Księgi wieczyste Sanok prowadzi:
Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Sanoku

Kościuszki 5
38-501 Sanok

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Sanoku otrzymał kod wydziału: KS1S

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Krośnie
  • Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Sanoku prowadzi księgi wieczyste dla miasta:

B

gm. Besko Besko
gm. Sanok Borysówka
gm. Bukowsko Bukowsko
gm. Zagórz Brzozowiec
gm. Zarszyn Brzeg
gm. Bukowsko Bełchówka
gm. Zarszyn Bażanówka
gm. Sanok Biała Góra
gm. Zagórz Bania
gm. Bukowsko Brogówka
gm. Sanok Błonie
gm. Sanok Bykowce
gm. Komańcza Balnica
gm. Tyrawa Wołoska Brzózka
gm. Sanok Blich
gm. Sanok Balowskie

C

gm. Zagórz Czaszyn
gm. Sanok Czerteż
gm. Tyrawa Wołoska Czerteż
gm. Zagórz Czekaj
gm. Komańcza Czystogarb
gm. Sanok Czerkiesy

D

gm. Komańcza Duszatyn
gm. Sanok Dąbrówka Ruska
gm. Sanok Dolinki
gm. Zagórz Dolina
gm. Sanok Dobra
gm. Sanok Dołoszyce
gm. Zagórz Dział
gm. Komańcza Dolny Koniec
gm. Sanok Dwór
gm. Komańcza Darów
gm. Bukowsko Dudyńce
gm. Sanok Dębna
gm. Komańcza Dołżyca
gm. Zarszyn Długie
gm. Bukowsko Dwór
gm. Sanok Dobrzanka
gm. Sanok Dąbrówka Polska
gm. Tyrawa Wołoska Dąbrowa

F

gm. Sanok Falejówka

G

gm. Besko Grabień
gm. Zagórz Granice
gm. Bukowsko Granice
gm. Sanok Glinice
gm. Besko Góry
gm. Komańcza Górna Wieś
gm. Komańcza Górny Koniec
gm. Zarszyn Grędówka
gm. Zarszyn Granicznik

H

gm. Tyrawa Wołoska Huty
gm. Sanok Hyclówka
gm. Tyrawa Wołoska Hołuczków
gm. Sanok Hłomcza
gm. Zarszyn Huczkowa

J

gm. Sanok Jędruszkowce
gm. Sanok Jurowce
gm. Sanok Jutna
gm. Zarszyn Jaćmierz
gm. Komańcza Jasiel
gm. Komańcza Jawornik

K

gm. Sanok Kuczmiaki
gm. Zagórz Kocaby
gm. Bukowsko Karlików
gm. Komańcza Koło Hryszka
gm. Zarszyn Koszary
gm. Komańcza Kożuszne
gm. Sanok Kostarowce
gm. Komańcza Kulaszne
gm. Sanok Korea
gm. Zagórz Kopalnia
gm. Sanok Kocaby
gm. Sanok Kolonia
gm. Zagórz Kąty
gm. Sanok Koszary
gm. Sanok Księżówka
gm. Bukowsko Kolonia
gm. Sanok Kąt
gm. Zagórz Kalnica
gm. Bukowsko Kamienne
gm. Tyrawa Wołoska Kreców
gm. Sanok Kopalnia
gm. Komańcza Komańcza
gm. Sanok Kiczory
gm. Zagórz Kiliczawa

L

gm. Sanok Lalin
gm. Komańcza Letnisko
gm. Sanok Liszna
gm. Tyrawa Wołoska Lachowa

Ł

gm. Sanok Łodzina
gm. Zagórz Łany
gm. Zagórz Łukowe
gm. Sanok Łazy
gm. Bukowsko Łazy
gm. Zagórz Łysa Góra
gm. Zarszyn Łazy
gm. Sanok Łąki

