Brzustów
gm. Budziszewice Budziszewice
gm. Tomaszów Mazowiecki Brzóstówka
gm. Rzeczyca Brzeziny
gm. Będków Będków
gm. Tomaszów Mazowiecki Bocian
gm. Żelechlinek Budki Łochowskie
gm. Lubochnia Brenica
gm. Rzeczyca Bartoszówka
gm. Inowłódz Borki
gm. Inowłódz Brzustów-Kolonia
gm. Żelechlinek Brenik
gm. Rzeczyca Brzozów
gm. Żelechlinek Bukowiec
gm. Będków Będków-Kolonia
gm. Rzeczyca Bobrowiec
gm. Rzeczyca Brzeg

C

gm. Lubochnia Czółna
gm. Czerniewice Chociwek
gm. Tomaszów Mazowiecki Ciebłowice Małe
gm. Będków Ceniawy
gm. Czerniewice Chociw
gm. Lubochnia Cygan
gm. Rzeczyca Czekaj
gm. Tomaszów Mazowiecki Ciebłowice Duże
gm. Żelechlinek Czerwonka
gm. Rokiciny Cisów
gm. Lubochnia Chrzemce
gm. Czerniewice Czerniewice
gm. Żelechlinek Czechowice
gm. Tomaszów Mazowiecki Chorzęcin
gm. Tomaszów Mazowiecki Cekanów
gm. Żelechlinek Chociszew

D

gm. Lubochnia Dąbrowa
gm. Będków Drzazgowa Wola
gm. Będków Dąbrowa
gm. Żelechlinek Dzielnica
gm. Czerniewice Dzielnica
gm. Czerniewice Dąbrówka
gm. Lubochnia Dębniak
gm. Inowłódz Dąbrowa
gm. Tomaszów Mazowiecki Duże Nagórzyce
gm. Tomaszów Mazowiecki Dąbrowa

E

gm. Rokiciny Eminów
gm. Lubochnia Emilianów
gm. Będków Ewcin

F

gm. Żelechlinek Feliksów

G

gm. Tomaszów Mazowiecki Gajówka Smardzewice
gm. Żelechlinek Gutkowice
gm. Rzeczyca Glina
gm. Żelechlinek Gutkowice-Nowiny
gm. Inowłódz Gródki
gm. Inowłódz Gaszek
gm. Czerniewice Gaj
gm. Tomaszów Mazowiecki Gajówka Karolinów
gm. Tomaszów Mazowiecki Godaszewice
gm. Rzeczyca Gustawów
gm. Tomaszów Mazowiecki Gajówka Trzebiatów
gm. Żelechlinek Gawerków
gm. Lubochnia Glinnik
gm. Inowłódz Górki
gm. Będków Gutków
gm. Rzeczyca Grotowice

H

gm. Lubochnia Henryków
gm. Czerniewice Helenów
gm. Budziszewice Helenów

I

gm. Inowłódz Inowłódz
gm. Żelechlinek Ignatów

J

gm. Tomaszów Mazowiecki Jadwigów
gm. Lubochnia Jasień
gm. Rzeczyca Jeziorzec
gm. Rokiciny Janków Trzeci
gm. Żelechlinek Julianów
gm. Tomaszów Mazowiecki Józefów
gm. Żelechlinek Janów
gm. Rokiciny Jankówek
gm. Rokiciny Janinów
gm. Lubochnia Jabłoń
gm. Lubochnia Jakubów
gm. Czerniewice Józefów
gm. Budziszewice Józefów Stary
gm. Żelechlinek Józefin
gm. Rokiciny Janków

K

gm. Tomaszów Mazowiecki Karczunek
gm. Tomaszów Mazowiecki Karolinów
gm. Tomaszów Mazowiecki Komorów
gm. Lubochnia Kochanów
gm. Czerniewice Krzemienica
gm. Będków Kalinów
gm. Żelechlinek Kopiec
gm. Tomaszów Mazowiecki Karpaty
gm. Lubochnia Kierz
gm. Tomaszów Mazowiecki Kępa
gm. Lubochnia Kruszewiec
gm. Tomaszów Mazowiecki Kwiatkówka
gm. Tomaszów Mazowiecki Kolonia Zawada
gm. Inowłódz Królowa Wola
gm. Żelechlinek Karolinów
gm. Tomaszów Mazowiecki Kaczka
gm. Rzeczyca Kanice
gm. Inowłódz Konewka
gm. Rzeczyca Kawęczyn
gm. Rokiciny Kolonia Łaznów

L

gm. Tomaszów Mazowiecki Ludwików
gm. Inowłódz Leśnictwo
gm. Żelechlinek Lucjanów
gm. Lubochnia Lubochnia Dworska
gm. Czerniewice Lechów
gm. Tomaszów Mazowiecki Laski
gm. Żelechlinek Lesisko
gm. Czerniewice Lipie
gm. Lubochnia Lubochenek
gm. Inowłódz Liciążna
gm. Lubochnia Lubochnia-Górki
gm. Lubochnia Lubochnia
gm. Lubochnia Luboszewy
gm. Tomaszów Mazowiecki Leśniczówka Trzebiatów
gm. Rzeczyca Lubocz

