Księgi wieczyste Włocławek prowadzi:
Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego we Włocławku

Kilińskiego 20
87-822 Włocławek

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy we Włocławku otrzymał kod wydziału: WL1W

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy we Włocławku
  • Sąd Apelacyjny w Gdańsku
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego we Włocławku prowadzi księgi wieczyste dla miasta:

A

gm. Boniewo Anielin
gm. Lubień Kujawski Antoniewo
gm. Boniewo Arciszewo
gm. Brześć Kujawski Aleksandrówek
gm. Lubień Kujawski Alojzówka
gm. Lubraniec Annowo
gm. Kowal Ant
gm. Brześć Kujawski Aleksandrowo
gm. Lubraniec Agnieszkowo
gm. Włocławek Adaminowo
gm. Lubień Kujawski Ameryka

B

gm. Lubień Kujawski Błędowo
gm. Lubień Kujawski Bagno
gm. Lubień Kujawski Brzeziny
gm. Chodecz Błota
gm. Choceń Borzymowice
gm. Lubraniec Brzezina
gm. Kowal Bogusławice
gm. Lubraniec Businek
gm. Lubień Kujawski Beszyn
gm. Lubraniec Bodzanowo
gm. Boniewo Bnin
gm. Chodecz Biele
gm. Lubień Kujawski Borek
gm. Choceń Borzymska Kolonia
gm. Fabianki Bogucin
gm. Fabianki Budziska
gm. Lubień Kujawski Biedawa
gm. Lubień Kujawski Biernatki
gm. Baruchowo Babia Góra
gm. Lubień Kujawski Bileńska Kolonia
gm. Lubień Kujawski Biłgoraj
gm. Lubień Kujawski Babkowizna
gm. Lubień Kujawski Beszynek
gm. Chodecz Biała
gm. Chodecz Botkowizna
gm. Lubień Kujawski Budy Dąbrowskie
gm. Boniewo Bachórka
gm. Chodecz Brzozowa
gm. Chodecz Bachorza
gm. Lubraniec Bielawy
gm. Boniewo Bierzynek
gm. Lubraniec Biernatki
gm. Lubraniec Borek
gm. Lubień Kujawski Błaszczykówka
gm. Brześć Kujawski Brześć Kujawski
gm. Chodecz Bogołomia
gm. Boniewo Barnin
gm. Fabianki Budki Zarzyczewskie
gm. Lubień Kujawski Błędowo Duże
gm. Lubień Kujawski Bilno
gm. Baruchowo Budy Kłócieńskie
gm. Chodecz Brzyszewska Kolonia
gm. Boniewo Bierzyn
gm. Chodecz Biegałka
gm. Lubanie Bodzia
gm. Baruchowo Baruchowo
gm. Fabianki Borek
gm. Lubień Kujawski Błota
gm. Lubanie Barcikowo
gm. Brześć Kujawski Brzezie
gm. Baruchowo Baruchówek
gm. Fabianki Bednarka
gm. Brześć Kujawski Błota
gm. Boniewo Boniewo
gm. Lubień Kujawski Bardówka
gm. Lubień Kujawski Błędowo Małe
gm. Chodecz Brzyszewo
gm. Brześć Kujawski Bugaj
gm. Lubień Kujawski Błonie
gm. Choceń Bodzanówek
gm. Baruchowo Boża Wola
gm. Chodecz Bałuty
gm. Lubraniec Brzezina Pierwsza
gm. Choceń Bodzanowo
gm. Choceń Borzymie
gm. Fabianki Budki Nasiegniewskie
gm. Fabianki Budki
gm. Lubień Kujawski Bartczakowo

C

gm. Baruchowo Cieślikowo
gm. Kowal Czajkowizna
gm. Lubień Kujawski Charchocin
gm. Boniewo Czuple
gm. Fabianki Chełmica-Cukrownia
gm. Lubień Kujawski Chojny
gm. Baruchowo Czarne-Nadleśnictwo
gm. Boniewo Chojny
gm. Kowal Czerniewiczki
gm. Choceń Czerniewice
gm. Kowal Czworaki
gm. Brześć Kujawski Cukrownia
gm. Kowal Czerniewiczki-Parcele
gm. Chodecz Chałupki
gm. Choceń Choceń
gm. Baruchowo Czarne
gm. Lubień Kujawski Chwalibogowo
gm. Chodecz Cieślaków
gm. Chodecz Chodecz
gm. Fabianki Cyprianka
gm. Brześć Kujawski Cegielnia
gm. Lubień Kujawski Czaple
gm. Choceń Czerniewice-Majątek
gm. Lubraniec Czajno
gm. Kowal Człapa
gm. Lubraniec Chrustowo
gm. Chodecz Chodeczek
gm. Fabianki Chełmica Duża
gm. Fabianki Chełmica Mała
gm. Chodecz Cetty
gm. Lubień Kujawski Ciemne

