Księgi wieczyste Myślenice prowadzi:
Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Myślenicach

Marszałka Józefa Piłsudskiego 7
32-400 Myślenice

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Myślenicach otrzymał kod wydziału: KR1Y

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Krakowie
  • Sąd Apelacyjny w Krakowie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Myślenicach prowadzi księgi wieczyste dla miasta:

A

gm. Lubień Adamcowa

B

gm. Pcim Bąkowo
gm. Tokarnia Bargłowa
gm. Pcim Burtanowa
gm. Pcim Balowo
gm. Pcim Bylicówka
gm. Myślenice Banowice
gm. Sułkowice Banasiówka
gm. Lubień Burmistrzowa
gm. Myślenice Bugaj
gm. Pcim Balinkowa
gm. Myślenice Bulina
gm. Lubień Balczakowa
gm. Tokarnia Bryle
gm. Sułkowice Bogdałówka
gm. Sułkowice Budzoniówka
gm. Sułkowice Batorówka
gm. Tokarnia Bogdanówka
gm. Myślenice Baranówka
gm. Myślenice Babia Góra
gm. Lubień Burzowa
gm. Siepraw Bułówka
gm. Tokarnia Bierówki
gm. Lubień Banasiówka
gm. Sułkowice Biertowice
gm. Pcim Bryle
gm. Lubień Borutowa
gm. Myślenice Borzyny
gm. Pcim Błachutówka
gm. Tokarnia Bednarzówka
gm. Tokarnia Blech
gm. Tokarnia Bylicówka
gm. Sułkowice Blakówka
gm. Tokarnia Bugaje
gm. Myślenice Brzeżki
gm. Myślenice Borzęta
gm. Myślenice Budziaki
gm. Sułkowice Brzezina
gm. Lubień Bułasowa
gm. Myślenice Bęczarka
gm. Lubień Biedroniowa
gm. Lubień Bajakowa
gm. Tokarnia Bartosza
gm. Myślenice Brzeg
gm. Myślenice Bysina
gm. Siepraw Brzeg
gm. Pcim Bania
gm. Lubień Burtanowa
gm. Myślenice Betlejem
gm. Sułkowice Bargłówka
gm. Tokarnia Brzegi

C

gm. Gdów Cichawa
gm. Pcim Chorwatówka
gm. Myślenice Chełm
gm. Siepraw Czechówka
gm. Lubień Ciastkowa
gm. Sułkowice Chalabówka
gm. Sułkowice Czoskówka
gm. Tokarnia Czopkowa
gm. Pcim Chabiedy
gm. Tokarnia Czopowa
gm. Myślenice Czarny Las
gm. Tokarnia Choboty
gm. Lubień Czarnotowa
gm. Tokarnia Chorynowa
gm. Pcim Cupiny
gm. Sułkowice Chodników
gm. Tokarnia Cyrla
gm. Pcim Chałupniki
gm. Tokarnia Czarny Potok
gm. Pcim Ciusiowo
gm. Lubień Czechówka
gm. Lubień Czubinowa

D

gm. Myślenice Dwór
gm. Pcim Działy
gm. Siepraw Działy
gm. Lubień Działowa
gm. Myślenice Dworskie
gm. Tokarnia Dziury
gm. Siepraw Dział
gm. Pcim Dziubkowa
gm. Myślenice Droginia
gm. Sułkowice Dudówka
gm. Lubień Druzgałowa
gm. Sułkowice Drągówka
gm. Lubień Działy
gm. Myślenice Działy
gm. Myślenice Dział
gm. Lubień Dudowa
gm. Sułkowice Dół
gm. Pcim Druzdały
gm. Myślenice Dół
gm. Tokarnia Dragoszówka
gm. Myślenice Dąbrowa
gm. Pcim Dziadki
gm. Pcim Dyrdy
gm. Tokarnia Dziubras
gm. Myślenice Dolne Przedmieście
gm. Tokarnia Durkowa
gm. Tokarnia Dział Niżny
gm. Sułkowice Dziurówka
gm. Lubień Dolniakowa
gm. Sułkowice Dział
gm. Lubień Dzielce
gm. Pcim Dział
gm. Tokarnia Dworzysko
gm. Tokarnia Dział Wyżny

F

gm. Tokarnia Fuczkowa
gm. Tokarnia Fułowa
gm. Sułkowice Filipówka
gm. Myślenice Folwark
gm. Lubień Flagowa
gm. Pcim Folusznikówka
gm. Lubień Filipcowa
gm. Lubień Folwark
gm. Pcim Firkowo
gm. Tokarnia Florkówka

