Księgi wieczyste Niemodlin os. Piastów (os.)

gmina Niemodlin, znaleziono 184 adresów powiązanych z KW

Osiedle Piastow 1
Niemodlin
1 KL. 2
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/3
Osiedle Piastow 1
Niemodlin
6
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/7
13
14
4
Osiedle Piastow 2
Niemodlin
Lokale
4
pow. opolski
gm. Niemodlin
OP1O/xxxxxxxx/4
Osiedle Piastow 2
Niemodlin
2
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/5
Osiedle Piastow 2
Niemodlin
6
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/1
Osiedle Piastow 2
Niemodlin
7
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/5
Osiedle Piastow 2
Niemodlin
9
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/0
17
1
4
Osiedle Piastow 2
Niemodlin
Lokale
4
pow. opolski
gm. Niemodlin
OP1O/xxxxxxxx/5
Osiedle Piastow 2
Niemodlin
2
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/5
Osiedle Piastow 2
Niemodlin
6
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/1
Osiedle Piastow 2
Niemodlin
7
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/5
Osiedle Piastow 2
Niemodlin
9
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/0
Osiedle Piastow 2
Niemodlin
9
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/0
Osiedle Piastow 3
Niemodlin
5
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/8
Osiedle Piastow 3
Niemodlin
6
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/4
Osiedle Piastow 4
Niemodlin
5
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/4
17
1
22
Osiedle Piastow 6
Niemodlin
Lokale
22
pow. opolski
gm. Niemodlin
OP1O/xxxxxxxx/5
Osiedle Piastow 6
Niemodlin
1 KL. 6
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/1
Osiedle Piastow 6
Niemodlin
1 KL. 4
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/0
Osiedle Piastow 6
Niemodlin
1 KL. 3
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/1
Osiedle Piastow 6
Niemodlin
2 KL. 6
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/9
Osiedle Piastow 6
Niemodlin
2 KL. 5
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/3
Osiedle Piastow 6
Niemodlin
3 KL.3
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/1
Osiedle Piastow 6
Niemodlin
3
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/1
Osiedle Piastow 6
Niemodlin
4
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/4
Osiedle Piastow 6
Niemodlin
4 KL. 5
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/5
Osiedle Piastow 6
Niemodlin
5 KL. 5
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/9
Osiedle Piastow 6
Niemodlin
5 KL. 6
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/9
Osiedle Piastow 6
Niemodlin
6 KL. 6
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/6
Osiedle Piastow 6
Niemodlin
6 KL. 4
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/2
Osiedle Piastow 6
Niemodlin
7
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/6
Osiedle Piastow 6
Niemodlin
7 KL. 4
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/8
Osiedle Piastow 6
Niemodlin
7 KL.5
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/9
Osiedle Piastow 6
Niemodlin
8 KL.3
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/0
Osiedle Piastow 6
Niemodlin
8 KL. 5
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/9
Osiedle Piastow 6
Niemodlin
8 KL.6
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/5
Osiedle Piastow 6
Niemodlin
9 KL.3
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/9
Osiedle Piastow 6
Niemodlin
10 KL. 4
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/4
Osiedle Piastow 6
Niemodlin
10 KL. 6
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/2
Osiedle Piastow 7
Niemodlin
2 KL.8
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/5
Osiedle Piastow 7
Niemodlin
6 KL.10
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/4
Osiedle Piastow 7
Niemodlin
7 KL.10
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/5
Osiedle Piastow 7
Niemodlin
11 KL. 8
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/7
Osiedle Piastow 7
Niemodlin
12 KL. 10
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/5
Osiedle Piastow 7
Niemodlin
14
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/9
17
1
5
Osiedle Piastow 8
Niemodlin
Lokale
5
pow. opolski
gm. Niemodlin
OP1O/xxxxxxxx/5
Osiedle Piastow 8
Niemodlin
1
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/7
Osiedle Piastow 8
Niemodlin
3
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/7
Osiedle Piastow 8
Niemodlin
7
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/7
Osiedle Piastow 8
Niemodlin
8
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/8
Osiedle Piastow 8
Niemodlin
10
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/6
17
1
3
Osiedle Piastow 9
Niemodlin
Lokale
3
pow. opolski
gm. Niemodlin
OP1O/xxxxxxxx/5
Osiedle Piastow 9
Niemodlin
3
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/3
Osiedle Piastow 9
Niemodlin
4
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/6
Osiedle Piastow 9
Niemodlin
10
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/6
Osiedle Piastow 9
Niemodlin
10
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/6
13
14
4
Osiedle Piastow 10
Niemodlin
Lokale
4
pow. opolski
gm. Niemodlin
OP1O/xxxxxxxx/4
Osiedle Piastow 10
Niemodlin
1
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/9
Osiedle Piastow 10
Niemodlin
11
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/2
Osiedle Piastow 10
Niemodlin
13
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/5
Osiedle Piastow 10
Niemodlin
14
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/8
Osiedle Piastow 10
Niemodlin
14
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/8
Osiedle Piastow 11
Niemodlin
4
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/6
13
14
1
Osiedle Piastow 12
Niemodlin
Lokale
1
pow. opolski
gm. Niemodlin
OP1O/xxxxxxxx/4
Osiedle Piastow 12
Niemodlin
8
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/2
17
1
21
Osiedle Piastow 13
Niemodlin
Lokale
21
pow. opolski
gm. Niemodlin
OP1O/xxxxxxxx/5
Osiedle Piastow 13
Niemodlin
1 KL. 13
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/0
Osiedle Piastow 13
Niemodlin
1
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/0
Osiedle Piastow 13
