Księgi wieczyste Jędrzejów prowadzi:
Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Jędrzejowie

11 Listopada 11
28-310 Jędrzejów

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Jędrzejowie otrzymał kod wydziału: KI1J

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Kielcach
  • Sąd Apelacyjny w Krakowie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Jędrzejowie prowadzi księgi wieczyste dla miasta:

A

gm. Sędziszów Aleksandrów
gm. Jędrzejów Antoninów
gm. Imielno Antoniów

B

gm. Małogoszcz Brodki
gm. Małogoszcz Bocheniec
gm. Jędrzejów Borów
gm. Sędziszów Białowieża
gm. Oksa Brodek
gm. Sędziszów Bugaj
gm. Jędrzejów Brus
gm. Wodzisław Bugaj
gm. Nagłowice Biały Ogon
gm. Sobków Brzeźno
gm. Sobków Brzegi
gm. Sobków Bizoręda
gm. Sędziszów Borszowice
gm. Małogoszcz Błonie
gm. Oksa Błonie
gm. Jędrzejów Brynica Sucha
gm. Oksa Błogoszów
gm. Sobków Bugaj
gm. Imielno Borszowice
gm. Sędziszów Boleścice
gm. Wodzisław Byczów
gm. Sobków Brzegi Małe
gm. Imielno Bugaj
gm. Jędrzejów Borowiec
gm. Małogoszcz Bołdyn
gm. Jędrzejów Brzeźnica
gm. Wodzisław Brzeście
gm. Nagłowice Baraki
gm. Wodzisław Bugaj Sędowski
gm. Sobków Bizorędki
gm. Małogoszcz Borki
gm. Jędrzejów Borki
gm. Małogoszcz Brzezinki
gm. Wodzisław Brzezinki
gm. Sędziszów Bąkowiec
gm. Sobków Błonie
gm. Małogoszcz Bugaj
gm. Wodzisław Brzezie
gm. Oksa Borek
gm. Jędrzejów Brunonów
gm. Nagłowice Brynica Mokra
gm. Imielno Bełk

C

gm. Nagłowice Cierno Poduchowne
gm. Sędziszów Czepiec
gm. Sędziszów Czekaj
gm. Wodzisław Chojny
gm. Sobków Choiny
gm. Nagłowice Caców-Dziadówki
gm. Sobków Chomentów
gm. Jędrzejów Chorzewa
gm. Jędrzejów Czarnocice
gm. Sobków Chabasów
gm. Nagłowice Cierno-Żabieniec
gm. Jędrzejów Cierno-Kamieniec
gm. Małogoszcz Cieśle
gm. Nagłowice Caców
gm. Jędrzejów Cierno-Zaszosie
gm. Wodzisław Czerwona Ruś
gm. Sędziszów Czostków
gm. Nagłowice Chycza-Brzóstki
gm. Jędrzejów Chorzewka
gm. Nagłowice Choinki Zdanowskie
gm. Nagłowice Chycza
gm. Imielno Choiny
gm. Jędrzejów Cegła
gm. Nagłowice Caców-Kolonia
gm. Nagłowice Cierno Plebańskie
gm. Jędrzejów Chwaścice

D

gm. Wodzisław Dębiany
gm. Oksa Działek Czwarty
gm. Wodzisław Dwór
gm. Oksa Działek Trzeci
gm. Nagłowice Dziadówki Cacewskie
gm. Oksa Dębina Druga
gm. Wodzisław Dziadówki
gm. Imielno Dąbrowa
gm. Nagłowice Doły
gm. Wodzisław Droblin
gm. Sędziszów Dziadówki Krzcięcickie
gm. Imielno Dalechowy
gm. Oksa Dzierążnia
gm. Małogoszcz Dołki
gm. Sędziszów Dębina
gm. Oksa Działek Pierwszy
gm. Jędrzejów Dębówka
gm. Nagłowice Deszno
gm. Jędrzejów Diament
gm. Wodzisław Dodatki
gm. Jędrzejów Dziadówki
gm. Imielno Dzierszyn
gm. Nagłowice Dziadówki Zdanowskie
gm. Wodzisław Dzierganka
gm. Jędrzejów Dziadówki Małe
gm. Sędziszów Dębowa Góra
gm. Wodzisław Dropiówka
gm. Małogoszcz Doły
gm. Małogoszcz Dziadówki
gm. Oksa Dębina Pierwsza
gm. Oksa Działek Drugi

