Księgi wieczyste Lubliniec prowadzi:
Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Lublińcu

Sądowa 3
42-703 Lubliniec

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Lublińcu otrzymał kod wydziału: CZ1L

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Częstochowie
  • Sąd Apelacyjny w Katowicach
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Lublińcu prowadzi księgi wieczyste dla miasta:

A

gm. Pawonków Andrzejów
gm. Pawonków Ameryka
gm. Kochanowice Ameryka

B

gm. Ciasna Brzegi
gm. Kochanowice Bizja
gm. Koszęcin Brusiek
gm. Ciasna Brzezinkowe
gm. Ciasna Bogdala
gm. Koszęcin Bagno
gm. Herby Braszczok
gm. Koszęcin Bukowiec
gm. Ciasna Borek
gm. Woźniki Babienica
gm. Ciasna Biadacz
gm. Boronów Boronów
gm. Herby Brasowe
gm. Kochanowice Biały Ług

C

gm. Boronów Cielec
gm. Woźniki Czarny Las
gm. Ciasna Czarne
gm. Herby Cztery Kopy
gm. Kochanowice Cegielnia
gm. Pawonków Cegielnia
gm. Ciasna Ciasna
gm. Koszęcin Cieszowa
gm. Ciasna Cisie
gm. Herby Chwostek

D

gm. Ciasna Dąbrowa
gm. Ciasna Do Bryłki
gm. Woźniki Dąbrowa Wielka
gm. Kochanowice Droniowice
gm. Pawonków Draliny
gm. Boronów Doły
gm. Pawonków Dębina
gm. Pawonków Dziewcza Góra
gm. Koszęcin Dubiele
gm. Ciasna Dolna Wieś
gm. Woźniki Dąbrowa Mała
gm. Koszęcin Dolnik
gm. Woźniki Dyrdy
gm. Ciasna Dzielna
gm. Boronów Dębowa Góra
gm. Woźniki Drogobycza
gm. Herby Drapacz
gm. Ciasna Dryndowe
gm. Lubliniec Droniowiczki
gm. Pawonków Dolny Dwór

G

gm. Ciasna Gajdy
gm. Kochanowice Gajówka Kochcice
gm. Ciasna Grucki
gm. Ciasna Gaszynka
gm. Ciasna Gajdowe
gm. Koszęcin Grabie
gm. Ciasna Gajkowe
gm. Pawonków Gwoździany
gm. Pawonków Gajówka Dziewcza Góra
gm. Woźniki Głazówka
gm. Herby Głąby
gm. Ciasna Górna Wieś
gm. Boronów Grojec
gm. Pawonków Grabina
gm. Ciasna Grobla
gm. Woźniki Górale
gm. Ciasna Glinica
gm. Koszęcin Gudlina

H

gm. Woźniki Huta Karola
gm. Kochanowice Harbułtowice
gm. Herby Hadra
gm. Herby Herby
gm. Boronów Hucisko

I

gm. Koszęcin Irki

J

gm. Ciasna Jaśkowe
gm. Ciasna Jeżowa
gm. Kochanowice Jawornica

K

gm. Kochanowice Kochanowice
gm. Lubliniec Kokotek
gm. Pawonków Kośmidry
gm. Ciasna Kopanina
gm. Woźniki Kamieńskie Młyny
gm. Pawonków Kanus
gm. Koszęcin Kurzychowe
gm. Koszęcin Koszęcin
gm. Koszęcin Kolonia Strzebińska
gm. Herby Kierzki
gm. Ciasna Kolonia
gm. Ciasna Kowie
gm. Lubliniec Kopce
gm. Ciasna Kołowizna
gm. Ciasna Kolonia Dzielna
gm. Pawonków Koszwice
gm. Pawonków Kolonia
gm. Ciasna Kierocie
gm. Koszęcin Kopce
gm. Ciasna Kolonia Kościelna
gm. Koszęcin Krywałd
gm. Woźniki Kolonia Woźnicka
gm. Pawonków Kuźnica
gm. Herby Kalina
gm. Kochanowice Kolonia
gm. Woźniki Kamienica
gm. Kochanowice Kochcice
gm. Herby Kolonia Lisów

L

gm. Pawonków Lipie-Dwór
gm. Herby Lisów
gm. Pawonków Lustrzaniec
gm. Pawonków Lipie Śląskie
gm. Kochanowice Lubecko
gm. Woźniki Ligota Woźnicka
gm. Lubliniec Leśnica
gm. Woźniki Lubsza
gm. Lubliniec Lubliniec
gm. Pawonków Lisowice
gm. Pawonków Leśniczówka
gm. Koszęcin Lipowiec
gm. Kochanowice Lubockie

Ł

gm. Pawonków Łysa Góra
gm. Koszęcin Łazy
gm. Pawonków Łagiewniki Wielkie
gm. Pawonków Łagiewniki Małe
gm. Herby Łęg
gm. Herby Łebki

M

gm. Woźniki Mzyki
gm. Herby Mochała
gm. Pawonków Maliny
gm. Ciasna Minerwa
gm. Ciasna Marce
gm. Ciasna Molna
gm. Ciasna Miętowisko
gm. Pawonków Mały Koniec
gm. Pawonków Młynki

N

gm. Ciasna Nowy Dwór
gm. Woźniki Niegolewka
gm. Ciasna Nowy Sieraków
gm. Woźniki Niwy
gm. Koszęcin Nowy Dwór
gm. Pawonków Nowe
gm. Pawonków Napłatki
gm. Herby Niwy
gm. Ciasna Niwki
gm. Ciasna Niedźwiedź