Niemodlin
1 KL. 12
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/3
Osiedle Piastow 13
Niemodlin
2 KL. 13
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/6
Osiedle Piastow 13
Niemodlin
2 KL. 11
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/9
Osiedle Piastow 13
Niemodlin
3 KL. 13
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/6
Osiedle Piastow 13
Niemodlin
3 KL. 12
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/1
Osiedle Piastow 13
Niemodlin
3 KL.11
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/8
Osiedle Piastow 13
Niemodlin
4
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/6
Osiedle Piastow 13
Niemodlin
5
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/0
Osiedle Piastow 13
Niemodlin
5 KL. 13
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/8
Osiedle Piastow 13
Niemodlin
5 KL.11
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/6
Osiedle Piastow 13
Niemodlin
6 KL. 12
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/2
Osiedle Piastow 13
Niemodlin
6 KL. 14
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/8
Osiedle Piastow 13
Niemodlin
7 KL. 11
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/2
Osiedle Piastow 13
Niemodlin
7 KL. 14
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/8
Osiedle Piastow 13
Niemodlin
8 KL. 11
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/3
Osiedle Piastow 13
Niemodlin
9 KL. 14
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/7
Osiedle Piastow 13
Niemodlin
10 KL. 13
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/9
Osiedle Piastow 13
Niemodlin
10 KL. 11
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/9
Osiedle Piastow 13
Niemodlin
10 KL.14
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/3
Osiedle Piastow 13
Niemodlin
1
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/0
Osiedle Piastow 13
Niemodlin
4
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/6
Osiedle Piastow 13
Niemodlin
10 KL.14
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/3
Osiedle Piastow 14
Niemodlin
3
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/2
14
1
15
Osiedle Piastow 15
Niemodlin
Lokale
15
pow. opolski
gm. Niemodlin
OP1O/xxxxxxxx/8
Osiedle Piastow 15
Niemodlin
1 KL. 17
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/1
Osiedle Piastow 15
Niemodlin
3 KL. 15
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/7
Osiedle Piastow 15
Niemodlin
3 KL. 16
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/3
Osiedle Piastow 15
Niemodlin
4 KL. 15
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/7
Osiedle Piastow 15
Niemodlin
4 KL. 16
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/2
Osiedle Piastow 15
Niemodlin
5 KL. 15
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/3
Osiedle Piastow 15
Niemodlin
5
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/0
Osiedle Piastow 15
Niemodlin
6 KL. 15
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/3
Osiedle Piastow 15
Niemodlin
6 KL. 17
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/8
Osiedle Piastow 15
Niemodlin
7
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/6
Osiedle Piastow 15
Niemodlin
8
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/8
Osiedle Piastow 15
Niemodlin
8 KL. 15
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/9
Osiedle Piastow 15
Niemodlin
10 KL. 17
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/5
Osiedle Piastow 15
Niemodlin
10
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/6
Osiedle Piastow 15
Niemodlin
10
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/6
Osiedle Piastow 15
Niemodlin
10
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/6
14
1
3
Osiedle Piastow 16
Niemodlin
Lokale
3
pow. opolski
gm. Niemodlin
OP1O/xxxxxxxx/8
Osiedle Piastow 16
Niemodlin
1
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/1
Osiedle Piastow 16
Niemodlin
2
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/7
Osiedle Piastow 16
Niemodlin
6
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/5
Osiedle Piastow 17
Niemodlin
2
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/4
Osiedle Piastow 18
Niemodlin
1 KL. 19
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/0
Osiedle Piastow 18
Niemodlin
3 KL.19
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/8
Osiedle Piastow 18
Niemodlin
5 KL.20
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/2
Osiedle Piastow 18
Niemodlin
7 KL.21
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/7
Osiedle Piastow 18
Niemodlin
9 KL.21
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/8
Osiedle Piastow 18
Niemodlin
9 KL. 18
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/7
Osiedle Piastow 20
Niemodlin
9
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/1
Osiedle Piastow 22
Niemodlin
3 KL. 22
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/0
Osiedle Piastow 22
Niemodlin
4
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/8
Osiedle Piastow 22
Niemodlin
5 KL. 23
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/9
Osiedle Piastow 22
Niemodlin
6
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/2
Osiedle Piastow 22
Niemodlin
10 KL.24
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/0
14
1
1
Osiedle Piastow 23
Niemodlin
Lokale
1
pow. opolski
gm. Niemodlin
OP1O/xxxxxxxx/8
Osiedle Piastow 23
Niemodlin
10
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/8
Osiedle Piastow 24
Niemodlin
2
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/7
Osiedle Piastow 25
Niemodlin
3 KL. 25
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/0
Osiedle Piastow 25
Niemodlin
4 KL.26
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/1
Osiedle Piastow 25
Niemodlin
9
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/4
14
1
1
Osiedle Piastow 26
Niemodlin
Lokale
1
pow. opolski
gm. Niemodlin
OP1O/xxxxxxxx/8
Osiedle Piastow 26
Niemodlin
3
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/7
Osiedle Piastow 28
Niemodlin
1
Lokal
OP1O/xxxxxxxx/6
Nota

Wyszukiwarka działa przy współpracy z Data Matters Limited. Przed skorzystanem z usługi warto zapoznać się z Regulaminem

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.