Księgi wieczyste Zakopane prowadzi:
Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Zakopanem

Gimnazjalna 13
34-505 Zakopane

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Zakopanem otrzymał kod wydziału: NS1Z

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
  • Sąd Apelacyjny w Krakowie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Zakopanem prowadzi księgi wieczyste dla miasta:

A

gm. Zakopane Antałówka
gm. Bukowina Tatrzańska Aniołowie

B

gm. Zakopane Bachledzki Wierch
gm. Bukowina Tatrzańska Bryjów Potok
gm. Zakopane Bory
gm. Biały Dunajec Biały Dunajec
gm. Bukowina Tatrzańska Brzegi
gm. Zakopane Brzeziny
gm. Kościelisko Biały Potok
gm. Zakopane Bogówka
gm. Poronin Budzów
gm. Bukowina Tatrzańska Bulaczków Wierch
gm. Kościelisko Brzuchacze
gm. Kościelisko Blachówka
gm. Biały Dunajec Błękowie
gm. Zakopane Bachledówka
gm. Zakopane Buńdówki
gm. Zakopane Bystre
gm. Poronin Bustryk
gm. Zakopane Bilinówka
gm. Bukowina Tatrzańska Balbuzy
gm. Bukowina Tatrzańska Białka Tatrzańska
gm. Poronin Błociska
gm. Biały Dunajec Bednarze
gm. Bukowina Tatrzańska Bieńkowski Wierch
gm. Poronin Brylówka
gm. Kościelisko Budzówka
gm. Bukowina Tatrzańska Bukowina Tatrzańska
gm. Poronin Budzów Wierch
gm. Kościelisko Butorów
gm. Kościelisko Bugaj

C

gm. Biały Dunajec Cudzichowie
gm. Kościelisko Chotarz
gm. Bukowina Tatrzańska Czarna Góra
gm. Zakopane Chłabówka
gm. Kościelisko Chochołowska
gm. Bukowina Tatrzańska Cipkowie
gm. Poronin Capówka
gm. Zakopane Ciągłówka
gm. Biały Dunajec Czachrowie
gm. Kościelisko Czajki
gm. Zakopane Chyców Potok
gm. Poronin Cipki
gm. Bukowina Tatrzańska Cygańska Ulica
gm. Biały Dunajec Cupaki
gm. Bukowina Tatrzańska Czubiaki
gm. Zakopane Choćkowskie
gm. Biały Dunajec Capace
gm. Poronin Chycakówka

D

gm. Kościelisko Dziadularze
gm. Kościelisko Długoszówka
gm. Kościelisko Długopolska
gm. Poronin Dudkówka
gm. Bukowina Tatrzańska Dolina Pięciu Stawów
gm. Biały Dunajec Dańkowe
gm. Biały Dunajec Dzierżęgi
gm. Kościelisko Dolina Chochołowska
gm. Kościelisko Dzianisz
gm. Poronin Do Laska

F

gm. Zakopane Furmanowa
gm. Biały Dunajec Floryny
gm. Poronin Frąckówka
gm. Biały Dunajec Fiskowa Dolina

G

gm. Bukowina Tatrzańska Groń
gm. Kościelisko Górkówka
gm. Zakopane Gubałówka
gm. Biały Dunajec Granatówka
gm. Bukowina Tatrzańska Gałowie
gm. Kościelisko Gole
gm. Zakopane Gładkie
gm. Zakopane Gawlaki
gm. Kościelisko Gruszki
gm. Biały Dunajec Gliczarów Górny
gm. Biały Dunajec Gile
gm. Zakopane Guty
gm. Poronin Golaczki
gm. Zakopane Galicówka
gm. Kościelisko Gronik
gm. Biały Dunajec Gliczarów Dolny
gm. Bukowina Tatrzańska Grapa
gm. Bukowina Tatrzańska Gile
gm. Kościelisko Groń
gm. Biały Dunajec Ganderowie
gm. Bukowina Tatrzańska Grocholów-Potok
gm. Kościelisko Gawrony

H

gm. Kościelisko Halaburdowa
gm. Zakopane Harenda
gm. Kościelisko Hala Pisana
gm. Zakopane Huty
gm. Zakopane Hrube Niżnie
gm. Zakopane Hrube Wyżnie

I

gm. Biały Dunajec Iwańscy

J

gm. Bukowina Tatrzańska Jurgów
gm. Zakopane Janosówka
gm. Biały Dunajec Jurasy
gm. Poronin Jesionkówka
gm. Poronin Jarosze
gm. Zakopane Jaszczurówka
gm. Poronin Jarząbki
gm. Biały Dunajec Jurzyści
gm. Biały Dunajec Janowie
gm. Poronin Jarosy