G

gm. Siepraw Granice
gm. Pcim Gracze
gm. Siepraw Gajówki
gm. Pcim Grabkowo
gm. Tokarnia Gieratówka
gm. Tokarnia Gawlakowa
gm. Myślenice Gościniec
gm. Sułkowice Góra
gm. Pcim Górniaki
gm. Myślenice Gać
gm. Sułkowice Gacorówka
gm. Pcim Gancarzówka
gm. Lubień Górniówka
gm. Sułkowice Guzikówka
gm. Tokarnia Gębkowa
gm. Myślenice Grzebieniówka
gm. Lubień Główkowa
gm. Myślenice Górne Przedmieście
gm. Myślenice Głogoczów
gm. Tokarnia Gwizdowa
gm. Lubień Golcowa
gm. Lubień Gackówka
gm. Tokarnia Grygi
gm. Tokarnia Guzówka
gm. Tokarnia Grapa
gm. Lubień Górniowa
gm. Sułkowice Górki
gm. Myślenice Gazdówka
gm. Lubień Grzonkowa
gm. Tokarnia Granice
gm. Lubień Gorzutkowa
gm. Myślenice Góra
gm. Pcim Górzany
gm. Myślenice Granica
gm. Pcim Gierczynowo
gm. Pcim Godawówka
gm. Myślenice Grotówka
gm. Lubień Graczowa
gm. Tokarnia Goryle Wyżnie
gm. Pcim Gromkówka
gm. Lubień Gilowa
gm. Tokarnia Gapkowa
gm. Pcim Gorylowo
gm. Siepraw Grabie
gm. Tokarnia Goryle Niżnie
gm. Tokarnia Gracze
gm. Myślenice Granice

H

gm. Tokarnia Hajostowa
gm. Pcim Hodurkowo
gm. Tokarnia Hanuski
gm. Sułkowice Harbutowice
gm. Tokarnia Hajdukówka
gm. Pcim Hajduki
gm. Pcim Hajdamaki
gm. Myślenice Hołujówka
gm. Sułkowice Harnikówka
gm. Lubień Handzlówka

J

gm. Pcim Jaz
gm. Sułkowice Jaworze
gm. Pcim Jobkowo
gm. Lubień Jąkowa
gm. Myślenice Janiówka
gm. Myślenice Jaworzna
gm. Myślenice Jochymówka
gm. Pcim Jędrzejaki
gm. Tokarnia Jugi
gm. Lubień Jamrózkowa
gm. Myślenice Jawornik
gm. Pcim Jeleniowo
gm. Lubień Jugowa
gm. Tokarnia Jerysiówka
gm. Lubień Jasiurówka
gm. Tokarnia Jamrozy
gm. Tokarnia Jaworzyny
gm. Lubień Juszczakowa
gm. Pcim Jaroszowo
gm. Myślenice Jasienica
gm. Tokarnia Janicki
gm. Lubień Jadamczówka
gm. Sułkowice Jaworzna
gm. Pcim Jamrozówka