D

gm. Włocławek Dąb Wielki
gm. Chodecz Dorędowizna
gm. Brześć Kujawski Dobra Wola
gm. Lubień Kujawski Durlatki
gm. Kowal Dąbrówka Druga
gm. Lubień Kujawski Działkowicze
gm. Lubień Kujawski Długie
gm. Włocławek Dębice
gm. Lubraniec Dąbie Poduchowne
gm. Chodecz Długie
gm. Lubraniec Dąbie Kujawskie
gm. Włocławek Dobiegniewo
gm. Lubień Kujawski Dąbrowa
gm. Kowal Dobrzelewiczki
gm. Lubień Kujawski Durlaty
gm. Brześć Kujawski Dziadowo-Folwark
gm. Kowal Dąbrówka Pierwsza
gm. Chodecz Działki
gm. Włocławek Dobra Wola
gm. Lubień Kujawski Działkowce
gm. Lubień Kujawski Dzięcielewo
gm. Włocławek Dąb Polski
gm. Lubień Kujawski Dobra-Krzewie
gm. Kowal Dębniaki
gm. Chodecz Działkowicze
gm. Brześć Kujawski Działki
gm. Kowal Dąbrówka
gm. Chodecz Dziedzic
gm. Brześć Kujawski Dolina Pierwsza
gm. Fabianki Droga do Kulin
gm. Kowal Dąbrówka Połajewska
gm. Baruchowo Dębowo
gm. Brześć Kujawski Dolina-Źródło
gm. Kowal Dziardonice
gm. Kowal Działkowicze
gm. Kowal Dolne Grodztwo
gm. Kowal Diabełek
gm. Kowal Dobrzelewice
gm. Lubraniec Dęby Janiszewskie
gm. Lubień Kujawski Dziankowo
gm. Włocławek Dąb Mały
gm. Brześć Kujawski Dubielewo
gm. Lubanie Dąbrówka
gm. Lubień Kujawski Dziankówek
gm. Lubraniec Dobierzyn
gm. Brześć Kujawski Duże Fajewo
gm. Lubień Kujawski Druga Wieś

F

gm. Choceń Filipki
gm. Brześć Kujawski Falborz
gm. Brześć Kujawski Fosa
gm. Brześć Kujawski Formoza
gm. Brześć Kujawski Falborz-Kolonia
gm. Brześć Kujawski Falborek
gm. Chodecz Florkowizna
gm. Lubraniec Florianowo
gm. Fabianki Fabianki

G

gm. Kowal Gołaszewo
gm. Włocławek Gróbce
gm. Włocławek Gróbczyki Pierwsze
gm. Kowal Gołaszewo Kujawskie
gm. Brześć Kujawski Górka Falborska
gm. Lubień Kujawski Gliznowo
gm. Kowal Grabkowo
gm. Lubień Kujawski Gole-Kolonia
gm. Choceń Grabówka
gm. Kowal Górne Grodztwo
gm. Brześć Kujawski Góry
gm. Lubień Kujawski Grabina
gm. Włocławek Gróbczyki Drugie
gm. Baruchowo Grodno
gm. Chodecz Gawin
gm. Brześć Kujawski Górka
gm. Choceń Gajówka
gm. Lubień Kujawski Gocław
gm. Boniewo Grójec
gm. Kowal Goreń
gm. Kowal Gołaszewo-Piaski
gm. Brześć Kujawski Gustorzyn
gm. Brześć Kujawski Guźlin Drugi
gm. Lubraniec Górki
gm. Kowal Grodztwo
gm. Lubień Kujawski Gole
gm. Lubień Kujawski Golskie Holendry
gm. Brześć Kujawski Guźlin
gm. Lubraniec Górniak
gm. Lubraniec Gołębin-Parcele
gm. Chodecz Grabowszczyzna
gm. Lubień Kujawski Golska Huta
gm. Lubraniec Gołębin
gm. Kowal Grądy
gm. Boniewo Grójczyk
gm. Chodecz Głęboczkowo
gm. Lubanie Gąbinek
gm. Baruchowo Goreń Duży
gm. Baruchowo Goreń Nowy
gm. Fabianki Gęstewka

H

gm. Lubień Kujawski Henryków
gm. Boniewo Helenowo
gm. Boniewo Huby Otmianowskie
gm. Chodecz Huta Towarzystwo
gm. Kowal Hulanka
gm. Chodecz Huta Chodecka
gm. Brześć Kujawski Hulanka
gm. Włocławek Humlin