M

gm. Zagórz Morchownica
gm. Besko Mymoń
gm. Komańcza Moszczaniec
gm. Zagórz Mokre
gm. Sanok Mrzygłód
gm. Sanok Mazury
gm. Zarszyn Madraszówka
gm. Tyrawa Wołoska Moczary
gm. Komańcza Mików
gm. Tyrawa Wołoska Międzykąty
gm. Zarszyn Mroczkówki
gm. Sanok Markowce
gm. Komańcza Maniów
gm. Tyrawa Wołoska Młyniska
gm. Zagórz Morochów
gm. Bukowsko Modrza
gm. Sanok Międzybrodzie
gm. Bukowsko Miasteczko

N

gm. Zagórz Na Zagrodziu
gm. Bukowsko Nędze
gm. Zagórz Na Bagnie
gm. Bukowsko Nowotaniec
gm. Bukowsko Nadolany
gm. Bukowsko Nagórzany
gm. Sanok Na Tartak
gm. Komańcza Nowy Łupków
gm. Zarszyn Nowosielce
gm. Zagórz Nowy Zagórz
gm. Sanok Na Kamieniach
gm. Sanok Na Dębie
gm. Sanok Na Moście
gm. Sanok Niebieszczany

O

gm. Komańcza Osiedle A
gm. Komańcza Osiedle B
gm. Komańcza Osiedle C
gm. Zarszyn Osiedle
gm. Sanok Olchowce
gm. Komańcza Osławica
gm. Zagórz Olchowa
gm. Zarszyn Odrzechowa
gm. Sanok Okołowiczówka
gm. Zarszyn Odrzechówki

P

gm. Sanok Przysiółek
gm. Łabowa Pakoszówka
gm. Sanok Przykopy
gm. Sanok Pod Gajem
gm. Sanok Podmiechy
gm. Sanok Potoki
gm. Sanok Podglinice
gm. Sanok Podwroczeń
gm. Sanok Pod Obszarem
gm. Zarszyn Pastwiska
gm. Bukowsko Pobiedno
gm. Bukowsko Przybyszów
gm. Zagórz Podklasztorne
gm. Zarszyn Posada Zarszyńska
gm. Zagórz Poraż
gm. Zagórz Pod Kiczerą
gm. Sanok Podgaj
gm. Sanok Pod Dębiną
gm. Sanok Podlas
gm. Sanok Posada Sanocka
gm. Tyrawa Wołoska Przerwy
gm. Sanok Pod Lasem
gm. Komańcza Prełuki
gm. Komańcza Polany Surowiczne
gm. Sanok Popiele
gm. Sanok Płowce
gm. Sanok Podgaj
gm. Bukowsko Płonna
gm. Zarszyn Posada Jaćmierska
gm. Sanok Pod Lasem
gm. Tyrawa Wołoska Piła
gm. Sanok Pleszawa
gm. Zagórz Pod Porażem
gm. Sanok Podczerniawa
gm. Sanok Posada Olchowska
gm. Sanok Pakoszówka
gm. Besko Poręby
gm. Sanok Prusiek
gm. Sanok Pisarowce
gm. Zarszyn Pielnia

R

gm. Tyrawa Wołoska Rakowa
gm. Komańcza Rudawka Jaśliska
gm. Sanok Raczkowa
gm. Sanok Rzeczki
gm. Tyrawa Wołoska Rozpucie
gm. Komańcza Radoszyce
gm. Komańcza Rzepedź
gm. Bukowsko Ratnawica
gm. Zagórz Ropy
gm. Bukowsko Równie

S

gm. Sanok Srogów Górny
gm. Zarszyn Stefanówka
gm. Sanok Strachocina
gm. Komańcza Surowica
gm. Sanok Siemowica
gm. Komańcza Szczerbanówka
gm. Sanok Szklana Góra
gm. Sanok Stróże Małe
gm. Bukowsko Sanoczki
gm. Komańcza Smolnik
gm. Sanok Sigoć
gm. Komańcza Stary Łupków
gm. Zagórz Skowronówka
gm. Tyrawa Wołoska Sadziska
gm. Komańcza Szczawne
gm. Sanok Szkudliki
gm. Tyrawa Wołoska Siemuszowa
gm. Besko Sucha Wieś
gm. Zagórz Sukowate
gm. Sanok Srogów Dolny
gm. Sanok Sanok
gm. Sanok Stróże Wielkie
gm. Zarszyn Strachanów
gm. Sanok Sanoczek
gm. Sanok Stawiska

