Księgi wieczyste Tarnów, ulica:

A

ul. Antoniego Reisinga
ul. Andrzeja Bursy
skwer Andrzeja Małkowskiego (skwer)
ul. Antoniego Gładysza
ul. Antoniego Gostyńskiego
ul. Adama Pilarza
ul. Aleksandra Waszkiewicza
ul. Aleksandra i Maksymiliana Gierymskich
skwer Alicji i Jana Preiss (skwer)
ul. Andrzeja Kmicica
ul. Antoniego Kępińskiego (Profesora)
ul. Alpejska
ul. Ablewicza (Arcybiskupa Jerzego)
ul. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza
skwer Anieli i Józefa Piszów (skwer)
ul. Adama Kuzdrzała

B

ul. Bieszczadzka
ul. Bitwy pod Cedynią
ul. Błotna
ul. Bodo (Eugeniusza)
ul. Bursy (Andrzeja)
ul. Bolesława Krzywoustego
ul. Buczakówka
ul. Bojanowskiego (Edmunda)
ul. Babiego Lata
ul. Bajkowa
ul. Bukowa
ul. Brata Alberta (Świętego)
ul. Beckera (Wilhelma)
pl. Bohaterów Getta (pl.)
ul. Brauna (Jerzego)
ul. Bajdy (Księdza Wojciecha)
ul. Basztowa
ul. Boznańskiej (Olgi)
ul. Bolesława Leszczyńskiego
ul. Broniewskiego (Władysława)
ul. Biała
ul. Bratkowa
ul. Bałkańska
ul. Bystra
ul. Błogosławionego Księdza Romana Sitko
ul. Batalionów Chłopskich
ul. Bocheńskiego (Ojca Józefa Marii)
ul. Barwna
ul. Białoszewskiego (Mirona)
ul. Błażeja Wójcickiego (Porucznika)
ul. Brama Pilzneńska
ul. Bończyka (Wiktora)
ul. Bartla (Kazimierza)
ul. Bożka (Jana)
ul. Bajana (Jerzego)

C

Ć

D

ul. Do Promu
ul. Drzewna
pl. Drzewny (pl.)
ul. Działkowa
ul. Dobrowolskiego (Piotra)
ul. Dębowa
ul. Dmowskiego (Romana)
ul. Doktora Karola Juraszka
ul. Demetriusza Potoczka
ul. Dąbka (Stanisława)
ul. Doktora Józefa Kozioła
ul. Dobra
ul. Dutkiewicza (Józefa)
ul. Drozdów
pl. Dworcowy (pl.)
ul. Drzymały (Michała)
ul. Dembowskiego (Edwarda)
ul. Drobieckiego (Piotra)

E

ul. Eugeniusza Bodo
ul. Edmunda Bojanowskiego
park Eugeniusza Kwiatkowskiego (park)
rondo Emila Fieldorfa (Generała "Nila", rondo)
ul. Eugeniusza Niedojadło
ul. Edwarda Dembowskiego
ul. Edwarda Jantona

F

ul. Franciszka Zubrzyckiego
ul. Fałata (Juliana)
ul. Fasolowa
ul. Franciszka Kruszyny
pl. Franciszka Morawskiego (pl.)
rondo Fieldorfa (Generała "Nila" Emila, rondo)
ul. Falista

G

pl. Grzanki (Księdza Mariana, pl.)
ul. Gładysza (Antoniego)
ul. Gostyńskiego (Antoniego)
ul. Gomoły (Jana)
ul. Grota-Roweckiego (Generała Stefana)
ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego
ul. Generała Władysława Sikorskiego
ul. Głęboka
ul. Gombrowicza (Witolda)
rondo Giedroycia (Jerzego, rondo)
ul. Grabowskiego (Juliana)
rondo Generała "Nila" Emila Fieldorfa (rondo)
ul. Generała Tadeusza Klimeckiego
ul. Giżberta Studnickiego (Witolda)
ul. Gierymskich (Aleksandra i Maksymiliana)
ul. Grochowska
ul. Gołębia
ul. Goździkowa
ul. Górskiego (Kazimierza)
ul. Generała Władysława Langnera
ul. Górska
ul. Gruszkowa

