Księgi wieczyste Rosnowo

gmina Manowo, znaleziono 222 adresów

1
5
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/8
2
6g
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/8
2
6f
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/8
1
1
25
9
Rosnowo
Lokale
25
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/4
9
Rosnowo
1
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/0
9
Rosnowo
2
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/9
9
Rosnowo
4
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/4
9
Rosnowo
6
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/6
9
Rosnowo
7
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/7
9
Rosnowo
10
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/7
9
Rosnowo
11
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/0
9
Rosnowo
13
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/6
9
Rosnowo
14
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/2
9
Rosnowo
15
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/6
9
Rosnowo
16
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/4
9
Rosnowo
17
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/3
9
Rosnowo
18
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/6
9
Rosnowo
19
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/5
9
Rosnowo
20
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/2
9
Rosnowo
21
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/6
9
Rosnowo
22
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/7
9
Rosnowo
23
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/6
9
Rosnowo
24
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/4
9
Rosnowo
25
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/3
9
Rosnowo
26
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/3
9
Rosnowo
27
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/0
9
Rosnowo
28
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/1
9
Rosnowo
29
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/4
9
Rosnowo
30
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/2
23
1
25
9
Rosnowo
Lokale
25
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/1
9
Rosnowo
1
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/0
9
Rosnowo
2
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/9
9
Rosnowo
4
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/4
9
Rosnowo
6
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/6
9
Rosnowo
7
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/7
9
Rosnowo
10
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/7
9
Rosnowo
11
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/0
9
Rosnowo
13
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/6
9
Rosnowo
14
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/2
9
Rosnowo
15
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/6
9
Rosnowo
16
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/4
9
Rosnowo
17
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/3
9
Rosnowo
18
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/6
9
Rosnowo
19
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/5
9
Rosnowo
20
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/2
9
Rosnowo
21
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/6
9
Rosnowo
22
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/7
9
Rosnowo
23
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/6
9
Rosnowo
24
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/4
9
Rosnowo
25
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/3
9
Rosnowo
26
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/3
9
Rosnowo
27
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/0
9
Rosnowo
28
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/1
9
Rosnowo
29
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/4
9
Rosnowo
30
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/2
23
1
10
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/1
1
1
20
11
Rosnowo
Lokale
20
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/2
11
Rosnowo
2
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/7
11
Rosnowo
3
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/8
11
Rosnowo
4
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/1
11
Rosnowo
5
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/0
11
Rosnowo
6
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/6
11
Rosnowo
8
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/3
11
Rosnowo
9
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/6
11
Rosnowo
10
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/1
11
Rosnowo
11
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/3
11
Rosnowo
12
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/3
11
Rosnowo
13
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/0
11
Rosnowo
15
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/7
11
Rosnowo
16
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/6
11
Rosnowo
18
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/9
11
Rosnowo
19
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/9
11
Rosnowo
20
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/8
11
Rosnowo
23
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/3
11
Rosnowo
25
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/7
11
Rosnowo
26
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/9
11
Rosnowo
27
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/7
1
1
25
16
Rosnowo
Lokale
25
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/7
16
Rosnowo
1
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/4
16
Rosnowo
2
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/0
16
Rosnowo
4
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/5
16
Rosnowo
6
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/3
16
Rosnowo
7
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/6
16
Rosnowo
8
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/5
16
Rosnowo
9
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/5
16
Rosnowo
12
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/8
16
Rosnowo
13
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/3
16
Rosnowo
14
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/3
16
Rosnowo
16
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/9
16
Rosnowo
17
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/4
16
Rosnowo
18
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/7
16
Rosnowo
19
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/4
16
Rosnowo
21
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/5
16
Rosnowo
23
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/1
16
Rosnowo
25
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/7
16
Rosnowo
26
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/1
16
Rosnowo
27
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/1
16
Rosnowo
29
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/8
16
Rosnowo
30
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/1
16
Rosnowo
32
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/0
16
Rosnowo
33
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/8
16
Rosnowo
36
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/7
16
Rosnowo
39
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/8
23
1
25
16
Rosnowo
Lokale
25
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/1
16