E

gm. Wodzisław Emilianów Duży
gm. Wodzisław Ewcin
gm. Wodzisław Emilianów Mały

F

gm. Jędrzejów Folga Druga
gm. Jędrzejów Folga Pierwsza
gm. Sobków Feliksówka
gm. Wodzisław Folga Pierwsza
gm. Wodzisław Folga
gm. Jędrzejów Folwark

G

gm. Sędziszów Gniewięcin
gm. Wodzisław Gielówki
gm. Sędziszów Górki
gm. Oksa Górki
gm. Oksa Gawrony
gm. Oksa Gościniec
gm. Imielno Gawronówka
gm. Jędrzejów Gaj
gm. Małogoszcz Góry Lasochowskie
gm. Sobków Gajówka
gm. Imielno Grupa
gm. Małogoszcz Grobla
gm. Małogoszcz Górajek
gm. Sędziszów Gródek
gm. Imielno Gawron
gm. Wodzisław Gniewów
gm. Jędrzejów Gozna
gm. Sędziszów Grązów
gm. Imielno Grudzyny
gm. Małogoszcz Górka
gm. Nagłowice Górka

H

gm. Imielno Helenówka
gm. Małogoszcz Hektary
gm. Małogoszcz Henryków
gm. Nagłowice Huta

I

gm. Imielno Imielnica
gm. Imielno Imielno
gm. Jędrzejów Ignacówka
gm. Nagłowice Ignaców
gm. Jędrzejów Ignacówka-Kolonia

J

gm. Sobków Jawór
gm. Sędziszów Janinów
gm. Nagłowice Jaronowice
gm. Wodzisław Judasze
gm. Małogoszcz Jaców
gm. Wodzisław Jeziorówka
gm. Jędrzejów Jarczyn
gm. Wodzisław Jannopol
gm. Sobków Janów
gm. Jędrzejów Jędrzejów
gm. Imielno Jakubów
gm. Wodzisław Jeziorki
gm. Jędrzejów Józefów
gm. Wodzisław Józefowskie
gm. Sędziszów Jeżów
gm. Jędrzejów Jasionna
gm. Małogoszcz Jelonek
gm. Imielno Jawór Stawski
gm. Wodzisław Janów
gm. Sędziszów Józefów
gm. Małogoszcz Jarków
gm. Małogoszcz Jawor
gm. Jędrzejów Jadwinów

K

gm. Jędrzejów Kresy
gm. Oksa Ku Ogarce
gm. Wodzisław Kalinówka
gm. Sędziszów Krzelów
gm. Sobków Kajtanów
gm. Imielno Kawęczyn
gm. Małogoszcz Kozłów
gm. Sobków Karsy
gm. Nagłowice Korea
gm. Jędrzejów Kopaniny
gm. Sędziszów Kapkazik
gm. Imielno Karolówka
gm. Wodzisław Kowalów Dolny
gm. Imielno Kwasków
gm. Sędziszów Klimontów
gm. Imielno Kolonie
gm. Małogoszcz Kępa
gm. Małogoszcz Kopaniny
gm. Wodzisław Kowalów Górny
gm. Sobków Kurzaków
gm. Wodzisław Kościelna Górka
gm. Imielno Kamieniec
gm. Jędrzejów Kamieniec
gm. Wodzisław Krysin
gm. Wodzisław Kresy
gm. Jędrzejów Kurliki
gm. Sędziszów Kolonia Dolna
gm. Wodzisław Kolonia
gm. Sobków Kolonie
gm. Jędrzejów Kulczyzna
gm. Imielno Kolonia Mierzwińska
gm. Jędrzejów Książe-Skroniów
gm. Wodzisław Klemencice
gm. Wodzisław Karczówka
gm. Jędrzejów Kargów
gm. Wodzisław Konary
gm. Nagłowice Kuźnice
gm. Nagłowice Krztyk
gm. Sędziszów Klimontówek
gm. Małogoszcz Karsznice
gm. Wodzisław Kozia Góra
gm. Jędrzejów Koszarka
gm. Sobków Kresy
gm. Wodzisław Kaziny
gm. Jędrzejów Kaletówka
gm. Wodzisław Kowalów
gm. Sędziszów Kucaków
gm. Jędrzejów Kruk
gm. Sobków Korytnica
gm. Nagłowice Ku Jaronowicom
gm. Wodzisław Krzaki
gm. Wodzisław Kolonie
gm. Oksa Korea
gm. Jędrzejów Kopanina
gm. Małogoszcz Kolonie
gm. Oksa Ku Zakrzowiu
gm. Sędziszów Kapkaz
gm. Oksa Kresy
gm. Imielno Karczunek
gm. Jędrzejów Karczma
gm. Nagłowice Kierzki
gm. Wodzisław Karczunek
gm. Sędziszów Krzcięcice
gm. Wodzisław Krężoły
gm. Imielno Kępiotka