Ś

gm. Sanok Śródmieście
gm. Zagórz Średnie Wielkie

T

gm. Sanok Tuchorz
gm. Tyrawa Wołoska Tyrawa Wołoska
gm. Tyrawa Wołoska Tarnawka
gm. Sanok Tyrawa Solna
gm. Bukowsko Tokarnia
gm. Sanok Trepcza
gm. Zagórz Tarnawa Górna
gm. Komańcza Turzańsk
gm. Zagórz Tarnawa Dolna

W

gm. Besko Wola
gm. Bukowsko Wygnanka
gm. Komańcza Wisłok Górny
gm. Bukowsko Wola Piotrowa
gm. Sanok Wójtostwo
gm. Komańcza Wola Michowa
gm. Bukowsko Wola Sękowa
gm. Komańcza Wisłok Wielki
gm. Bukowsko Wolica
gm. Sanok Wujski
gm. Komańcza Wygnanka
gm. Zagórz Wielopole
gm. Komańcza Wysoczany
gm. Bukowsko Wodnica
gm. Zarszyn Wólka
gm. Bukowsko Wola Jaworowa
gm. Sanok Wujskie
gm. Zarszyn Wygoda
gm. Bukowsko Wólka
gm. Sanok W Łęgu
gm. Komańcza Wisłok Dolny
gm. Tyrawa Wołoska Wola Krecowska

Z

gm. Zagórz Zasław
gm. Bukowsko Zboiska
gm. Zarszyn Za Dudyńcami
gm. Zagórz Zahutyń
gm. Sanok Zagródki
gm. Sanok Zabłotce
gm. Besko Zakącie
gm. Sanok Za Sanoczkiem
gm. Sanok Załuż
gm. Sanok Zawadka
gm. Sanok Zarzeki
gm. Zagórz Za Rzeką
gm. Zarszyn Zawisłocze
gm. Sanok Za Kościołem
gm. Sanok Za Sanem
gm. Tyrawa Wołoska Zamalówka
gm. Besko Zapowiedź
gm. Zagórz Zawadka Morochowska
gm. Komańcza Zubeńsko
gm. Zarszyn Zarszyn
gm. Zarszyn Zeniówka
gm. Sanok Za Rzeką
gm. Zagórz Zagórz
gm. Zagórz Zagronie

Ż

gm. Zagórz Żabnik
Pobliskie Wydziały KW
Sąd rejonowy w Sanoku
KS1E Lesko
KS1B Brzozów
KS1K Krosno
RZ1S Strzyżów
RZ2Z Tyczyn
PR1P Przemyśl
RZ1Z Rzeszów
KS1J Jasło
RZ1A Łańcut
PR1R Przeworsk
PR1J Jarosław
RZ1R Ropczyce
NS1G Gorlice

Przykładowe oznaczenie księgi wieczystej dla Sądu rejonowego w Sanoku

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe
-
Numer i nazwa polaTreść pola
1.Numer księgiKS1S / 00049336 / 9
-
2.Oznaczenie wydziału---
A: nazwa sąduSĄD REJONOWY W SANOKU
B: siedziba sąduSANOK
C: kod wydziałuKS1S
D: numer wydziałuV
E: nazwa wydziałuWYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
3.Typ księgi---NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Stan w czasie założenia---ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ NIE BYŁA PROWADZONA KSIĘGA WIECZYSTA
2.Chwila zapisania księgi---2007-02-08-10.38.07.041340
3.Chwila ujawnienia księgi---2007-02-09-16.25.30.460227
4.Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej---1994-02-03
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Chwila zamknięcia księgi------
2.Podstawa zamknięcia księgi------

Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany
Brak wpisu

NrZestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

Najczęściej szukane na naszej stronie

księgi wieczyste przez internet Sanok, odpis z KW Sanok, wypis z KW Sanok, odpis księgi wieczystej Sanok, wypis księgi wieczystej Sanok, księga wieczysta Sanok, księgi wieczyste online Sanok, KW w PDF Sanok, wydruk kw Sanok, powiadomienia o wpisie do KW Sanok

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.