I

gm. Lubraniec Ignaty
gm. Fabianki Ignackowo
gm. Chodecz Ignalin

J

gm. Lubień Kujawski Józefatowo
gm. Włocławek Jazy
gm. Lubień Kujawski Jadwigowo
gm. Boniewo Jerzmanowo
gm. Boniewo Julianowo
gm. Lubraniec Janinowo
gm. Włocławek Józefowo
gm. Brześć Kujawski Jesionowo
gm. Chodecz Jaworek
gm. Chodecz Józefki
gm. Choceń Jarantowice
gm. Brześć Kujawski Jaranówek
gm. Lubień Kujawski Janowo
gm. Lubraniec Julianowo
gm. Lubraniec Janiszewo
gm. Baruchowo Justynkowo
gm. Choceń Jerzewo
gm. Boniewo Janinowo
gm. Lubraniec Jastrząbek
gm. Lubanie Janowice
gm. Brześć Kujawski Jądrowice
gm. Boniewo Janowo
gm. Lubień Kujawski Jarząbek
gm. Boniewo Jastrzębiec
gm. Lubraniec Józefowo
gm. Lubraniec Janiszewek
gm. Choceń Janowo

K

gm. Brześć Kujawski Kresy
gm. Brześć Kujawski Kąty Małe
gm. Chodecz Kolonia Sobiczewska
gm. Kowal Krzewent-Jezioro
gm. Lubień Kujawski Kobyla Łąka
gm. Baruchowo Kurowo-Parcele
gm. Lubraniec Koniec-Kwilno
gm. Lubień Kujawski Kamienna
gm. Chodecz Klatkówka
gm. Kowal Kolonia Druga
gm. Lubanie Kocia Górka
gm. Choceń Kresy
gm. Lubraniec Kłobia
gm. Brześć Kujawski Kąty
gm. Boniewo Krupka
gm. Chodecz Kocia Dróżka
gm. Brześć Kujawski Korea
gm. Lubień Kujawski Krzewie
gm. Chodecz Karczemka
gm. Kowal Krzyżanowo przed Jeziorem
gm. Lubraniec Kazanie
gm. Choceń Księża Kępka
gm. Fabianki Krzyżówki
gm. Chodecz Kubłowo Małe
gm. Boniewo Kaniewo
gm. Kowal Kaliska
gm. Brześć Kujawski Kliny Pisarskie
gm. Lubień Kujawski Kaczawka
gm. Włocławek Kruszyn
gm. Chodecz Ku Wólce
gm. Brześć Kujawski Klementynowo
gm. Brześć Kujawski Kąty Czerwone
gm. Boniewo Kędzierowo
gm. Lubanie Kucerz
gm. Brześć Kujawski Kąkowa Wola
gm. Lubień Kujawski Kretków
gm. Lubień Kujawski Kolonia Wiktorowska
gm. Lubień Kujawski Kowalki
gm. Lubień Kujawski Kociełek
gm. Lubraniec Kazanie Ukazowe
gm. Włocławek Koszanowo
gm. Włocławek Kolonia Dębice
gm. Włocławek Kosinowo
gm. Chodecz Kozie Rogi
gm. Włocławek Kruszynek
gm. Kowal Krzyżanowo za Jeziorem
gm. Lubanie Kaźmierzewo
gm. Brześć Kujawski Karaskowo
gm. Lubień Kujawski Kaliska
gm. Lubraniec Koniec
gm. Kowal Kopiec
gm. Lubień Kujawski Kolonia Dziankówecka
gm. Kowal Kolonia Więsławska
gm. Kowal Kolonia Pierwsza
gm. Lubień Kujawski Kostulin
gm. Brześć Kujawski Kuczyna
gm. Baruchowo Kłótno Proboszczowskie
gm. Baruchowo Krzyżówki
gm. Chodecz Ku Litoborzu
gm. Lubień Kujawski Krzewie Drugie
gm. Chodecz Kubłowo
gm. Choceń Krukowo
gm. Lubanie Kolonia Ustrońska
gm. Chodecz Koziny
gm. Lubraniec Kolonia Łódź
gm. Lubraniec Kłobia Północna
gm. Lubanie Kałęczynek
gm. Kowal Krzewent
gm. Lubień Kujawski Kłóbskie Budy
gm. Lubraniec Kłobia Nowa
gm. Kowal Kolonia Unisławska
gm. Lubraniec Komorowo
gm. Fabianki Karczemka
gm. Fabianki Kulin
gm. Lubień Kujawski Kąty
gm. Lubień Kujawski Kozłowizna
gm. Chodecz Kretki
gm. Lubień Kujawski Kowaleczki
gm. Lubraniec Kłobia Południowa
gm. Chodecz Ku Kubłowu
gm. Brześć Kujawski Karpaty
gm. Kowal Kowal
gm. Kowal Kolonia Trzecia
gm. Lubień Kujawski Kłóbska Kolonia
gm. Choceń Kuźnice
gm. Chodecz Kubłowo Duże
gm. Brześć Kujawski Ku Brześciu
gm. Kowal Kamieniczki
gm. Włocławek Krzywe Błoto
gm. Boniewo Kolonia Grójecka
gm. Lubień Kujawski Kanibród
gm. Kowal Kaczmarka
gm. Lubień Kujawski Kołomia
gm. Boniewo Księżyzna
gm. Lubień Kujawski Kłóbka
gm. Brześć Kujawski Ku Kruszynu
gm. Boniewo Kozie Rogi
gm. Lubraniec Kłobia Poduchowna
gm. Brześć Kujawski Ku Guźlinu
gm. Chodecz Kosowo
gm. Lubień Kujawski Kolonia Lubieńska
gm. Kowal Kępka Szlachecka
gm. Lubraniec Krowice
gm. Boniewo Kolonia Boniewska
gm. Lubień Kujawski Krzyżówki
gm. Chodecz Końce
gm. Baruchowo Kretki
gm. Lubraniec Korzeszynek
gm. Kowal Kukawy
gm. Brześć Kujawski Kąkowa Wola-Parcele
gm. Chodecz Kromszewice
gm. Fabianki Kozłowo
gm. Kowal Księża Kępka
gm. Lubraniec Kolonia Piaski
gm. Lubień Kujawski Kukorek
gm. Kowal Kolonia Bogusławska
gm. Boniewo Krajanki
gm. Choceń Kuźniczka
gm. Chodecz Kolonia Kromszewska
gm. Kowal Ku Kępce
gm. Lubień Kujawski Kolcówka
gm. Brześć Kujawski Kirchol
gm. Fabianki Krępiny
gm. Choceń Krukówek
gm. Chodecz Kołatki
gm. Kowal Księżówki
gm. Baruchowo Kurowo-Kolonia
gm. Brześć Kujawski Kolonia Redecka
gm. Baruchowo Kontrowers