K

gm. Lubień Krzeczówka
gm. Wiśniowa Kretówki
gm. Pcim Krawcy
gm. Tokarnia Kosmandowa
gm. Tokarnia Kluski
gm. Tokarnia Karczmiska
gm. Lubień Krzywańskowa
gm. Sułkowice Kozówka
gm. Tokarnia Knapowa
gm. Myślenice Kobylica
gm. Pcim Koczury
gm. Pcim Klubowo
gm. Pcim Klaklowo
gm. Myślenice Końcawieś
gm. Lubień Karczmiskowa Rola
gm. Pcim Korzeniowscy
gm. Sułkowice Kluzikówka
gm. Pcim Kęsoniowa
gm. Pcim Kotoń
gm. Siepraw Kamieniec
gm. Tokarnia Knapy
gm. Pcim Kowalowo
gm. Siepraw Kamionka
gm. Myślenice Krupówka
gm. Pcim Kuce
gm. Sułkowice Kaniówka
gm. Sułkowice Kozakówka
gm. Pcim Kubice
gm. Siepraw Kobylak
gm. Pcim Kołki
gm. Tokarnia Kucałówka
gm. Lubień Kutrybkowa
gm. Sułkowice Krzywoniówka
gm. Myślenice Krzyszkowice
gm. Siepraw Kawęciny
gm. Pcim Koźmice
gm. Lubień Kośmidrowa
gm. Tokarnia Korzenie
gm. Lubień Kołatkowa
gm. Lubień Kozakowa
gm. Siepraw Kolonia
gm. Pcim Klimasy
gm. Tokarnia Koskowa
gm. Lubień Krętowa
gm. Sułkowice Kudówka
gm. Tokarnia Kołodziejowa
gm. Tokarnia Kostruchy
gm. Myślenice Kowalówka
gm. Tokarnia Kudły
gm. Tokarnia Kopyrówka
gm. Pcim Kowalowa
gm. Pcim Krzywice
gm. Pcim Kudłacze
gm. Tokarnia Kaletowa
gm. Tokarnia Kasperki
gm. Lubień Karpierzowa
gm. Lubień Krzysztowiakówka
gm. Tokarnia Kobiałki
gm. Pcim Kolbówka
gm. Pcim Kumosiówka
gm. Pcim Kępa
gm. Myślenice Kwintówka
gm. Pcim Kozakówka
gm. Tokarnia Kusikowa
gm. Lubień Kowalowa
gm. Tokarnia Kowalówka
gm. Myślenice Koperkówka
gm. Myślenice Kotoń
gm. Lubień Karpieńcowa
gm. Tokarnia Kiełtyki
gm. Tokarnia Kusiki
gm. Myślenice Kmiecie
gm. Tokarnia Kotarby
gm. Pcim Klubino
gm. Pcim Kuligowo
gm. Lubień Kluskowa
gm. Lubień Kubińcowa
gm. Lubień Kunowa
gm. Tokarnia Karkoszkowa
gm. Myślenice Kaniówka
gm. Sułkowice Krzywaczka
gm. Sułkowice Kalitówka
gm. Lubień Kołodziejowa
gm. Lubień Krzysiowa
gm. Tokarnia Krzczonów
gm. Sułkowice Kijówka
gm. Sułkowice Końcówka
gm. Pcim Klaklino
gm. Tokarnia Kubiakówka
gm. Lubień Krzeczów
gm. Myślenice Klępówka
gm. Tokarnia Kanie
gm. Pcim Kowalikowo
gm. Pcim Kolbiarze
gm. Pcim Kucharze
gm. Tokarnia Koczury

L

gm. Tokarnia Luberdy
gm. Lubień Leksandrowa
gm. Lubień Leśniakówka
gm. Lubień Ligusowa
gm. Pcim Leśniczówka
gm. Lubień Leśniakowa
gm. Myślenice Leśniakówka
gm. Pcim Leksandrówka
gm. Lubień Leksandrówka
gm. Tokarnia Leśni
gm. Lubień Lachy
gm. Lubień Lubień
gm. Lubień Lachówka
gm. Tokarnia Lachówka
gm. Sułkowice Latoniówka
gm. Myślenice Leśniczówka
gm. Sułkowice Lebiedówka
gm. Pcim Ligęzy

Ł

gm. Pcim Łyżniaki
gm. Pcim Łysina
gm. Siepraw Łysa Góra Druga
gm. Sułkowice Łubianka
gm. Lubień Łyskowa
gm. Tokarnia Łocki
gm. Pcim Łopaty
gm. Siepraw Łysa Góra Pierwsza
gm. Pcim Łatasówka
gm. Siepraw Łyczanka
gm. Lubień Łopatowa
gm. Tokarnia Łazy
gm. Siepraw Łany
gm. Myślenice Łęki

M

gm. Raciechowice Międzydebrze
gm. Wiśniowa Matyjówka
gm. Tokarnia Morgi
gm. Pcim Mleczkowo
gm. Pcim Marytowo
gm. Pcim Mastele
gm. Lubień Matląkowa
gm. Tokarnia Mąkowa
gm. Pcim Madoń
gm. Lubień Mierzwowa
gm. Lubień Michalakowa
gm. Myślenice Maciągówka
gm. Pcim Miłogoszcz
gm. Pcim Moskalowo
gm. Myślenice Morgi
gm. Lubień Misowa
gm. Myślenice Morycówka
gm. Lubień Marszałkowa
gm. Tokarnia Młyny
gm. Siepraw Madejki
gm. Tokarnia Majdówka
gm. Pcim Matlakówka
gm. Myślenice Myślenice
gm. Lubień Maciołowa
gm. Lubień Mońkowa
gm. Sułkowice Madejówka
gm. Lubień Mielcowa
gm. Lubień Morgi Sołtysie
gm. Pcim Mizerówka
gm. Pcim Mała Sucha
gm. Tokarnia Mirkowa
gm. Tokarnia Mosny
gm. Sułkowice Malikówka
gm. Pcim Mała Gromada
gm. Tokarnia Mizerowa
gm. Myślenice Maliny
gm. Tokarnia Maślankowa
gm. Pcim Mirkówka
gm. Myślenice Morusówka
gm. Pcim Mentolowo
gm. Lubień Mikułowa
gm. Tokarnia Molusy
gm. Sułkowice Mertówka
gm. Pcim Mosnowo
gm. Pcim Marszałkówka
gm. Pcim Marchówka
gm. Lubień Mastelowa
gm. Pcim Mądrowo
gm. Tokarnia Mizery
gm. Pcim Małe Ulmany
gm. Sułkowice Młynarzówka
gm. Lubień Moskałowa
gm. Pcim Mirochnowo
gm. Tokarnia Madonie
gm. Pcim Młynarczykówka