Rosnowo
1
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/4
16
Rosnowo
2
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/0
16
Rosnowo
4
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/5
16
Rosnowo
6
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/3
16
Rosnowo
7
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/6
16
Rosnowo
8
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/5
16
Rosnowo
9
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/5
16
Rosnowo
12
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/8
16
Rosnowo
13
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/3
16
Rosnowo
14
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/3
16
Rosnowo
16
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/9
16
Rosnowo
17
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/4
16
Rosnowo
18
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/7
16
Rosnowo
19
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/4
16
Rosnowo
21
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/5
16
Rosnowo
23
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/1
16
Rosnowo
25
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/7
16
Rosnowo
26
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/1
16
Rosnowo
27
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/1
16
Rosnowo
29
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/8
16
Rosnowo
30
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/1
16
Rosnowo
32
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/0
16
Rosnowo
33
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/8
16
Rosnowo
36
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/7
16
Rosnowo
39
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/8
23
1
41
17
Rosnowo
Lokale
41
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/1
17
Rosnowo
1
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/4
17
Rosnowo
2
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/7
17
Rosnowo
3
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/8
17
Rosnowo
4
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/8
17
Rosnowo
5
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/8
17
Rosnowo
6
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/0
17
Rosnowo
7
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/5
17
Rosnowo
10
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/8
17
Rosnowo
12
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/2
17
Rosnowo
14
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/1
17
Rosnowo
15
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/5
17
Rosnowo
16
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/1
17
Rosnowo
17
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/1
17
Rosnowo
18
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/7
17
Rosnowo
19
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/3
17
Rosnowo
20
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/1
17
Rosnowo
21
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/2
17
Rosnowo
23
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/7
17
Rosnowo
24
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/4
17
Rosnowo
25
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/0
17
Rosnowo
26
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/4
17
Rosnowo
27
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/5
17
Rosnowo
28
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/3
17
Rosnowo
29
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/1
17
Rosnowo
30
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/1
17
Rosnowo
31
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/9
17
Rosnowo
31
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/5
17
Rosnowo
32
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/2
17
Rosnowo
33
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/3
17
Rosnowo
34
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/5
17
Rosnowo
36
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/9
17
Rosnowo
38
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/8
17
Rosnowo
39
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/7
17
Rosnowo
41
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/2
17
Rosnowo
42
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/7
17
Rosnowo
43
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/4
17
Rosnowo
44
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/2
17
Rosnowo
45
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/9
17
Rosnowo
47
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/8
17
Rosnowo
49
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/0
17
Rosnowo
50
Lokal
KO1K/xxxxxxxx/9
23
1
19
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/1
23
1
20
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/1
3
26
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/9
1
28k
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/1
1
28d
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/0
1
28i
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/7
1
28g
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/2
5
29
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/4
1
1
32r
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/3
1
1
32ó
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/4
1
32ś
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/9
1
32o
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/3
1
32i
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/1
1
32n
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/8
1
32e
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/6
1
32y
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/9
3
32j
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/4
1
1
34
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/9
1
1
35
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/5
2
35m
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/9
1
35D
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/8
1
35i
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/6
1
37c
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/9
1
42
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/6
3
43
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/0
1
1
46
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/9
1
53
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/9
8
53
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/1
4
55
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/5
1
9
57
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/5
2
62
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/1
1
62A
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/4
1
2
63
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/1
3
67a
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/5
1
2
72
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/5
2
74
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/8
2
78
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/5
1
81
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/3
1
86b
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/9
1
1
87
Rosnowo
pow. koszaliński
gm. Manowo
KO1K/xxxxxxxx/6
Nota

Wyszukiwarka działa przy współpracy z Data Matters Limited. Przed skorzystanem z usługi warto zapoznać się z Regulaminem

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.