L

gm. Fabianki Lisek
gm. Baruchowo Lubaty
gm. Boniewo Lubomin
gm. Brześć Kujawski Lipiny
gm. Chodecz Lubieniec
gm. Boniewo Lubomin Rządowy
gm. Lubień Kujawski Lisianki
gm. Boniewo Lubomin Poduchowny
gm. Lubraniec Lubraniec-Parcele
gm. Lubień Kujawski Lewandzin
gm. Lubień Kujawski Leopoldowo
gm. Lubień Kujawski Lubieńska Kolonia
gm. Lubanie Lubanie
gm. Lubraniec Lubraniec
gm. Lubraniec Lubraniec Poduchowny
gm. Baruchowo Leonowo
gm. Choceń Litoborek
gm. Choceń Lutobórz
gm. Lubień Kujawski Lubień Kujawski
gm. Włocławek Ludwinowo
gm. Boniewo Lubomin Leśny
gm. Lubraniec Lubrańczyk
gm. Choceń Lijewo

Ł

gm. Boniewo Łąki Zwiastowe
gm. Chodecz Łakno
gm. Chodecz Łysa Góra
gm. Chodecz Łania
gm. Włocławek Łączki
gm. Boniewo Łąki Wielkie-Kolonia
gm. Chodecz Łańska Kolonia
gm. Boniewo Łąki Markowe
gm. Boniewo Łączewna
gm. Włocławek Ładne
gm. Kowal Ława
gm. Boniewo Łąki Wielkie
gm. Włocławek Łagiewniki
gm. Chodecz Łania za Torem
gm. Chodecz Łanięta
gm. Choceń Ługowiska
gm. Włocławek Łuba Druga
gm. Choceń Łopatki
gm. Boniewo Łąki Markowe-Kolonia
gm. Fabianki Łęg-Witoszyn
gm. Lubień Kujawski Łukomszczyzna

M

gm. Lubanie Mikorzyn
gm. Chodecz Micielno
gm. Lubień Kujawski Modliborek
gm. Chodecz Mstowo
gm. Chodecz Młyn
gm. Chodecz Mielno
gm. Brześć Kujawski Miechowice Małe
gm. Boniewo Margle
gm. Lubraniec Młyniska
gm. Boniewo Mikołajki
gm. Chodecz Morzyce
gm. Kowal Mursk
gm. Brześć Kujawski Mazury
gm. Lubień Kujawski Modlibórz-Parcele
gm. Lubień Kujawski Marianowo
gm. Lubień Kujawski Maślanka
gm. Chodecz Mielinek
gm. Fabianki Marianka
gm. Brześć Kujawski Marianki
gm. Lubień Kujawski Mieczysławowo
gm. Lubień Kujawski Morzyce
gm. Brześć Kujawski Manieczki
gm. Lubień Kujawski Myszki
gm. Włocławek Mursk
gm. Brześć Kujawski Małe Fajewo
gm. Boniewo Michałowo
gm. Lubraniec Marysin
gm. Lubraniec Milżynek
gm. Boniewo Majorat
gm. Brześć Kujawski Miechowice
gm. Lubień Kujawski Modlibórz
gm. Włocławek Mostki
gm. Lubraniec Mieczysławowo
gm. Brześć Kujawski Majdany
gm. Włocławek Markowo
gm. Brześć Kujawski Machnacz
gm. Baruchowo Młynik
gm. Włocławek Modzerowo
gm. Boniewo Małgosin
gm. Chodecz Malinowo
gm. Brześć Kujawski Miechowice Duże
gm. Lubanie Mikanowo
gm. Lubraniec Milżyn
gm. Lubień Kujawski Maksymilianowo
gm. Brześć Kujawski Mazury Wieniec