H

ul. Harcerska
park Harcmistrza Wincentego Muchy (park)
rondo Hetmana Jana Tarnowskiego (rondo)
ul. Hubala-Dobrzańskiego (Henryka)
ul. Henryka Hubala-Dobrzańskiego
ul. Hańczy (Władysława)
pl. Henryka Sienkiewicza (pl.)
ul. Halskiego (Karola)

I

J

pl. Jana Sobieskiego (pl.)
ul. Jędrzeja Śniadeckiego
ul. Juliana Fałata
ul. Jana Gomoły
ul. Jana Stanisławskiego
ul. Jana Studniarskiego (Profesora)
rondo Jana Tarnowskiego (Hetmana, rondo)
ul. Jadwigi Smosarskiej
ul. Jana Skrzetuskiego
ul. Jerzego Brauna
rondo Jerzego Giedroycia (rondo)
ul. Jesienna
ul. Józefa Pawłowskiego
ul. Jastruna (Mieczysława)
skwer Józefa Starkla (dr., skwer)
ul. Juraszka (Doktora Karola)
al. Jana Pawła II (al.)
ul. Janusza Korczaka
ul. Joanny Srebro
ul. Józefa Mehoffera
ul. Józefa Pankiewicza
ul. Juliana Grabowskiego
skwer Jana Preiss (Alicji i, skwer)
pl. Jana Pawła II (Ojca Świętego, pl.)
ul. Jana Marszałka (Księdza)
ul. Jacka Woszczerowicza
ul. Józefa Kozioła (Doktora)
ul. Jesionowa
ul. Jerzego Ablewicza (Arcybiskupa)
ul. Jana Tarnowskiego
ul. Józefa Dutkiewicza
skwer Józefa Piszów (Anieli i, skwer)
ul. Jagodowa
ul. Józefa Marii Bocheńskiego (Ojca)
ul. Jana Nakończego
ul. Jodłowa
ul. Jana Bożka
ul. Jantona (Edwarda)
ul. Jerzego Bajana

K

ul. Klonowa
ul. Krakusa
ul. Kręta
pl. Księdza Mariana Grzanki (pl.)
ul. Kotulskiej (Marii)
ul. Kostki (Świętego Stanisława)
skwer Kokocińskiego (o. Olgierda, skwer)
ul. Kalinowa
ul. Kingi (Świętej)
park Kwiatkowskiego (Eugeniusza, park)
ul. Karola Juraszka (Doktora)
ul. Korczaka (Janusza)
ul. Księdza Wojciecha Bajdy
ul. Kruszyny (Franciszka)
ul. Klimeckiego (Generała Tadeusza)
ul. Kmicica (Andrzeja)
ul. Kępińskiego (Profesora Antoniego)
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Księdza Prymasa)
ul. Księdza Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Kacza
ul. Księdza Jana Marszałka
ul. Kieślowskiego (Krzysztofa)
ul. Krzysztofa Kieślowskiego
ul. Kozioła (Doktora Józefa)
pl. Kazimierza Wielkiego (pl.)
ul. Księdza Romana Sitko (Błogosławionego)
ul. Konrada Swinarskiego
pl. Kubińskiego (Stanisława, pl.)
ul. Kisielewskiego (Stefana)
ul. Kalinowskiego (Świętego Rafała)
ul. Kazimierza Górskiego
pl. Katedralny (pl.)
ul. Kazimierza Bartla
ul. Karola Halskiego
ul. Kryształowa
ul. Kuzdrzała (Adama)

L

Ł

ul. Łęgowa
ul. Łomnickiego (Tadeusza)

