Księgi wieczyste Suwałki prowadzi:
Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Suwałkach

Ludwika Waryńskiego 45
16-433 Suwałki

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Suwałkach otrzymał kod wydziału: SU1S

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Suwałkach
  • Sąd Apelacyjny w Białymstoku
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Suwałkach prowadzi księgi wieczyste dla miasta:

A

gm. Wiżajny Antosin
gm. Filipów Agrafinówka
gm. Szypliszki Aleksandrówka
gm. Szypliszki Andrzejewo
gm. Bakałarzewo Aleksandrowo
gm. Przerośl Aksamitowizna
gm. Szypliszki Adamowizna

B

gm. Szypliszki Bilwinowo
gm. Jeleniewo Bachanowo
gm. Wiżajny Burniszki
gm. Raczki Bakaniuk
gm. Szypliszki Białobłota
gm. Suwałki Białe
gm. Jeleniewo Błaskowizna
gm. Szypliszki Becejły
gm. Suwałki Bród Mały
gm. Bakałarzewo Bochenek
gm. Suwałki Biała Woda
gm. Filipów Bartnia Góra
gm. Przerośl Bućki
gm. Suwałki Burdeniszki
gm. Jeleniewo Białorogi
gm. Rutka-Tartak Bondziszki
gm. Przerośl Blenda
gm. Suwałki Bród Stary
gm. Raczki Bolesty
gm. Rutka-Tartak Baranowo
gm. Suwałki Bobrowisko
gm. Szypliszki Budzisko
gm. Suwałki Bród Nowy
gm. Filipów Bitkowo
gm. Bakałarzewo Bakałarzewo
gm. Wiżajny Bolcie

C

gm. Suwałki Czarnakowizna
gm. Jeleniewo Czajewszczyzna
gm. Suwałki Cimochowizna
gm. Raczki Chodźki
gm. Filipów Czarne
gm. Jeleniewo Czerwone Bagno
gm. Szypliszki Czerwonka
gm. Filipów Ciepłówka
gm. Raczki Chodorki
gm. Filipów Czostków
gm. Filipów Chachłuszka
gm. Bakałarzewo Czerwonka
gm. Raczki Cynowo
gm. Suwałki Czerwony Folwark
gm. Wiżajny Cisówek

D

gm. Suwałki Dubowo Pierwsze
gm. Szypliszki Dębowo
gm. Raczki Druga Linia
gm. Szypliszki Dębniak
gm. Raczki Dowspuda
gm. Bakałarzewo Dąbrówki
gm. Raczki Dwór
gm. Raczki Doły
gm. Szypliszki Deksznie
gm. Suwałki Dubowo Drugie
gm. Wiżajny Dziadówek
gm. Wiżajny Dzierwany

E

gm. Rutka-Tartak Ejszeryszki

F

gm. Filipów Filipów
gm. Filipów Filipów Czwarty
gm. Raczki Franciszkowo
gm. Filipów Filipów Trzeci
gm. Szypliszki Fornetka
gm. Rutka-Tartak Folusz
gm. Filipów Filipów Drugi

G

gm. Jeleniewo Gulbieniszki
gm. Szypliszki Grauże Nowe
gm. Raczki Góry
gm. Bakałarzewo Góra
gm. Filipów Garbas Pierwszy
gm. Szypliszki Grauże Stare
gm. Wiżajny Grzybina
gm. Bakałarzewo Gębalówka
gm. Filipów Garbas Drugi
gm. Suwałki Gawrych Ruda
gm. Filipów Gacisko
gm. Suwałki Gielniewo
gm. Szypliszki Głęboki Rów