N

gm. Lubień Kujawski Narty-Piaski
gm. Brześć Kujawski Nowa Wolica
gm. Chodecz Narty
gm. Włocławek Nowa Wieś
gm. Lubień Kujawski Nowe Czaple
gm. Boniewo Nowe Chojny
gm. Brześć Kujawski Na Krzyżówkach
gm. Chodecz Niwki
gm. Choceń Nowa Wola
gm. Lubień Kujawski Narty
gm. Kowal Nowe Gołaszewo
gm. Lubień Kujawski Nowe Parcele
gm. Chodecz Niesiołów-Towarzystwo
gm. Kowal Nowiny
gm. Brześć Kujawski Nowa Kąkowa Wola
gm. Brześć Kujawski Nowy Młyn
gm. Baruchowo Nowa Wieś
gm. Kowal Nakonowo
gm. Choceń Nowe Janowo
gm. Fabianki Nasiegniewo
gm. Brześć Kujawski Nowa Rzadka Wola
gm. Kowal Nagroda
gm. Lubraniec Nowe Osiedle
gm. Kowal Nowe Dobrzelewice
gm. Lubraniec Nowy Lubraniec
gm. Kowal Nowe Osiedle
gm. Kowal Nad Szosą
gm. Chodecz Nowiny
gm. Fabianki Nowy Witoszyn
gm. Lubraniec Nowiny
gm. Lubień Kujawski Nowa Wieś
gm. Brześć Kujawski Nad Rzeką
gm. Lubień Kujawski Nowe Morzyce
gm. Chodecz Nerki Cetowskie
gm. Brześć Kujawski Nowy Jaranówek
gm. Lubień Kujawski Nowe Gagowy
gm. Baruchowo Niedźwiedź
gm. Choceń Niemojewo
gm. Baruchowo Nowa Zawada
gm. Kowal Nakonowo Leśne
gm. Fabianki Nowe Rumunki
gm. Brześć Kujawski Nowe Miechowice
gm. Lubień Kujawski Nowy Młyn
gm. Lubień Kujawski Necin

O

gm. Lubień Kujawski Orpiszewo
gm. Fabianki Olszyny
gm. Boniewo Otmianowo
gm. Fabianki Osiek
gm. Lubień Kujawski Ośrodek
gm. Kowal Ossówek
gm. Boniewo Osiecz Mały
gm. Chodecz Ogorzelewo
gm. Kowal Osóweczek
gm. Boniewo Okuniewo
gm. Baruchowo Okna
gm. Lubraniec Ossowo
gm. Boniewo Obałki
gm. Choceń Olganowo
gm. Lubień Kujawski Ośmiorak
gm. Chodecz Osada Lubieniecka
gm. Boniewo Osiecz Wielki
gm. Fabianki Odłogi