K

gm. Bukowina Tatrzańska Kaniówka
gm. Biały Dunajec Króle
gm. Poronin Kamieniec
gm. Zakopane Krzeptówki-Potok
gm. Kościelisko Klejki
gm. Kościelisko Karpielówka
gm. Biały Dunajec Kubancy
gm. Biały Dunajec Koziary
gm. Kościelisko Kościelisko
gm. Bukowina Tatrzańska Krzystkówka
gm. Kościelisko Kukulaki
gm. Zakopane Kamieniec
gm. Bukowina Tatrzańska Kobylarzówka
gm. Zakopane Koziniec
gm. Bukowina Tatrzańska Kamieńce
gm. Kościelisko Kierpcówka
gm. Biały Dunajec Koślówka
gm. Biały Dunajec Kuny
gm. Kościelisko Kije
gm. Poronin Kowalówka
gm. Poronin Kule
gm. Bukowina Tatrzańska Kucówka
gm. Bukowina Tatrzańska Katryniacy
gm. Zakopane Kalatówki
gm. Poronin Kośne Hamry
gm. Zakopane Kotelnica
gm. Bukowina Tatrzańska Knapki
gm. Zakopane Klusie
gm. Zakopane Króle
gm. Zakopane Krzeptówka-Potok
gm. Biały Dunajec Kapłony
gm. Biały Dunajec Kubusie
gm. Poronin Kowale
gm. Kościelisko Kojsówka
gm. Biały Dunajec Kułachy
gm. Kościelisko Kiry
gm. Kościelisko Kaplowa
gm. Zakopane Krzeptówka
gm. Kościelisko Knupiarze
gm. Zakopane Kuźnice
gm. Poronin Kiecora

L

gm. Poronin Lichajówka
gm. Kościelisko Lachowa
gm. Biały Dunajec Leszczyny
gm. Biały Dunajec Lachy
gm. Bukowina Tatrzańska Leśnica
gm. Poronin Lachy
gm. Poronin Ligasówka
gm. Biały Dunajec Lichaje

Ł

gm. Biały Dunajec Łuszczkowie
gm. Bukowina Tatrzańska Łysa Polana
gm. Poronin Łacki
gm. Zakopane Łosiówki
gm. Bukowina Tatrzańska Łosie

M

gm. Biały Dunajec Maciaty
gm. Poronin Majerczykówka
gm. Kościelisko Malce
gm. Poronin Murzasichle
gm. Biały Dunajec Mali
gm. Bukowina Tatrzańska Muchówka
gm. Bukowina Tatrzańska Marki
gm. Bukowina Tatrzańska Morskie Oko
gm. Poronin Maciużnia
gm. Zakopane Mrowce
gm. Biały Dunajec Michaliczki
gm. Zakopane Murowaniec
gm. Zakopane Myślenickie Turnie
gm. Zakopane Mraźnica
gm. Poronin Małe Ciche
gm. Poronin Mur
gm. Kościelisko Mnichówka

N

gm. Poronin Noski
gm. Kościelisko Nędzówka
gm. Bukowina Tatrzańska Na Brzeg
gm. Poronin Naglaki
gm. Poronin Nowe Bystre

O

gm. Kościelisko Obrochtówka
gm. Bukowina Tatrzańska Olczański Wierch
gm. Kościelisko Ornak
gm. Kościelisko Orawculin Brzeg
gm. Zakopane Oberconiówka
gm. Zakopane Olcza
gm. Bukowina Tatrzańska Olszówka

P

gm. Poronin Polana pod Jeziorami
gm. Kościelisko Płazówka
gm. Bukowina Tatrzańska Parowie
gm. Zakopane Pod Skocznią
gm. Biały Dunajec Parowie
gm. Zakopane Piszczory
gm. Bukowina Tatrzańska Pająki
gm. Kościelisko Podczerwińska
gm. Kościelisko Pod Jaworki
gm. Bukowina Tatrzańska Piekarze
gm. Bukowina Tatrzańska Pod Grapą
gm. Poronin Poronin
gm. Kościelisko Pitoniówka
gm. Zakopane Pardołówka
gm. Poronin Potoczki
gm. Kościelisko Pindele
gm. Kościelisko Pająkówka
gm. Bukowina Tatrzańska Pawliki
gm. Bukowina Tatrzańska Polana-Głodówka
gm. Bukowina Tatrzańska Przygórze
gm. Biały Dunajec Pańszczyki

R

gm. Bukowina Tatrzańska Rusiny
gm. Bukowina Tatrzańska Rzepiska
gm. Bukowina Tatrzańska Rynias
gm. Kościelisko Roje
gm. Kościelisko Rysulówka
gm. Bukowina Tatrzańska Roztoka
gm. Kościelisko Rąbanisko
gm. Zakopane Rybkówka
gm. Poronin Rafaczówki
gm. Kościelisko Roztoki