Ł

gm. Będków Łaknarz
gm. Żelechlinek Łochówek
gm. Tomaszów Mazowiecki Łąki Henrykowskie
gm. Rokiciny Łaznowska Wola
gm. Tomaszów Mazowiecki Łagiewniki
gm. Żelechlinek Łochów
gm. Żelechlinek Łochów Nowy
gm. Rokiciny Łaznówek
gm. Tomaszów Mazowiecki Łazisko
gm. Rzeczyca Łęg
gm. Rokiciny Łaznów

M

gm. Lubochnia Małecz
gm. Budziszewice Mierzno
gm. Czerniewice Mała Wola
gm. Żelechlinek Modrzewek
gm. Rokiciny Mikołajów
gm. Rokiciny Maksymilianów
gm. Rokiciny Michałów
gm. Tomaszów Mazowiecki Małe Nagórzyce
gm. Lubochnia Marianka
gm. Tomaszów Mazowiecki Michałówek
gm. Będków Magdalenka

N

gm. Żelechlinek Nowiny
gm. Tomaszów Mazowiecki Nowy Port
gm. Żelechlinek Nowa Czerwonka
gm. Będków Nowiny
gm. Lubochnia Nowy Jasień
gm. Budziszewice Nowy Józefów
gm. Budziszewice Nepomucenów
gm. Budziszewice Nowe Mierzno
gm. Tomaszów Mazowiecki Nagórzyce
gm. Żelechlinek Nowe Byliny
gm. Lubochnia Nowy Olszowiec
gm. Czerniewice Nowe Studzianki
gm. Rzeczyca Nowa Rzeczyca
gm. Budziszewice Nowy Rękawiec
gm. Tomaszów Mazowiecki Niebrów
gm. Żelechlinek Naropna
gm. Czerniewice Nowa Strzemeszna
gm. Lubochnia Nowy Glinnik
gm. Tomaszów Mazowiecki Niebrów
gm. Rokiciny Nowe Chrusty

O

gm. Lubochnia Olszowiec

P

gm. Żelechlinek Petrynów
gm. Rzeczyca Poniatówka
gm. Rokiciny Pogorzałe Ługi
gm. Czerniewice Podkońska Wola
gm. Czerniewice Podkonice Małe
gm. Będków Prażki
gm. Czerniewice Podkonice Duże
gm. Tomaszów Mazowiecki Pudło
gm. Czerniewice Paulinów
gm. Tomaszów Mazowiecki Podoba
gm. Tomaszów Mazowiecki Podgórze
gm. Rokiciny Popielawy
gm. Czerniewice Podkonice Miejskie
gm. Inowłódz Poświętne

R

gm. Będków Rzeczków
gm. Żelechlinek Radwanka
gm. Budziszewice Rękawiec
gm. Rokiciny Reginów
gm. Rokiciny Rokiciny
gm. Rzeczyca Roszkowa Wola
gm. Rokiciny Rokiciny-Kolonia
gm. Będków Rosocha
gm. Tomaszów Mazowiecki Rolandówka
gm. Rzeczyca Rzeczyca
gm. Lubochnia Rzekietka
gm. Będków Remiszewice
gm. Będków Rudnik

S

gm. Tomaszów Mazowiecki Stara Wieś
gm. Czerniewice Studzianki
gm. Czerniewice Strzemeszna
gm. Tomaszów Mazowiecki Swolszewice Małe
gm. Budziszewice Subina
gm. Tomaszów Mazowiecki Swolszewice-Trzciniec
gm. Lubochnia Szczurek
gm. Żelechlinek Sabinów
gm. Tomaszów Mazowiecki Swolszewice-Borek
gm. Rzeczyca Sadykierz
gm. Tomaszów Mazowiecki Siedmiodomki
gm. Żelechlinek Stanisławów
gm. Żelechlinek Staropole
gm. Tomaszów Mazowiecki Swolszewice-Błota
gm. Żelechlinek Stefanów
gm. Będków Sługocice
gm. Czerniewice Strzemeszna Pierwsza
gm. Tomaszów Mazowiecki Swolszewice-Iłki
gm. Rokiciny Stefanów
gm. Tomaszów Mazowiecki Starzyce
gm. Tomaszów Mazowiecki Sługocice
gm. Czerniewice Stanisławów Studziński
gm. Inowłódz Spała
gm. Rokiciny Stare Chrusty
gm. Tomaszów Mazowiecki Swolszewice-Stara Wieś
gm. Czerniewice Stanisławów Lipski
gm. Żelechlinek Sokołówka
gm. Rzeczyca Stanisławów
gm. Tomaszów Mazowiecki Smardzewice

Ś

gm. Żelechlinek Świniokierz Włościański
gm. Żelechlinek Świniokierz Dworski
gm. Tomaszów Mazowiecki Świńsko