P

gm. Włocławek Płaszczyzna
gm. Chodecz Parcele
gm. Fabianki Podlesie
gm. Fabianki Płaczek
gm. Kowal Pekin
gm. Lubień Kujawski Pieńki Dziankowskie
gm. Brześć Kujawski Piszczkowo
gm. Brześć Kujawski Przy Szosie
gm. Kowal Przerytka
gm. Boniewo Pilichowo
gm. Brześć Kujawski Pole Lipińskie
gm. Choceń Pustki Śmiłowskie
gm. Lubanie Przywieczerzynek
gm. Boniewo Pawłówek
gm. Włocławek Poddębice
gm. Brześć Kujawski Parcele
gm. Brześć Kujawski Piaski
gm. Chodecz Polesie
gm. Brześć Kujawski Popowiczki
gm. Włocławek Pińczata
gm. Lubanie Probostwo Górne
gm. Chodecz Piotrowo
gm. Fabianki Plebanka
gm. Lubanie Przywieczerzyn
gm. Lubraniec Piaski
gm. Fabianki Parcelanty
gm. Chodecz Papiernia
gm. Lubień Kujawski Parcele Kobylskie
gm. Brześć Kujawski Polówka
gm. Włocławek Przyruda
gm. Brześć Kujawski Pod Gróbce
gm. Boniewo Paruszewice
gm. Boniewo Probostwo
gm. Kowal Piekło
gm. Włocławek Potok
gm. Baruchowo Patrówek
gm. Chodecz Pyszkowo
gm. Baruchowo Patróweczek
gm. Lubanie Probostwo Dolne
gm. Chodecz Parcele Kromszewickie
gm. Lubień Kujawski Podgórze
gm. Brześć Kujawski Parcele Gustorzyńskie
gm. Baruchowo Pieńki Patrowskie
gm. Chodecz Pustki
gm. Fabianki Przy Włochaniu
gm. Brześć Kujawski Przyborowo
gm. Chodecz Przybyłowo
gm. Chodecz Prosno
gm. Brześć Kujawski Poraza
gm. Brześć Kujawski Pole Wienieckie
gm. Lubień Kujawski Probostwo
gm. Kowal Probostwo Pierwsze
gm. Chodecz Prewent
gm. Brześć Kujawski Pikutkowo
gm. Chodecz Piekiełko
gm. Kowal Probostwo Drugie
gm. Włocławek Przerytka
gm. Fabianki Poza Jeziorem
gm. Chodecz Przyborowo
gm. Kowal Przydatki Wolskie
gm. Chodecz Przysypka
gm. Boniewo Piaskowo
gm. Baruchowo Patrowo
gm. Chodecz Pieleszki
gm. Chodecz Przy Szkole
gm. Fabianki Parcele
gm. Choceń Pieńki Wilkowskie
gm. Chodecz Podgórze-Zameczek
gm. Brześć Kujawski Pod Granicę
gm. Chodecz Psary

R

gm. Lubień Kujawski Rzeżewo Trzecie
gm. Lubień Kujawski Rzeżewo-Morzyce
gm. Włocławek Ruda
gm. Fabianki Rumunki Chełmickie
gm. Chodecz Ruda-Towarzystwo
gm. Brześć Kujawski Rzadka Wola-Parcele
gm. Boniewo Rogatki
gm. Brześć Kujawski Rumaki
gm. Brześć Kujawski Redecz Krukowy
gm. Chodecz Ruda Chodecka
gm. Lubień Kujawski Rutkowice
gm. Fabianki Rumunki Świątkowizny
gm. Lubień Kujawski Rumunki Bileńskie
gm. Fabianki Rumunki Boguckie
gm. Fabianki Rogale
gm. Lubień Kujawski Rzeżewo Pierwsze
gm. Brześć Kujawski Rzadka Wola
gm. Kowal Rakutówek
gm. Fabianki Rumunki Fabiańskie
gm. Lubraniec Redecz Kalny
gm. Lubraniec Redecz Wielki-Wieś
gm. Lubraniec Rumuncin
gm. Brześć Kujawski Rumuncinek
gm. Lubraniec Rozkosz
gm. Lubień Kujawski Rzeżewo Drugie
gm. Lubień Kujawski Rzegocin
gm. Chodecz Ruda Lubieniecka
gm. Lubień Kujawski Rynek
gm. Fabianki Romanowo
gm. Fabianki Rumunki Nasiegniewskie
gm. Lubień Kujawski Rumunki Szewskie
gm. Baruchowo Radziszewo
gm. Lubień Kujawski Rzeżewo Małe
gm. Włocławek Radyszyn
gm. Kowal Rakutowo
gm. Lubraniec Redecz Wielki-Parcele
gm. Lubień Kujawski Roździeniec
gm. Lubraniec Rabinowo