L

gm. Wodzisław Lelów
gm. Małogoszcz Leśnica
gm. Wodzisław Lejbówka
gm. Oksa Lipno
gm. Sędziszów Las Klimontowski
gm. Sędziszów Lipie
gm. Jędrzejów Las
gm. Wodzisław Lubcza
gm. Jędrzejów Lścin
gm. Jędrzejów Ludwinów
gm. Wodzisław Ludwinów
gm. Wodzisław Laskowa
gm. Małogoszcz Ludwinów
gm. Sędziszów Laskowa
gm. Jędrzejów Lasków
gm. Małogoszcz Lipnica
gm. Małogoszcz Lasochów
gm. Małogoszcz Leśniczówka
gm. Małogoszcz Leśniak
gm. Sobków Lipa
gm. Sobków Leflerówka
gm. Sobków Lipówka

Ł

gm. Oksa Łopatki
gm. Jędrzejów Łączyn
gm. Sobków Łajzce
gm. Sobków Łazek
gm. Oksa Ługi
gm. Nagłowice Łopata
gm. Oksa Łopata
gm. Małogoszcz Ława
gm. Wodzisław Łany
gm. Jędrzejów Łysaków Drugi
gm. Sędziszów Łowinia
gm. Jędrzejów Łysaków Kawęczyński
gm. Jędrzejów Łysaków pod Lasem

M

gm. Sędziszów Mierzyn
gm. Małogoszcz Małogoszcz
gm. Oksa Młynek
gm. Sobków Michalinówka
gm. Sędziszów Mstyczów
gm. Wodzisław Młynówka
gm. Wodzisław Mierzawa
gm. Imielno Mierzwin
gm. Jędrzejów Mały Skroniów
gm. Jędrzejów Maciejówka
gm. Sędziszów Marianów
gm. Imielno Mecznik
gm. Jędrzejów Mnichów
gm. Imielno Malina Druga
gm. Nagłowice Marianów
gm. Jędrzejów Makowszczyzna
gm. Sobków Mzurowa
gm. Imielno Motkowice
gm. Sobków Mokrsko Górne
gm. Sobków Miąsowa
gm. Oksa Mała Wieś
gm. Jędrzejów Mogiły
gm. Sobków Mokrsko Dolne
gm. Wodzisław Mieronice
gm. Jędrzejów Modrzejów
gm. Wodzisław Marianów
gm. Wodzisław Mikołajewskie
gm. Małogoszcz Milianów
gm. Imielno Malina
gm. Imielno Malina Pierwsza
gm. Małogoszcz Mieronice
gm. Małogoszcz Mniszek

N

gm. Sobków Nowe Kotlice
gm. Wodzisław Niegosławice
gm. Wodzisław Nowa Wieś
gm. Sobków Niziny
gm. Wodzisław Nowakówka
gm. Nagłowice Na Sieńsku
gm. Nagłowice Nagłowice
gm. Nagłowice Nagłowice-Kolonia
gm. Oksa Nowe Kanice
gm. Oksa Niwa
gm. Jędrzejów Nowik
gm. Wodzisław Nawarzyce Leśne
gm. Oksa Nad Stawami
gm. Jędrzejów Niebyła
gm. Małogoszcz Nowa Wieś
gm. Wodzisław Nowa Olszówka
gm. Wodzisław Nawarzyce
gm. Nagłowice Nowa Wieś
gm. Wodzisław Nalesie
gm. Wodzisław Nowizna Strzeszkowska