N

gm. Raciechowice Niwa
gm. Dobczyce Niezdów
gm. Pcim Niwa
gm. Pcim Niedźwiedziowo
gm. Myślenice Nowa Wieś
gm. Lubień Niżnie Zarębki
gm. Pcim Nychówka
gm. Myślenice Na Dział
gm. Lubień Nowakówka
gm. Lubień Niżnie Zagrody

O

gm. Myślenice Opydówka
gm. Pcim Obajtki
gm. Pcim Olejarze
gm. Pcim Ornatówka
gm. Tokarnia Oleksy
gm. Pcim Orawinowo
gm. Myślenice Osieczany
gm. Lubień Otrębowa
gm. Tokarnia Ostoje

P

gm. Myślenice Pochoniówka
gm. Myślenice Piesaki
gm. Tokarnia Pindelowa
gm. Myślenice Psiary
gm. Lubień Pasiowa
gm. Lubień Piłatowa
gm. Pcim Płaczkowo
gm. Sułkowice Ptasznica
gm. Pcim Poddziele
gm. Lubień Pustki
gm. Myślenice Perówka
gm. Siepraw Podlesie
gm. Pcim Piszczki
gm. Lubień Paczkowa
gm. Myślenice Panusiówka
gm. Lubień Pustelnikowa
gm. Pcim Płoszczycowo
gm. Pcim Podłaty
gm. Myślenice Poręba
gm. Lubień Pajkowa
gm. Myślenice Pod Dębiną
gm. Myślenice Piłogrzbiet
gm. Lubień Pachurówka
gm. Pcim Pod Górą
gm. Lubień Polakowa
gm. Sułkowice Pagórek
gm. Pcim Podoły
gm. Myślenice Pod Kamiennikiem
gm. Pcim Pabiski
gm. Tokarnia Pachury
gm. Tokarnia Pękale
gm. Pcim Protoszowo
gm. Siepraw Pakuz
gm. Tokarnia Pawliki
gm. Siepraw Psiara
gm. Tokarnia Polana
gm. Myślenice Potok
gm. Pcim Paszkówka
gm. Tokarnia Parchule
gm. Myślenice Pustać
gm. Myślenice Przymiarek
gm. Lubień Potok
gm. Lubień Piątkowa
gm. Sułkowice Poddaństwo
gm. Myślenice Przylesie
gm. Lubień Próśniakowa
gm. Tokarnia Polakowa
gm. Pcim Pabisówka
gm. Pcim Piszczkowo
gm. Myślenice Pałki
gm. Tokarnia Przysłop
gm. Siepraw Podlas
gm. Myślenice Poręby
gm. Siepraw Pasternik
gm. Sułkowice Pszołówka
gm. Myślenice Podlesie
gm. Lubień Pytlowa
gm. Pcim Pcim
gm. Tokarnia Perły
gm. Sułkowice Półkówka
gm. Pcim Pieruniaki
gm. Sułkowice Piątkówka
gm. Tokarnia Pańskie
gm. Tokarnia Proszki
gm. Myślenice Polanka
gm. Siepraw Pola
gm. Tokarnia Proszkowa
gm. Tokarnia Pierony
gm. Myślenice Podgościniec

R

gm. Myślenice Rozumówka
gm. Myślenice Radlanki
gm. Pcim Rogowo
gm. Tokarnia Raki
gm. Sułkowice Ruskówka
gm. Pcim Rejestówka
gm. Lubień Rapaczowa
gm. Pcim Raźniaki
gm. Tokarnia Rusnaki
gm. Pcim Rogi
gm. Sułkowice Rudnik