S

gm. Lubraniec Sarnowo
gm. Kowal Szatkowizna
gm. Brześć Kujawski Stara Wolica
gm. Baruchowo Stara Zawada
gm. Lubień Kujawski Szewo Drugie
gm. Lubraniec Sawilno
gm. Włocławek Smólsk
gm. Lubień Kujawski Szewo Wielkie
gm. Brześć Kujawski Stary Jaranówek
gm. Lubraniec Smogorzewo
gm. Lubień Kujawski Szewo Pierwsze
gm. Lubień Kujawski Stare Gagowy
gm. Choceń Siewiersk
gm. Brześć Kujawski Stare Parcele
gm. Lubraniec Skaszyn
gm. Brześć Kujawski Stara Wieś
gm. Boniewo Sarnowo
gm. Choceń Szczutkowo
gm. Lubraniec Stok
gm. Włocławek Skoki Małe
gm. Lubraniec Siarczyce
gm. Lubień Kujawski Siemionki
gm. Chodecz Sadok
gm. Fabianki Szpetal Górny
gm. Lubraniec Szczawin
gm. Choceń Stefanowo
gm. Kowal Szosa Włocławska
gm. Brześć Kujawski Szwagrowo
gm. Lubień Kujawski Sławęcin
gm. Kowal Stare Dobrzelewice
gm. Lubień Kujawski Szachulec
gm. Brześć Kujawski Starobrzeska Kolonia
gm. Choceń Skibice
gm. Choceń Szczytno
gm. Włocławek Sykuła
gm. Lubień Kujawski Sławęckie Góry
gm. Chodecz Szczecin
gm. Chodecz Strzygowska Kolonia
gm. Kowal Szosa Lubieńska
gm. Lubień Kujawski Stępka
gm. Baruchowo Skrzynki
gm. Choceń Stare Nakonowo
gm. Brześć Kujawski Smętowo
gm. Lubień Kujawski Stefanów
gm. Lubraniec Sułkowo
gm. Lubień Kujawski Siemiony
gm. Chodecz Stare Mstowo
gm. Lubień Kujawski Sołtysówka
gm. Włocławek Stasin
gm. Kowal Strzały
gm. Boniewo Sułkówek-Kolonia
gm. Brześć Kujawski Słone
gm. Baruchowo Stawek
gm. Baruchowo Skrzyneczki
gm. Brześć Kujawski Sokołowo
gm. Lubień Kujawski Stróże
gm. Brześć Kujawski Szczepanowo
gm. Boniewo Sieroszewo
gm. Włocławek Skoki Duże
gm. Boniewo Sułkówek
gm. Fabianki Stary Witoszyn
gm. Włocławek Smólnik
gm. Lubień Kujawski Szewo
gm. Fabianki Szpetal Górny-Kolonia
gm. Fabianki Stary Bogucin
gm. Lubraniec Skaszyńskie Holendry
gm. Brześć Kujawski Studniska
gm. Lubień Kujawski Stanisławów
gm. Fabianki Skórzno
gm. Włocławek Smolarka
gm. Chodecz Szczerkowo
gm. Lubień Kujawski Szewo Małe
gm. Brześć Kujawski Siedlimin
gm. Brześć Kujawski Sokołowo-Parcele
gm. Lubanie Sarnówka
gm. Kowal Szosa Czerniewska
gm. Chodecz Sławęckie Góry
gm. Brześć Kujawski Stary Brześć
gm. Chodecz Strzyżki
gm. Kowal Stare Miasto
gm. Lubień Kujawski Sosnowa
gm. Włocławek Smolarskie
gm. Lubień Kujawski Sarnowizna
gm. Lubanie Siutkówek
gm. Boniewo Sułkówek Pierwszy
gm. Lubraniec Siemnówek
gm. Chodecz Stara Wieś
gm. Lubień Kujawski Szewskie Budy
gm. Chodecz Strzygi
gm. Fabianki Stanisławowo
gm. Choceń Szatki
gm. Lubraniec Siemnowo
gm. Kowal Stare Gołaszewo
gm. Chodecz Sobiczewy

Ś

gm. Lubień Kujawski Świerna
gm. Fabianki Świątkowizna
gm. Lubień Kujawski Środkowa Wieś
gm. Choceń Świerkowo
gm. Choceń Śmiłowice-Kolonia
gm. Kowal Święty Roch
gm. Lubień Kujawski Świerenka
gm. Choceń Śmiłowice
gm. Włocławek Świętosław
gm. Baruchowo Świątkowice
gm. Lubraniec Świątniki
gm. Choceń Śmiłowiczki

T

gm. Lubanie Tadzin
gm. Lubraniec Turowo
gm. Chodecz Teresin
gm. Baruchowo Trzebowo
gm. Włocławek Telążna Leśna
gm. Chodecz Topielak
gm. Brześć Kujawski Trzy Kopce
gm. Lubień Kujawski Teresinek
gm. Chodecz Torbowo
gm. Brześć Kujawski Trakt Guźliński
gm. Baruchowo Trzebówek
gm. Włocławek Telążna Stara
gm. Chodecz Trzeszczon
gm. Baruchowo Trępki
gm. Baruchowo Telążna-Kanał

U

gm. Fabianki Uniechowo
gm. Fabianki Urszulewo
gm. Kowal U Góry
gm. Lubień Kujawski Uchodze
gm. Kowal Unisławice
gm. Chodecz Uklejnica
gm. Fabianki Uklejewiec
gm. Kowal Uśmiaki
gm. Lubanie Ustronie