O

gm. Sędziszów Osiedle Murowane
gm. Wodzisław Olbrachcice
gm. Sędziszów Od Tarnawy
gm. Sędziszów Osiedle Drewniane
gm. Małogoszcz Okupniki Pierwsze
gm. Nagłowice Okupniki
gm. Sędziszów Opoczka
gm. Imielno Opatkowice Cysterskie
gm. Imielno Olszowiec
gm. Imielno Opatkowice Murowane
gm. Imielno Opłotki
gm. Sobków Osowa
gm. Sędziszów Okupniki
gm. Oksa Oksa
gm. Jędrzejów Ośrodek
gm. Imielno Olszynka
gm. Małogoszcz Okupniki Drugie
gm. Imielno Opatkowice Drewniane
gm. Imielno Okupniki
gm. Małogoszcz Okupniki

P

gm. Sędziszów Podsadek Średni
gm. Wodzisław Przyłęczek
gm. Kroczyce Podlaszcze
gm. Wodzisław Przyłęk
gm. Sobków Piaski
gm. Jędrzejów Przysów
gm. Wodzisław Pękosław
gm. Małogoszcz Podwyspa
gm. Małogoszcz Polesie
gm. Nagłowice Podsieńszcze
gm. Sędziszów Piła
gm. Małogoszcz Pierzchnica
gm. Jędrzejów Podedwór
gm. Imielno Pogrzebiec
gm. Sędziszów Psikus
gm. Sędziszów Podlesie
gm. Sobków Poduchowne
gm. Sobków Podworzec
gm. Imielno Pastwisko
gm. Oksa Podzaborowie
gm. Sobków Półanki
gm. Małogoszcz Pałeczki
gm. Sobków Pećkelów
gm. Sędziszów Pod Lasem
gm. Jędrzejów Podklasztorze
gm. Sędziszów Podsadek Dolny
gm. Imielno Podgózd
gm. Jędrzejów Prząsław Mały
gm. Wodzisław Parcelanki
gm. Jędrzejów Prząsław
gm. Sędziszów Podsędziszów
gm. Wodzisław Przyrąb
gm. Wodzisław Pinechówka
gm. Jędrzejów Podłącze
gm. Sędziszów Pipidówka
gm. Jędrzejów Poduchowne
gm. Sędziszów Piekło
gm. Sobków Przypuśnica
gm. Sędziszów Piasek
gm. Oksa Pawęzów
gm. Jędrzejów Potok Złoty
gm. Sobków Piekło
gm. Sędziszów Pod Karczmą
gm. Jędrzejów Polesie
gm. Nagłowice Podworskie
gm. Wodzisław Pokrzywnica
gm. Małogoszcz Parcela
gm. Sędziszów Pod Stokiem
gm. Małogoszcz Pniak
gm. Wodzisław Piotrkowice
gm. Małogoszcz Podedwór
gm. Sobków Popodlesie
gm. Jędrzejów Podzagaje
gm. Sobków Pusta
gm. Jędrzejów Podchojny
gm. Wodzisław Piaski Wodzisławskie
gm. Sędziszów Pawłowice
gm. Wodzisław Przezwody
gm. Sędziszów Podsadek
gm. Oksa Popowice
gm. Małogoszcz Poprzeczaki
gm. Sobków Pod Kościołem
gm. Wodzisław Promyk
gm. Wodzisław Piskorzowice
gm. Sędziszów Przedmoszczany
gm. Jędrzejów Potok
gm. Jędrzejów Potok Mały
gm. Oksa Podlesie
gm. Nagłowice Prytków
gm. Imielno Piachy
gm. Sędziszów Piołunka
gm. Jędrzejów Pólko
gm. Jędrzejów Potok Wielki
gm. Wodzisław Podlesie
gm. Sędziszów Przełaj
gm. Nagłowice Piaski
gm. Jędrzejów Podlesie
gm. Wodzisław Parcelacja
gm. Sędziszów Przełaj Czepiecki
gm. Oksa Podpastwie
gm. Małogoszcz Pręty
gm. Jędrzejów Podlaszcze
gm. Jędrzejów Piaski