H

gm. Przerośl Hańcza
gm. Suwałki Huta
gm. Jeleniewo Hultajewo
gm. Filipów Huta

I

gm. Rutka-Tartak Ignatowizna
gm. Jeleniewo Ignatówka
gm. Przerośl Iwaniszki

J

gm. Szypliszki Jegliniec
gm. Jeleniewo Jeleniewo
gm. Szypliszki Jeziorki
gm. Raczki Jeglówek
gm. Szypliszki Jasionowo
gm. Raczki Jaśki
gm. Raczki Józefowo
gm. Rutka-Tartak Jałowo
gm. Rutka-Tartak Jodoziory
gm. Filipów Jemielistka Linia
gm. Wiżajny Jaczne
gm. Wiżajny Jegliniszki
gm. Rutka-Tartak Jasionowo
gm. Filipów Jemieliste
gm. Jeleniewo Jaczno
gm. Raczki Jankielówka

K

gm. Bakałarzewo Konopki
gm. Bakałarzewo Karolin
gm. Bakałarzewo Klonowa Góra
gm. Raczki Kurianki Drugie
gm. Raczki Koło Stawku
gm. Raczki Korytki
gm. Suwałki Korkliny
gm. Rutka-Tartak Krejwiany
gm. Bakałarzewo Kamionka Poprzeczna
gm. Raczki Kaukaz
gm. Szypliszki Klonorejść
gm. Raczki Kolonie Wronowo
gm. Suwałki Kuków-Folwark
gm. Szypliszki Krzywólka
gm. Suwałki Korobiec
gm. Filipów Karolinowo
gm. Przerośl Kruszki
gm. Bakałarzewo Karasiewo
gm. Szypliszki Kupowo-Folwark
gm. Raczki Krukówek
gm. Rutka-Tartak Kleszczówek
gm. Przerośl Kolonia Przerośl
gm. Filipów Kolonie
gm. Szypliszki Kociołki
gm. Wiżajny Kłajpeda
gm. Suwałki Krzywe
gm. Szypliszki Kaletnik
gm. Raczki Kolonia Raczki
gm. Jeleniewo Krzemianka
gm. Raczki Koniecbór
gm. Raczki Kurianki Pierwsze
gm. Suwałki Kuków
gm. Rutka-Tartak Kadaryszki
gm. Suwałki Kropiwne Nowe
gm. Rutka-Tartak Kupowo
gm. Bakałarzewo Kotowina
gm. Jeleniewo Kazimierówka
gm. Raczki Kolonia Korytki
gm. Wiżajny Kłajpedka
gm. Szypliszki Kolonijki
gm. Bakałarzewo Konstantynówka
gm. Wiżajny Kamionka
gm. Raczki Kozia Ulica
gm. Przerośl Krzywólka
gm. Suwałki Kropiwne Stare

L

gm. Wiżajny Leszkiemie
gm. Raczki Ludwinowo
gm. Raczki Lipowo
gm. Suwałki Lipniak
gm. Raczki Linia
gm. Raczki Linia Podleśna
gm. Wiżajny Laskowskie
gm. Szypliszki Lipniak
gm. Raczki Lipówka
gm. Suwałki Leszczewo
gm. Raczki Linia Leśna
gm. Raczki Linia Dziarnowa
gm. Suwałki Leszczewek
gm. Jeleniewo Leszczewo
gm. Szypliszki Lipowo
gm. Rutka-Tartak Lizdejki

Ł

gm. Przerośl Łanowicze Duże
gm. Szypliszki Łowocie
gm. Wiżajny Ługiele
gm. Jeleniewo Łopuchowo
gm. Przerośl Łanowicze Małe