O

gm. Herby Oleksiki
gm. Ciasna Osiedle Małe
gm. Ciasna Osiedle Wielkie
gm. Kochanowice Ostrów
gm. Pawonków Osiedle Nowe
gm. Herby Otrzęsie
gm. Woźniki Okrąglik
gm. Herby Olszyna
gm. Ciasna Olszynki

P

gm. Lubliniec Posmyk
gm. Ciasna Pustkowie-Kmieć
gm. Ciasna Pustkowie Kulikowe
gm. Koszęcin Podlesie
gm. Lubliniec Pusta Kuźnica
gm. Koszęcin Piłka
gm. Ciasna Płaszczak
gm. Woźniki Piasek
gm. Pawonków Pietraszowice
gm. Pawonków Podleśnia
gm. Ciasna Przywary
gm. Koszęcin Potępowe
gm. Woźniki Pakuły
gm. Herby Piłka
gm. Ciasna Przywary Leśne
gm. Pawonków Podgroblany
gm. Herby Pustkowie
gm. Kochanowice Paryż
gm. Ciasna Pustkowie-Marczyk
gm. Ciasna Podole
gm. Ciasna Patoka
gm. Ciasna Pustkowie Kmieciowe-Gajdy
gm. Pawonków Ptakowe
gm. Woźniki Psary
gm. Kochanowice Pawełki
gm. Ciasna Panoszów
gm. Koszęcin Prądy
gm. Ciasna Pilawy
gm. Ciasna Plewina
gm. Herby Pietrzaki
gm. Pawonków Pawonków
gm. Pawonków Pietruchowe

R

gm. Koszęcin Rzyce
gm. Koszęcin Rusinowice

S

gm. Woźniki Skrzeszówka
gm. Kochanowice Siodłaki
gm. Ciasna Sieraków Śląski
gm. Kochanowice Styczyrze
gm. Koszęcin Sadów
gm. Pawonków Skrzydłowice
gm. Kochanowice Szklarnia
gm. Pawonków Solarnia
gm. Woźniki Sulów
gm. Kochanowice Swaciok
gm. Woźniki Sośnica
gm. Ciasna Stasiowe
gm. Ciasna Smuga
gm. Ciasna Szyszków
gm. Woźniki Statek
gm. Ciasna Szklarnia
gm. Ciasna Sobkowe
gm. Ciasna Szczęsnowizna
gm. Lubliniec Steblów
gm. Boronów Sitki
gm. Koszęcin Strzebiń
gm. Boronów Szklana Huta
gm. Pawonków Sówkowe

Ś

gm. Ciasna Ściegna
gm. Kochanowice Śródlesie
gm. Woźniki Śliwa

T

gm. Herby Tanina
gm. Herby Turza

W

gm. Ciasna Wędzina
gm. Woźniki Woźniki
gm. Lubliniec Wymyślacz
gm. Pawonków Wilkowe
gm. Woźniki Widawa
gm. Koszęcin Wierzbie

Z

gm. Boronów Zumpy
gm. Kochanowice Zagrodniki
gm. Ciasna Zborowskie
gm. Lubliniec Zagłówek
gm. Ciasna Zapiece
Pobliskie Wydziały KW
Sąd rejonowy w Lublińcu

Przykładowe oznaczenie księgi wieczystej dla Sądu rejonowego w Lublińcu

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe
-
Numer i nazwa polaTreść pola
1.Numer księgiCZ1L / 00007385 / 2
-
2.Oznaczenie wydziału---
A: nazwa sąduSĄD REJONOWY W LUBLIŃCU
B: siedziba sąduLUBLINIEC
C: kod wydziałuCZ1L
D: numer wydziałuV
E: nazwa wydziałuWYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
3.Typ księgi---NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Stan w czasie założenia---ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU ODŁĄCZENIA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Z INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ
2.Chwila zapisania księgi---2009-02-10-09.44.21.355642
3.Chwila ujawnienia księgi---2009-02-12-14.15.58.201867
4.Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej---1960-07-30
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Chwila zamknięcia księgi------
2.Podstawa zamknięcia księgi------

Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany
Brak wpisu

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
NrZestawienie rubryk - podstaw wpisów
Brak wpisu

NrZestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów
-
1.Podrubryka - Dane o wniosku
Numer i nazwa polaWpisuTreść polaKod żąd.
1. Chwila wpływu---1960-05-07 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00001125 / 60 /---
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku5. Numer karty akt ---
6. Numer księgi / /
Podrubryka - Chwila wpisu
1. Chwila wpisu---1960-07-30 00:00:00
WpisującyImię ---
Nazwisko ---
Stanowisko ---
-
2.Podrubryka - Dane o wniosku
Numer i nazwa polaWpisuTreść polaKod żąd.
1. Chwila wpływu---1990-12-14 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00004990 / 90 /---
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku5. Numer karty akt ---
6. Numer księgi / /
Podrubryka - Chwila wpisu
1. Chwila wpisu---1990-12-17 00:00:00
WpisującyImię ---
Nazwisko ---
Stanowisko ---

Najczęściej szukane na naszej stronie

księgi wieczyste przez internet Lubliniec, odpis z KW Lubliniec, wypis z KW Lubliniec, odpis księgi wieczystej Lubliniec, wypis księgi wieczystej Lubliniec, księga wieczysta Lubliniec, księgi wieczyste online Lubliniec, KW w PDF Lubliniec, wydruk kw Lubliniec, powiadomienia o wpisie do KW Lubliniec

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.