S

gm. Lubień Srokówka
gm. Pcim Słowikowo
gm. Lubień Słowiakowa
gm. Sułkowice Sułkowice
gm. Pcim Solawy
gm. Tokarnia Sroki
gm. Siepraw Siepraw
gm. Pcim Strączkowa
gm. Myślenice Syberia
gm. Tokarnia Spyrki
gm. Pcim Szostkowo
gm. Tokarnia Sabały
gm. Myślenice Sękówka
gm. Tokarnia Suwajowa
gm. Lubień Skomielna Biała
gm. Pcim Swachtowo
gm. Pcim Spyrowo
gm. Tokarnia Szewcówka
gm. Tokarnia Sępowa
gm. Tokarnia Szałasowa
gm. Siepraw Sikorzyniec
gm. Sułkowice Starcówka
gm. Lubień Sobalowa
gm. Pcim Siódmowo
gm. Lubień Szczepańcowa
gm. Pcim Sragówka
gm. Lubień Smugawa
gm. Tokarnia Słoninowa
gm. Lubień Siedlaczowa
gm. Sułkowice Sowówka
gm. Lubień Skokówka
gm. Myślenice Stradom
gm. Pcim Szewcówka
gm. Sułkowice Szczerbakówka
gm. Myślenice Styrek
gm. Pcim Słowikówka
gm. Sułkowice Spyrlówka
gm. Lubień Swałkowa
gm. Pcim Sekułowo
gm. Pcim Stróża
gm. Lubień Szyszkowa
gm. Sułkowice Sucha Góra
gm. Lubień Sobczakowa
gm. Myślenice Skotnica
gm. Pcim Skrzeczkowa
gm. Sułkowice Skotnica
gm. Pcim Sufletowa
gm. Lubień Szczerbowa
gm. Tokarnia Surlasowa
gm. Pcim Stopkowo
gm. Myślenice Serwiniec
gm. Tokarnia Skomielna Czarna
gm. Lubień Stojebowa
gm. Lubień Susiowa
gm. Tokarnia Salwówka
gm. Myślenice Setlówka
gm. Myślenice Szwaby

Ś

gm. Lubień Świdrowa
gm. Pcim Świątki
gm. Pcim Średnia Sucha
gm. Pcim Śliwiakówka

T

gm. Myślenice Tulej
gm. Tokarnia Tokarnia
gm. Myślenice Tyrol
gm. Myślenice Trzemeśnia
gm. Myślenice Talagówka
gm. Tokarnia Tekielówka
gm. Tokarnia Talarowa
gm. Pcim Trzebunka
gm. Pcim Tatowo
gm. Pcim Tyrpułowo
gm. Lubień Tomczykowa
gm. Pcim Trzebunia
gm. Tokarnia Trybałowa
gm. Tokarnia Tajsy
gm. Myślenice Tarnówka
gm. Lubień Turciakowa
gm. Sułkowice Tondyrówka
gm. Pcim Tuptówka
gm. Lubień Tenczyn
gm. Tokarnia Tajsowa Rola

U

gm. Tokarnia Urbany
gm. Lubień Uchaczowa
gm. Tokarnia U Kota
gm. Pcim Uchacze
gm. Tokarnia U Florka

W

gm. Tokarnia Walczakowa
gm. Siepraw Wieś Pierwsza
gm. Myślenice Wilkówka
gm. Lubień Wronowa
gm. Pcim Wnękowa
gm. Pcim Wątorowo
gm. Tokarnia Więciórka
gm. Lubień Witkówka
gm. Siepraw Wiśnicz
gm. Myślenice Wołówki
gm. Lubień Wójcikowa Niżna
gm. Tokarnia Więcierza
gm. Pcim Wincanty
gm. Sułkowice Węgry
gm. Tokarnia Wróble
gm. Pcim Wronowo
gm. Pcim Wójcikowo
gm. Siepraw Wieś Druga
gm. Pcim Witkówka
gm. Siepraw Wieś
gm. Tokarnia Wojtowce
gm. Lubień Wójcikowa Wyżna
gm. Tokarnia Wnękówka
gm. Myślenice Wincentówka
gm. Lubień Wójcikówka
gm. Pcim Wielkie Ulmany
gm. Tokarnia Wojtkówka
gm. Tokarnia Wróblowa
gm. Sułkowice Witkówka
gm. Lubień Wilczakowa
gm. Pcim Wielka Sucha
gm. Tokarnia Wronówka
gm. Lubień Woźnikowa
gm. Tokarnia Wierdonki
gm. Myślenice Wołkówka
gm. Lubień Wojtówkowa
gm. Tokarnia Wilkowa
gm. Lubień Wawrzyńcowa
gm. Lubień Wacławikowa
gm. Siepraw Wądoły
gm. Lubień Warzechowa
gm. Myślenice Wrzosy
gm. Pcim Wierciakowo
gm. Lubień Wojtanowa
gm. Pcim Woźnicowa
gm. Lubień Wojtaszkowa
gm. Myślenice Wątorówka
gm. Sułkowice Wronówka