R

gm. Jędrzejów Raków
gm. Jędrzejów Rakówek
gm. Oksa Rzeszówek
gm. Nagłowice Rejowiec
gm. Jędrzejów Rosochatka
gm. Nagłowice Resztówka
gm. Imielno Rajchotka
gm. Wodzisław Rajskie
gm. Małogoszcz Rembieszyce
gm. Nagłowice Rakoszyn
gm. Oksa Rembiechowa
gm. Sędziszów Raj
gm. Sędziszów Rajsko
gm. Imielno Rogalów
gm. Nagłowice Raj
gm. Jędrzejów Rudki

S

gm. Sobków Stare Kotlice
gm. Sędziszów Sędziszów
gm. Sędziszów Szałas
gm. Oksa Serwitut
gm. Sędziszów Sadki
gm. Wodzisław Sośnina
gm. Jędrzejów Sudół
gm. Jędrzejów Skroniów Fabryczny
gm. Oksa Stara Wieś
gm. Imielno Stawy
gm. Małogoszcz Suwałki
gm. Wodzisław Stara Olszówka
gm. Małogoszcz Stoczki
gm. Wodzisław Sadki Janowskie
gm. Jędrzejów Stara Wieś
gm. Małogoszcz Stacja Małogoszcz
gm. Małogoszcz Stara Wieś
gm. Sobków Sokołów Dolny
gm. Sędziszów Słaboszowice
gm. Małogoszcz Słupek
gm. Imielno Sobowice
gm. Sędziszów Swaryszów
gm. Sędziszów Stary Sosnowiec
gm. Sobków Stok
gm. Sobków Sokołów Górny
gm. Oksa Stare Kanice
gm. Oksa Stara Warszawa
gm. Wodzisław Sadki-Modrzewie
gm. Jędrzejów Skroniów
gm. Małogoszcz Sabianów
gm. Sędziszów Sosnowiec
gm. Wodzisław Stara Wieś
gm. Wodzisław Sielec
gm. Oksa Siwica
gm. Sobków Staniowice
gm. Imielno Siekiera
gm. Imielno Szczery Bór
gm. Sobków Smyków
gm. Sobków Szczepanów
gm. Małogoszcz Stoki
gm. Sobków Sobków
gm. Wodzisław Sadki
gm. Nagłowice Stara Wieś
gm. Sobków Smugi
gm. Sędziszów Stara Wieś
gm. Wodzisław Szerokie Pola
gm. Sędziszów Skorupków
gm. Wodzisław Strzeszkowice
gm. Oksa Sianożątka
gm. Sobków Sobków-Nida
gm. Małogoszcz Szubienica
gm. Sobków Sobków-Przystanek

Ś

gm. Sobków Ścięgna
gm. Wodzisław Średnica
gm. Nagłowice Ślęcin
gm. Wodzisław Świątniki

T

gm. Jędrzejów Tomaszówka
gm. Sędziszów Tarnia
gm. Jędrzejów Tarszawa
gm. Jędrzejów Trzebionka
gm. Sędziszów Torfie
gm. Sędziszów Tarnawa-Wydanka
gm. Sędziszów Tarnawa
gm. Oksa Tyniec
gm. Oksa Tyniec-Kolonia
gm. Nagłowice Trzciniec