M

pl. Mariana Grzanki (Księdza, pl.)
ul. Mariana Trendoty
ul. Muchy (Wincentego)
ul. Mrozówka
ul. Marii Kotulskiej
skwer Małkowskiego (Andrzeja, skwer)
park Muchy (Harcmistrza Wincentego, park)
ul. Mieczysława Jastruna
ul. Modra
ul. Mehoffera (Józefa)
ul. Matki Teresy z Kalkuty
ul. Miętowa
ul. Małe Schody
pl. Morawskiego (Franciszka, pl.)
ul. Maksymiliana Gierymskich (Aleksandra i)
ul. Marszałka (Księdza Jana)
ul. Muzyczna
ul. Michałowskiego (Piotra)
ul. Migdałowa
ul. Mroźna
ul. Marii Bocheńskiego (Ojca Józefa)
ul. Michała Drzymały
ul. Mokra
ul. Mirona Białoszewskiego
ul. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Mąsiora (Władysława)
ul. Mieczysława Tenerowicza
ul. Miłosza (Czesława)

N

ul. Niemena (Czesława)
ul. Nadbrzeżna Górna Boczna
ul. Niedojadło (Eugeniusza)
ul. Nad Białą
ul. Nałkowskiej (Zofii)
ul. Nakończego (Jana)
ul. Norberta Lippóczy'ego

O

ul. Ogrodnicza
ul. Olejarska
pl. Ofiar Katynia (pl.)
skwer Olgierda Kokocińskiego (o., skwer)
ul. Obozowa
ul. Ogórkowa
pl. Ojca Świętego Jana Pawła II (pl.)
ul. Olgi Boznańskiej
ul. Owsiana
ul. Onufrego Zagłoby
ul. Ojca Józefa Marii Bocheńskiego
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej
pl. Ofiar Stalinizmu (pl.)

P

pl. Pułku Strzelców Konnych (im. 5, pl.)
ul. Pochyła
skwer Petöfiego (Sandora, skwer)
ul. Pasaż Tertila
ul. Pilarza (Adama)
ul. Piotra Dobrowolskiego
ul. Poziomkowa
ul. Przyjazna
ul. Partyzantów
ul. Profesora Jana Studniarskiego
ul. Pawłowskiego (Józefa)
ul. Pasterska
ul. Pirenejska
ul. Pułku Piechoty (16)
ul. Pankiewicza (Józefa)
skwer Preiss (Alicji i Jana, skwer)
ul. Piekarska
pl. Podpułkownika Stanisława Sowiźrała-Sobolewicza (pl.)
ul. Profesora Antoniego Kępińskiego
ul. Przekątna
ul. Potoczka (Demetriusza)
ul. Pusta
ul. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Księdza)
ul. Porzeczkowa
ul. Picasso (Pabla)
ul. Pabla Picasso
ul. Platanowa
ul. Piotra Michałowskiego
skwer Piszów (Anieli i Józefa, skwer)
ul. Piotra Drobieckiego
ul. Porucznika Błażeja Wójcickiego
ul. Przedszkolaków
ul. PTTK

R

S

ul. Stara
ogród Strzelecki (ogród)
ul. Stylińskich
ul. Swojska
skwer Sandora Petöfiego (skwer)
ul. Stanisława Ziaji
skwer Starej Synagogi (skwer)
ul. Szczytowa
ul. Stanisława Kostki (Świętego)
ul. Stanisławskiego (Jana)
ul. Stefana Grota-Roweckiego (Generała)
ul. Sikorskiego (Generała Władysława)
ul. Skryta
ul. Szarych Szeregów
ul. Siemaszkowej (Wandy)
ul. Sarnia
ul. Służebniczek (Sióstr)
ul. Sióstr Służebniczek
ul. Studniarskiego (Profesora Jana)
ul. Sosnowa
ul. Stanisława Witkiewicza
ul. Smosarskiej (Jadwigi)
ul. Stryjeńskiej (Zofii)
ul. Skrzetuskiego (Jana)
skwer Starkla (dr. Józefa, skwer)
ul. Srebro (Joanny)
ul. Stroma
ul. Szara
ul. Szczawiowa
ul. Studnickiego (Witolda Giżberta)
pl. Sowiźrała-Sobolewicza (Podpułkownika Stanisława, pl.)
pl. Stanisława Sowiźrała-Sobolewicza (Podpułkownika, pl.)
ul. Stefana Wyszyńskiego (Księdza Prymasa Kardynała)
ul. Stanisława Dąbka
ul. Sudecka
ul. Stawowa
ul. Skrzyszowska
ul. Sitko (Błogosławionego Księdza Romana)
pl. Sienkiewicza (Henryka, pl.)
skwer Skwer Europejski (skwer)
ul. Swinarskiego (Konrada)
pl. Sprawiedliwości (pl.)
pl. Stanisława Kubińskiego (pl.)
ul. Stefana Kisielewskiego
park Sanguszków (park)
ul. Skłodowskiej-Curie (Marii)
skwer Skwer Świętego Maksymiliana Marii Kolbego (skwer)
ul. Stanisława Westwalewicza