Z

gm. Myślenice Zasań
gm. Pcim Zagroda
gm. Myślenice Zawada
gm. Tokarnia Zawadka
gm. Tokarnia Zagroda
gm. Sułkowice Zagórze
gm. Siepraw Zakliczyn
gm. Pcim Zagrody Słoneczne
gm. Tokarnia Za Górą
gm. Siepraw Zagórze
gm. Myślenice Zagroda
gm. Myślenice Zamłynie
gm. Pcim Zięby
gm. Myślenice Zarębówka
gm. Lubień Zagrody
gm. Lubień Zagórskowa
gm. Siepraw Zadziele
gm. Lubień Zarębki
gm. Tokarnia Zięby
gm. Sułkowice Zarębek
gm. Myślenice Zagrody
gm. Siepraw Zalas
gm. Lubień Zarębek
gm. Myślenice Zakościele
gm. Siepraw Zarusinki
gm. Pcim Zarębki
gm. Sułkowice Za Górą
gm. Myślenice Zalas
gm. Myślenice Zagórzyniec
gm. Tokarnia Zarębek
gm. Sułkowice Ziemlówka
gm. Pcim Zarębek Plebański
gm. Sułkowice Zagumnie
gm. Tokarnia Zamkówka
gm. Lubień Zalesie
gm. Pcim Zarabie
gm. Siepraw Zagrody
gm. Lubień Zagrody Wyżnie
gm. Sułkowice Zielona
gm. Pcim Ziębowo
gm. Tokarnia Zającówka
gm. Myślenice Zarabie
gm. Pcim Zagrody Zapaczne
gm. Siepraw Załyczanka
gm. Tokarnia Zagrody
gm. Lubień Zarębek Wyżni

Ż

gm. Pcim Żabowo Górne
gm. Lubień Żurowa
gm. Tokarnia Żyłówka Niżna
gm. Pcim Żołądkówka
gm. Lubień Żurówka
gm. Lubień Żelaźnikowa
gm. Pcim Żabowo Dolne
gm. Lubień Żądłówka
gm. Tokarnia Żyłówka Wyżna
Staticmap?center=49.83150137501666,19.943694383916295&zoom=17&size=400x300&markers=color:purple|49.83150137501666,19
Myslenice Sąd rejonowy w Myślenicach
Marszałka Józefa Piłsudskiego 7
32-400 Myślenice

Pobliskie Wydziały KW
Sąd rejonowy w Myślenicach

Przykładowe oznaczenie księgi wieczystej dla Sądu rejonowego w Myślenicach

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe
-
Numer i nazwa polaTreść pola
1.Numer księgiKR1Y / 00024459 / 7
-
2.Oznaczenie wydziału---
A: nazwa sąduSĄD REJONOWY W MYŚLENICACH
B: siedziba sąduMYŚLENICE
C: kod wydziałuKR1Y
D: numer wydziałuIV
E: nazwa wydziałuWYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
3.Typ księgi---NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Stan w czasie założenia---ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ PROWADZONA BYŁA KSIĘGA WIECZYSTA DAWNA
2.Chwila zapisania księgi---2009-09-24-11.55.13.108748
3.Chwila ujawnienia księgi---2009-09-25-13.02.04.146556
4.Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej---1972-09-28
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Chwila zamknięcia księgi------
2.Podstawa zamknięcia księgi------

Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany
Brak wpisu

NrZestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

Najczęściej szukane na naszej stronie

księgi wieczyste przez internet Myślenice, odpis z KW Myślenice, wypis z KW Myślenice, odpis księgi wieczystej Myślenice, wypis księgi wieczystej Myślenice, księga wieczysta Myślenice, księgi wieczyste online Myślenice, KW w PDF Myślenice, wydruk kw Myślenice, powiadomienia o wpisie do KW Myślenice

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.