W

gm. Choceń Wola Nakonowska
gm. Lubień Kujawski Władysławowo
gm. Lubień Kujawski Wąwał
gm. Włocławek Wistka Królewska
gm. Lubraniec Włościanki
gm. Lubień Kujawski Wola Olszowa-Parcele
gm. Lubraniec Wiktorowo
gm. Choceń Wilkowice
gm. Lubień Kujawski Włościany
gm. Lubraniec Wola Sosnowa
gm. Boniewo Wietrzychowice
gm. Chodecz Wydrzyłeb
gm. Fabianki Wisiołek
gm. Kowal Wybranka
gm. Boniewo Wojnowo
gm. Brześć Kujawski Wymysłowo
gm. Włocławek Wistka Szlachecka
gm. Włocławek Warząchewka Królewska
gm. Brześć Kujawski W Polu
gm. Lubień Kujawski Wólka
gm. Lubień Kujawski Wiśniówka
gm. Włocławek Warząchewka Nowa
gm. Fabianki Wilczeniec Bogucki
gm. Włocławek Włocławek
gm. Brześć Kujawski Wieniec-Zalesie
gm. Kowal Więsławice
gm. Brześć Kujawski Wieniec
gm. Lubanie Włoszyca Lubańska
gm. Fabianki Wilczeniec Fabiański
gm. Brześć Kujawski Wieniec-Zdrój
gm. Włocławek Wikaryjskie
gm. Brześć Kujawski Witoldowo
gm. Lubień Kujawski Wola Olszowa
gm. Włocławek Wójtowskie
gm. Lubraniec Wolskie Holendry
gm. Boniewo Wólka Paruszewska
gm. Chodecz Witoldowo
gm. Chodecz Wieś Lubieniecka
gm. Choceń Wichrowice
gm. Lubień Kujawski Wola Dziankowska
gm. Boniewo Wypychy Mchów
gm. Lubień Kujawski Walentowo
gm. Chodecz Wola Adamowa
gm. Lubień Kujawski W Łąkach
gm. Brześć Kujawski Wolica
gm. Włocławek Widoń
gm. Lubień Kujawski Wiktorowo
gm. Brześć Kujawski Wiluś
gm. Choceń Wilkowiczki
gm. Włocławek Warząchewka Polska

Z

gm. Boniewo Zieleniewo
gm. Chodecz Zameczek
gm. Chodecz Zbijewo-Parcele
gm. Chodecz Za Ogrodem
gm. Chodecz Zalesie
gm. Fabianki Zarzeczewo
gm. Baruchowo Zakrzewo-Parcele
gm. Chodecz Zieleniewo
gm. Włocławek Zuzałka
gm. Baruchowo Załuszkowo
gm. Lubraniec Zgłowiączka
gm. Baruchowo Zawada
gm. Lubraniec Za Młynem
gm. Choceń Zapust
gm. Boniewo Zagrówek
gm. Lubanie Zosin
gm. Lubanie Zapomnianowo
gm. Choceń Ząbin
gm. Chodecz Zbijewo-Kanada
gm. Chodecz Zbijewskie Parcele
gm. Fabianki Zapusta
gm. Chodecz Zbijewo
gm. Kowal Zakrzewiec
gm. Lubień Kujawski Zakrzewo
gm. Kowal Za Torem
gm. Lubień Kujawski Zimowizna
gm. Lubraniec Zaborowo
gm. Choceń Zakrzewek
gm. Lubień Kujawski Zazdrość
gm. Lubień Kujawski Złodziejowo
gm. Baruchowo Zakrzewo

Ż

gm. Lubraniec Żydowo
gm. Lubraniec Żydówek
gm. Brześć Kujawski Żołnierka
gm. Boniewo Żurawice
gm. Boniewo Żurawiczki
gm. Lubień Kujawski Żurawieniec
Pobliskie Wydziały KW
Sąd rejonowy we Włocławku
WL1L Lipno
WL1R Radziejow
PL1G Gostynin
PL1P Płock
PL1E Sierpc
TO1T Toruń
WL1Y Rypin
LD1K Kutno
KN1K Koło
LD1Y Łęczyca

Przykładowe oznaczenie księgi wieczystej dla Sądu rejonowego we Włocławku

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe
-
Numer i nazwa polaTreść pola
1.Numer księgiWL1W / 00033786 / 8
-
2.Oznaczenie wydziału---
A: nazwa sąduSĄD REJONOWY WE WŁOCŁAWKU
B: siedziba sąduWŁOCŁAWEK
C: kod wydziałuWL1W
D: numer wydziałuVI
E: nazwa wydziałuWYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
3.Typ księgi---NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Stan w czasie założenia---ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ NIE BYŁA PROWADZONA KSIĘGA WIECZYSTA
2.Chwila zapisania księgi---2006-10-23-14.03.02.388417
3.Chwila ujawnienia księgi---2006-10-27-09.05.02.212513
4.Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej---1990-08-10
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Chwila zamknięcia księgi------
2.Podstawa zamknięcia księgi------

Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany
Brak wpisu

NrZestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów
Brak wpisu

Najczęściej szukane na naszej stronie

księgi wieczyste przez internet Włocławek, odpis z KW Włocławek, wypis z KW Włocławek, odpis księgi wieczystej Włocławek, wypis księgi wieczystej Włocławek, księga wieczysta Włocławek, księgi wieczyste online Włocławek, KW w PDF Włocławek, wydruk kw Włocławek, powiadomienia o wpisie do KW Włocławek

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.