Ś

ul. Ślusarska
ul. Śniadeckiego (Jędrzeja)
ul. Świerkowa
ul. Świętego Stanisława Kostki
ul. Świętej Kingi
ul. Świętej Trójcy
ul. Świętego Brata Alberta
ul. Świętojańska
ul. Ścieżki
pl. Świętego Jana Pawła II (Ojca, pl.)
ul. Śliwkowa
ul. Świętokrzyska
ul. Świętego Rafała Kalinowskiego

T

ul. Trendoty (Mariana)
ul. Tatrzańska
ul. Tęczowa
ul. Trzcinowa
ul. Tulipanowa
ul. Tadeusza Łomnickiego
rondo Tarnowskiego (Hetmana Jana, rondo)
ul. Teresy z Kalkuty (Matki)
ul. Tadeusza Klimeckiego (Generała)
ul. Tokarska
ul. Tarnowskiego (Jana)
ul. Trawiasta
ul. Tadeusza Czupiela
ul. Traktorowa
ul. Tenerowicza (Mieczysława)

U

W

ul. Wincentego Muchy
ul. Wyczółkowskiego (Leona)
pl. Więźniów KL Auschwitz (pl.)
ul. Wilcza
ul. Waszkiewicza (Aleksandra)
ul. Władysława Sikorskiego (Generała)
park Wincentego Muchy (Harcmistrza, park)
ul. Witolda Gombrowicza
ul. Wysoka
ul. Wandy Siemaszkowej
ul. Wierzbowa
ul. Witkiewicza (Stanisława)
ul. Wesoła
ul. Wilhelma Beckera
ul. Wojciecha Bajdy (Księdza)
ul. Wiosenna
ul. Witolda Giżberta Studnickiego
ul. Wojska Polskiego
ul. Wolności i Niezawisłości
ul. Wyszyńskiego (Księdza Prymasa Kardynała Stefana)
ul. Wojtasiewicza (Wawrzyńca)
ul. Wawrzyńca Wojtasiewicza
ul. Woszczerowicza (Jacka)
ul. Władysława Broniewskiego
ul. Władysława Łokietka
ul. Witolda Lutosławskiego
ul. Władysława Hańczy
ul. Wójcickiego (Porucznika Błażeja)
ul. Wiktora Bończyka
ul. Westwalewicza (Stanisława)
ul. Władysława Mąsiora
ul. Władysława Langnera (Generała)

Z

ul. Zubrzyckiego (Franciszka)
ul. Ziaji (Stanisława)
ul. Zbożowa
ul. Zawilcowa
ul. Zbigniewa Cybulskiego
ul. Zielna
ul. Zofii Stryjeńskiej
ul. Zagłoby (Onufrego)
ul. Zamknięta
ul. Zdrowa
ul. Ziemniaczana
ul. Zakładowa
ul. Zofii Nałkowskiej
rondo Zesłańców Sybiru (rondo)

Ź

ul. Źródlana

Ż

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.