T

gm. Tomaszów Mazowiecki Tomaszów Mazowiecki
gm. Budziszewice Teodorów
gm. Lubochnia Tarnowska Wola
gm. Tomaszów Mazowiecki Tomaszówek
gm. Rzeczyca Tłumy
gm. Czerniewice Turobów
gm. Żelechlinek Teklin
gm. Czerniewice Teodozjów
gm. Tomaszów Mazowiecki Twarda
gm. Będków Teodorów
gm. Tomaszów Mazowiecki Tresta
gm. Inowłódz Teofilów

U

gm. Tomaszów Mazowiecki Utrata

W

gm. Ujazd Wygoda
gm. Czerniewice Wielka Wola
gm. Inowłódz Wytoka
gm. Żelechlinek Wolica
gm. Budziszewice Węgrzynowice-Modrzewie
gm. Czerniewice Wólka Jagielczyńska
gm. Tomaszów Mazowiecki Wiaderno
gm. Budziszewice Walentynów
gm. Tomaszów Mazowiecki Wąwał
gm. Tomaszów Mazowiecki Wilanów
gm. Czerniewice Wale
gm. Rzeczyca Wiechnowice
gm. Tomaszów Mazowiecki Wola-Wiaderno
gm. Inowłódz Wzgórze
gm. Żelechlinek Władysławów
gm. Budziszewice Węgrzynowice
gm. Żelechlinek Wola Naropińska
gm. Będków Wołkowa
gm. Rokiciny Wilkucice Duże
gm. Będków Wykno
gm. Rokiciny Wilkucice Małe

Z

gm. Rzeczyca Zawady
gm. Będków Zacharz
gm. Czerniewice Zubki Duże
gm. Tomaszów Mazowiecki Zawada
gm. Czerniewice Zubki Małe
gm. Budziszewice Zalesie
gm. Czerniewice Zagóry
gm. Tomaszów Mazowiecki Zaborów Drugi
gm. Tomaszów Mazowiecki Zapiecek
gm. Budziszewice Zagórze
gm. Tomaszów Mazowiecki Zaborów Pierwszy
gm. Inowłódz Zakościele

Ż

gm. Żelechlinek Żelechlin
gm. Inowłódz Żądłowice
gm. Żelechlinek Żelechlinek
Staticmap?center=51.530471285443596,20.013798726902362&zoom=17&size=400x300&markers=color:purple|51.530471285443596,20
Tomaszow mazowiecki Sąd rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim
Prezydenta Ignacego Moscickiego 9
97-280 Tomaszow Mazowiecki

Pobliskie Wydziały KW
Sąd rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim

Przykładowe oznaczenie księgi wieczystej dla Sądu rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe
-
Numer i nazwa polaTreść pola
1.Numer księgiPT1T / 00024617 / 1
-
2.Oznaczenie wydziału---
A: nazwa sąduSĄD REJONOWY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
B: siedziba sąduTOMASZÓW MAZOWIECKI
C: kod wydziałuPT1T
D: numer wydziałuV
E: nazwa wydziałuWYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
3.Typ księgi---NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Stan w czasie założenia---ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ NIE BYŁA PROWADZONA KSIĘGA WIECZYSTA
2.Chwila zapisania księgi---2006-05-09-15.09.00.947604
3.Chwila ujawnienia księgi---2006-05-11-17.03.34.424468
4.Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej---1960-12-29
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Chwila zamknięcia księgi------
2.Podstawa zamknięcia księgi------

Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany
Brak wpisu

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
NrZestawienie rubryk - podstaw wpisów
Brak wpisu

NrZestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów
-
1.Podrubryka - Dane o wniosku
Numer i nazwa polaWpisuTreść polaKod żąd.
1. Chwila wpływu---1983-11-09 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00003141 / 83 /---
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku5. Numer karty akt ---
6. Numer księgi / /
Podrubryka - Chwila wpisu
1. Chwila wpisu---1983-11-09 00:00:00
WpisującyImię ---
Nazwisko ---
Stanowisko ---
-
2.Podrubryka - Dane o wniosku
Numer i nazwa polaWpisuTreść polaKod żąd.
1. Chwila wpływu---1960-12-13 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00000630 / 60 /---
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku5. Numer karty akt ---
6. Numer księgi / /
Podrubryka - Chwila wpisu
1. Chwila wpisu---1960-12-29 00:00:00
WpisującyImię ---
Nazwisko ---
Stanowisko ---

Najczęściej szukane na naszej stronie

księgi wieczyste przez internet Tomaszow Mazowiecki, odpis z KW Tomaszow Mazowiecki, wypis z KW Tomaszow Mazowiecki, odpis księgi wieczystej Tomaszow Mazowiecki, wypis księgi wieczystej Tomaszow Mazowiecki, księga wieczysta Tomaszow Mazowiecki, księgi wieczyste online Tomaszow Mazowiecki, KW w PDF Tomaszow Mazowiecki, wydruk kw Tomaszow Mazowiecki, powiadomienia o wpisie do KW Tomaszow Mazowiecki

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.