M

gm. Szypliszki Mały Kaletnik
gm. Raczki Małe Stoki
gm. Bakałarzewo Mazury
gm. Wiżajny Makowszczyzna
gm. Wiżajny Mauda
gm. Suwałki Mała Huta
gm. Wiżajny Maszutkinie
gm. Filipów Morgi
gm. Raczki Michaliszki
gm. Filipów Milanowizna
gm. Przerośl Mała Przerośl
gm. Przerośl Morgi
gm. Bakałarzewo Malinówka
gm. Filipów Miodobrze
gm. Szypliszki Mikołajówka
gm. Wiżajny Marianka
gm. Filipów Między Jeziorami
gm. Filipów Mieruniszki
gm. Wiżajny Mierkinie
gm. Bakałarzewo Matłak
gm. Szypliszki Majdan
gm. Raczki Małe Raczki
gm. Rutka-Tartak Michałówka
gm. Raczki Moczydły
gm. Filipów Młynisko
gm. Jeleniewo Malesowizna
gm. Suwałki Magdalenowo
gm. Bakałarzewo Maryna

N

gm. Raczki Nowe Osiedle
gm. Przerośl Nowa Przerośl
gm. Raczki Nad Gościńcem
gm. Suwałki Nowa Wieś
gm. Filipów Nowa Dębszczyzna
gm. Suwałki Niemcowizna
gm. Bakałarzewo Nieszki
gm. Bakałarzewo Nowa Wieś
gm. Filipów Niepresna
gm. Bakałarzewo Nowy Skazdub
gm. Bakałarzewo Nowopole
gm. Filipów Nowe Motule
gm. Bakałarzewo Nowy Dwór
gm. Raczki Nad Szosą
gm. Raczki Naddawki
gm. Bakałarzewo Nowa Kamionka
gm. Przerośl Nowiny
gm. Przerośl Nowa Pawłówka

O

gm. Filipów Olszanka
gm. Raczki Ogrodniki
gm. Rutka-Tartak Olszanka
gm. Filipów Olszańska Linia
gm. Przerośl Olszanka
gm. Jeleniewo Okrągłe
gm. Suwałki Osowa
gm. Bakałarzewo Ogrodzisko
gm. Bakałarzewo Orłowo
gm. Szypliszki Olszanka
gm. Wiżajny Okliny
gm. Suwałki Okuniowiec
gm. Suwałki Osinki

P

gm. Raczki Pierwsza Linia
gm. Rutka-Tartak Poszeszupie-Folwark
gm. Raczki Planta
gm. Rutka-Tartak Potopy
gm. Przerośl Przerośl
gm. Szypliszki Przejma Mała
gm. Jeleniewo Podwysokie Jeleniewskie
gm. Wiżajny Poplin
gm. Bakałarzewo Podrabalina
gm. Szypliszki Przejma Wielka
gm. Rutka-Tartak Postawele
gm. Filipów Pod Jezioro
gm. Raczki Podlesie
gm. Raczki Podrabalina
gm. Przerośl Pawłówka Mała
gm. Raczki Pod Lasem
gm. Raczki Podlas
gm. Suwałki Przebród
gm. Bakałarzewo Podwólczanka
gm. Przerośl Przełomka
gm. Przerośl Prawy Las
gm. Filipów Pod Granicą
gm. Suwałki Potasznia
gm. Bakałarzewo Poprzeczniak
gm. Raczki Podwronowo
gm. Bakałarzewo Podgórze
gm. Filipów Pod Zusenko
gm. Suwałki Poddubówek
gm. Suwałki Płociczno-Osiedle
gm. Bakałarzewo Płociczno
gm. Szypliszki Postawelek
gm. Szypliszki Polule
gm. Rutka-Tartak Poszeszupie
gm. Szypliszki Przejma Wysoka
gm. Filipów Podlesie
gm. Rutka-Tartak Polimonie
gm. Raczki Pod Białą
gm. Filipów Pod Starą Wieś
gm. Rutka-Tartak Pobondzie
gm. Raczki Podwysokie
gm. Raczki Podbrzozówka
gm. Filipów Pod Lasem
gm. Suwałki Piertanie
gm. Szypliszki Pokomsze
gm. Szypliszki Podwojponie
gm. Rutka-Tartak Postawelek
gm. Filipów Przy Bagnie
gm. Przerośl Przystajne
gm. Raczki Podmoczydły
gm. Filipów Piecki
gm. Raczki Poddubówek
gm. Suwałki Płociczno-Tartak
gm. Jeleniewo Prudziszki
gm. Filipów Pod Filipów