U

gm. Jędrzejów Ujazd
gm. Wodzisław Ukazowe
gm. Nagłowice Ustronie

W

gm. Nagłowice Wilcza Grobla
gm. Imielno Wrzosy
gm. Sędziszów Występ
gm. Nagłowice Warzyn Drugi
gm. Jędrzejów Węgleniec
gm. Wodzisław Wodzisław
gm. Nagłowice Warzyn Pierwszy
gm. Małogoszcz Wiśnicz
gm. Jędrzejów Wincentynów
gm. Małogoszcz Wola Tesserowa
gm. Sobków Wyspa
gm. Jędrzejów Wygoda
gm. Jędrzejów Wólka
gm. Wodzisław Września
gm. Jędrzejów Wolica
gm. Oksa Wrona
gm. Sędziszów Wojciechowice
gm. Oksa Węgleszyn
gm. Jędrzejów Warszawka
gm. Wodzisław Wodacz
gm. Małogoszcz Wrzosówka
gm. Jędrzejów Wilanów
gm. Sobków Wierzbica
gm. Wodzisław Wikle
gm. Jędrzejów Wymysłów
gm. Sobków Wymysłów
gm. Sobków Wólka Kawęcka
gm. Sobków Wierzbica Górna
gm. Oksa W Lesie
gm. Imielno Wygoda
gm. Wodzisław Wola Lubecka
gm. Małogoszcz Wygnanów
gm. Jędrzejów Wanat
gm. Sędziszów Wojciechów

Z

gm. Imielno Za Olszynką
gm. Jędrzejów Za Górą
gm. Nagłowice Zdanowice
gm. Imielno Zapusty
gm. Wodzisław Zapusty
gm. Sędziszów Zielonki
gm. Wodzisław Zagórze
gm. Jędrzejów Zabrzezinie
gm. Jędrzejów Zabłocie
gm. Małogoszcz Zakrucze
gm. Jędrzejów Zwierciadłki
gm. Sędziszów Zagaje
gm. Imielno Zamłynie
gm. Sędziszów Zapusty
gm. Wodzisław Zarzecze
gm. Jędrzejów Zagórze
gm. Sobków Zagórze
gm. Wodzisław Zacisze
gm. Wodzisław Zabłocie
gm. Sędziszów Zarzecze
gm. Oksa Zakarczmie
gm. Oksa Zalesie
gm. Jędrzejów Za Przegoną
gm. Małogoszcz Złotniki
gm. Oksa Zagórze
gm. Imielno Zegartowice
gm. Wodzisław Za Lasem
gm. Sobków Zielonki
gm. Oksa Zakrzów
gm. Jędrzejów Zawady
gm. Małogoszcz Zastawy
gm. Wodzisław Zawodzie
gm. Nagłowice Zalesie
gm. Oksa Załącze
gm. Wodzisław Zagóra
gm. Sobków Zakupniki
gm. Jędrzejów Załącze
gm. Oksa Zabrodzie
gm. Jędrzejów Zagaje
gm. Nagłowice Zagórze

Ż

gm. Małogoszcz Żarczyce Małe
gm. Małogoszcz Żabiniec
gm. Małogoszcz Żarczyce Duże
gm. Jędrzejów Żabiniec
gm. Sobków Żerniki
gm. Sędziszów Żabieniec
gm. Imielno Żabiniec
Pobliskie Wydziały KW
Sąd rejonowy w Jędrzejowie

Przykładowe oznaczenie księgi wieczystej dla Sądu rejonowego w Jędrzejowie

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe
-
Numer i nazwa polaTreść pola
1.Numer księgiKI1J / 00026220 / 1
-
2.Oznaczenie wydziału---
A: nazwa sąduSĄD REJONOWY W JĘDRZEJOWIE
B: siedziba sąduJĘDRZEJÓW
C: kod wydziałuKI1J
D: numer wydziałuV
E: nazwa wydziałuWYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
3.Typ księgi---NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Stan w czasie założenia---ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ NIE BYŁA PROWADZONA KSIĘGA WIECZYSTA
2.Chwila zapisania księgi---2010-08-18-09.09.05.842491
3.Chwila ujawnienia księgi---2010-08-20-14.41.51.949054
4.Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej---1988-04-21
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Chwila zamknięcia księgi------
2.Podstawa zamknięcia księgi------

Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany
Brak wpisu

NrZestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

Najczęściej szukane na naszej stronie

księgi wieczyste przez internet Jędrzejów, odpis z KW Jędrzejów, wypis z KW Jędrzejów, odpis księgi wieczystej Jędrzejów, wypis księgi wieczystej Jędrzejów, księga wieczysta Jędrzejów, księgi wieczyste online Jędrzejów, KW w PDF Jędrzejów, wydruk kw Jędrzejów, powiadomienia o wpisie do KW Jędrzejów

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.