S

gm. Zakopane Spadowiec
gm. Zakopane Słodyczki
gm. Zakopane Strążyska
gm. Zakopane Sperkówka
gm. Poronin Staszle
gm. Biały Dunajec Stołowe
gm. Kościelisko Styrczule
gm. Poronin Stasikówka
gm. Zakopane Szymaszkowa
gm. Zakopane Sobczakówka
gm. Bukowina Tatrzańska Sądel
gm. Kościelisko Sywarne
gm. Bukowina Tatrzańska Szewczaki
gm. Biały Dunajec Stos
gm. Zakopane Skibówki
gm. Bukowina Tatrzańska Szewcy
gm. Bukowina Tatrzańska Sołtystwo
gm. Kościelisko Szeligówka
gm. Zakopane Stary Młyn
gm. Biały Dunajec Sołtystwo
gm. Poronin Słodyczki
gm. Bukowina Tatrzańska Smalce
gm. Biały Dunajec Strachoty
gm. Bukowina Tatrzańska Stefany
gm. Poronin Strączki
gm. Poronin Suche
gm. Kościelisko Staszele
gm. Kościelisko Sobiczkowa
gm. Biały Dunajec Sierockie
gm. Biały Dunajec Skowyrowie
gm. Zakopane Stachonie
gm. Poronin Stochy
gm. Kościelisko Siwa
gm. Bukowina Tatrzańska Stasiki
gm. Bukowina Tatrzańska Sobale
gm. Kościelisko Szatanowa
gm. Kościelisko Staszelówka
gm. Biały Dunajec Stachowcy
gm. Biały Dunajec Szyposie
gm. Biały Dunajec Stasindowie

Ś

gm. Biały Dunajec Śliwy
gm. Kościelisko Świdronie
gm. Biały Dunajec Świdry

T

gm. Zakopane Topory
gm. Poronin Tarasówka
gm. Biały Dunajec Tatary
gm. Zakopane Toporowa Cyrla
gm. Bukowina Tatrzańska Tomalowie
gm. Kościelisko Tylki
gm. Zakopane Tatary
gm. Poronin Tylki

U

gm. Zakopane Ubocz
gm. Zakopane Ustup
gm. Kościelisko Urchoci Wierch

W

gm. Zakopane Walkosze
gm. Kościelisko Wojdyłówka
gm. Bukowina Tatrzańska Wojtyczków-Potok
gm. Zakopane Walowa Góra
gm. Kościelisko Witów
gm. Bukowina Tatrzańska Wierch Budzów
gm. Biały Dunajec Wojtanki
gm. Bukowina Tatrzańska Wróble
gm. Biały Dunajec Wojciasy
gm. Biały Dunajec Wójcizna
gm. Bukowina Tatrzańska Wilczki
gm. Kościelisko Waconie
gm. Poronin Wyżaki
gm. Bukowina Tatrzańska Wierch Kurucowy
gm. Kościelisko W Potoku
gm. Zakopane Wojdyły
gm. Bukowina Tatrzańska Włosienica
gm. Bukowina Tatrzańska Wojtusice

Z

gm. Zakopane Za Cieszymianką
gm. Zakopane Zwierzyniec
gm. Poronin Zgorzelisko
gm. Zakopane Zajączyniec
gm. Poronin Zazadnia Polana
gm. Poronin Zasichla
gm. Kościelisko Zagrody Górne
gm. Zakopane Zoniówka
gm. Kościelisko Zwolenie
gm. Kościelisko Zagrody Dolne
gm. Zakopane Zwijacze
gm. Biały Dunajec Zoniowie
gm. Zakopane Zakopane
gm. Poronin Zagrody
gm. Bukowina Tatrzańska Zagóra
gm. Poronin Zadnia Polana
gm. Poronin Ząb

Ż

gm. Zakopane Żywczańskie
gm. Bukowina Tatrzańska Żurowie
gm. Kościelisko Żakówka
Pobliskie Wydziały KW
Sąd rejonowy w Zakopanem

Przykładowe oznaczenie księgi wieczystej dla Sądu rejonowego w Zakopanem

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe
-
Numer i nazwa polaTreść pola
1.Numer księgiNS1Z / 00023443 / 2
-
2.Oznaczenie wydziału---
A: nazwa sąduSĄD REJONOWY W ZAKOPANEM
B: siedziba sąduZAKOPANE
C: kod wydziałuNS1Z
D: numer wydziałuV
E: nazwa wydziałuWYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
3.Typ księgi---NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Stan w czasie założenia---PO ODŁĄCZENIU Z KW. NR 936.
2.Chwila zapisania księgi---2008-11-25-14.48.41.028072
3.Chwila ujawnienia księgi---2008-11-28-14.25.53.212783
4.Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej---1992-06-03
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Chwila zamknięcia księgi------
2.Podstawa zamknięcia księgi------

Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany
Brak wpisu

NrZestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

Najczęściej szukane na naszej stronie

księgi wieczyste przez internet Zakopane, odpis z KW Zakopane, wypis z KW Zakopane, odpis księgi wieczystej Zakopane, wypis księgi wieczystej Zakopane, księga wieczysta Zakopane, księgi wieczyste online Zakopane, KW w PDF Zakopane, wydruk kw Zakopane, powiadomienia o wpisie do KW Zakopane

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.