R

gm. Wiżajny Rogożajny Wielkie
gm. Jeleniewo Rychtyn
gm. Rutka-Tartak Rowele
gm. Przerośl Romanówka
gm. Filipów Rospuda
gm. Rutka-Tartak Rutka-Tartak
gm. Wiżajny Rogożajny Małe
gm. Szypliszki Rybalnia
gm. Raczki Rudniki
gm. Przerośl Rakówek
gm. Jeleniewo Rutka
gm. Raczki Rospuda
gm. Bakałarzewo Ruda
gm. Raczki Raczki
gm. Raczki Rabalina
gm. Szypliszki Romaniuki

S

gm. Bakałarzewo Stary Skazdub
gm. Szypliszki Szelment
gm. Bakałarzewo Słupie
gm. Filipów Szafranki
gm. Jeleniewo Sidory Zapolne
gm. Filipów Smolenka
gm. Raczki Stare Bolesty
gm. Jeleniewo Sidorówka
gm. Przerośl Stara Pawłówka
gm. Szypliszki Sadzawki
gm. Wiżajny Stołupianka
gm. Filipów Szkilówka
gm. Raczki Sucha Wieś
gm. Raczki Stoki
gm. Rutka-Tartak Smolnica
gm. Szypliszki Słobódka
gm. Przerośl Sypytka
gm. Wiżajny Sześciwłóki
gm. Filipów Supienie
gm. Jeleniewo Suchodoły
gm. Bakałarzewo Sokołowo
gm. Raczki Szkocja
gm. Suwałki Sobolewo
gm. Filipów Sadówka
gm. Wiżajny Sudawskie
gm. Rutka-Tartak Sikorowizna
gm. Wiżajny Soliny
gm. Suwałki Suwałki
gm. Szypliszki Sitkowizna
gm. Szypliszki Szury
gm. Jeleniewo Szurpiły
gm. Jeleniewo Szeszupka
gm. Przerośl Siedliska
gm. Raczki Szczodruchy
gm. Rutka-Tartak Smolniki
gm. Suwałki Słupie
gm. Jeleniewo Sidory
gm. Bakałarzewo Stara Chmielówka
gm. Raczki Słoboda
gm. Filipów Stara Dębszczyzna
gm. Wiżajny Stankuny
gm. Bakałarzewo Suchorzec
gm. Wiżajny Stara Hańcza
gm. Szypliszki Szymanowizna
gm. Raczki Sidory
gm. Suwałki Stary Folwark
gm. Bakałarzewo Sadłowina
gm. Szypliszki Szypliszki
gm. Filipów Stare Motule
gm. Bakałarzewo Stara Kamionka
gm. Jeleniewo Sumowo

Ś

gm. Przerośl Śmieciuchówka
gm. Jeleniewo Ścibowo

T

gm. Suwałki Taciewo
gm. Suwałki Trzciane
gm. Suwałki Turówka Nowa
gm. Rutka-Tartak Trzcianka
gm. Suwałki Turówka Stara
gm. Filipów Tabałówka
gm. Suwałki Tartak

U

gm. Wiżajny Użmauda
gm. Jeleniewo Udziejek
gm. Jeleniewo Udryn

W

gm. Jeleniewo Wodziłki
gm. Suwałki Wiatrołuża Pierwsza
gm. Suwałki Wasilczyki
gm. Filipów Wólka
gm. Wiżajny Wiżajny
gm. Raczki Warszawa
gm. Raczki Wierciochy
gm. Szypliszki Wygorzel
gm. Suwałki Wigry
gm. Szypliszki Węgielnia
gm. Wiżajny Wiżgóry
gm. Raczki Wysokie
gm. Bakałarzewo Wólka-Folwark
gm. Przerośl Wersele
gm. Bakałarzewo Wólka
gm. Raczki Wronowo
gm. Szypliszki Wiatrołuża Druga
gm. Szypliszki Wesołowo
gm. Suwałki Wychodne
gm. Wiżajny Wiłkupie
gm. Jeleniewo Wołownia
gm. Raczki Wasilówka
gm. Przerośl Wesołówka
gm. Filipów Wiśniówek
gm. Szypliszki Wojponie
gm. Raczki Witówka
gm. Wiżajny Wysokie
gm. Rutka-Tartak Wierzbiszki

Z

gm. Suwałki Zielone Drugie
gm. Raczki Zagóra
gm. Bakałarzewo Zarzeka
gm. Szypliszki Zaboryszki
gm. Filipów Zalesie
gm. Raczki Za Rzeką
gm. Raczki Zarzecze
gm. Filipów Zusno
gm. Raczki Za Górą
gm. Bakałarzewo Zajączkowo
gm. Filipów Za Góry
gm. Jeleniewo Zarzecze Jeleniewskie
gm. Suwałki Zielone Królewskie
gm. Przerośl Zarzecze
gm. Bakałarzewo Za Bagnem
gm. Przerośl Zusenko
gm. Raczki Za Torem
gm. Bakałarzewo Zdręby
gm. Raczki Za Szosą
gm. Bakałarzewo Zajączkowo-Folwark
gm. Filipów Zuśnieńska Linia
gm. Suwałki Zielone Kamedulskie
gm. Raczki Ziółkowo

Ż

gm. Wiżajny Żelazkowizna
gm. Suwałki Żyliny
gm. Jeleniewo Żywa Woda
gm. Szypliszki Żubryn
gm. Filipów Żegawa
gm. Bakałarzewo Żabiniec
gm. Szypliszki Żyrwiny
gm. Raczki Żubrynek
Staticmap?center=54.098982563995705,22.950525243567316&zoom=17&size=400x300&markers=color:purple|54.098982563995705,22
Suwałki Sąd rejonowy w Suwałkach
Ludwika Waryńskiego 45
16-433 Suwałki

Pobliskie Wydziały KW
Sąd rejonowy w Suwałkach
SU1N Sejny
SU1A Augustów
OL1C Olecko
OL1E Ełk
LM1G Grajewo
OL1G Giżycko
OL2G Węgorzewo
BI1S Sokółka
OL1P Pisz
OL1K Kętrzyn
OL1M Mrągowo
BI1B Bialystok
LM1L Łomża
OL1B Biskupiec

Przykładowe oznaczenie księgi wieczystej dla Sądu rejonowego w Suwałkach

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe
-
Numer i nazwa polaTreść pola
1.Numer księgiSU1S / 00041042 / 8
-
2.Oznaczenie wydziału---
A: nazwa sąduSĄD REJONOWY W SUWAŁKACH
B: siedziba sąduSUWAŁKI
C: kod wydziałuSU1S
D: numer wydziałuVI
E: nazwa wydziałuWYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
3.Typ księgi---NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Stan w czasie założenia---ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU ODŁĄCZENIA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Z INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ
2.Chwila zapisania księgi---2007-04-23-13.37.02.569221
3.Chwila ujawnienia księgi---2007-04-26-14.05.19.622370
4.Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej---1997-08-26
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Chwila zamknięcia księgi------
2.Podstawa zamknięcia księgi------

Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany
Brak wpisu

NrZestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

Najczęściej szukane na naszej stronie

księgi wieczyste przez internet Suwałki, odpis z KW Suwałki, wypis z KW Suwałki, odpis księgi wieczystej Suwałki, wypis księgi wieczystej Suwałki, księga wieczysta Suwałki, księgi wieczyste online Suwałki, KW w PDF Suwałki, wydruk kw Suwałki, powiadomienia o wpisie do KW Suwałki

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.