Księgi Wieczyste Rynakowice, gmina Żórawina

Ulica
--- 1
Miasto
RYNAKOWICE
Gmina
ŻÓRAWINA
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY, Ulica --- 1, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/8

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY, Ulica --- 1, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/9

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY, Ulica --- 1, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/5
Ulica
--- 2
Miasto
RYNAKOWICE
Gmina
ŻÓRAWINA
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY, Ulica --- 2, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/7
Ulica
--- 4
Miasto
RYNAKOWICE
Gmina
ŻÓRAWINA
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY, Ulica --- 4, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/6
Ulica
--- 6
Miasto
RYNAKOWICE
Gmina
ŻÓRAWINA
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY, Ulica --- 6, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/7

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY, Ulica --- 6, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/7
Ulica
--- 7
Miasto
RYNAKOWICE
Gmina
ŻÓRAWINA
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY, Ulica --- 7, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/1

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY, Ulica --- 7, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/4

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY, Ulica --- 7, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/3
Ulica
--- ---
Miasto
RYNAKOWICE
Gmina
ŻÓRAWINA
Powiat
WROCŁAWSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY WIELOLOKALOWY, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/2

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/2

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY WIELOLOKALOWY DWURODZINNY, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/0

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY WIELOLOKALOWY, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/1

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/4

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY WIELOLOKALOWY, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/6

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/6

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY WIELOLOKALOWY ORAZ BUDYNEK GOSPODARCZY, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/7

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/1

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/1

Działka 022309_2.0019.8/5
DZIAŁKA ZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/7

Działka 022309_2.0019.7/8
DZIAŁKA ZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/6

Działka 022309_2.0019.2/15
PS - PASTWISKA TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/4

Działka 022309_2.0019.2/17
PS - PASTWISKA TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/7

Działka 022309_2.0019.11
---, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/0

Działka 022309_2.0019.1/1
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/4

Działka 022309_2.0019.5/1
---, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/6

Działka 022309_2.0019.52
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/5

Działka 022309_2.0019.8/9
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/6

Działka 022309_2.0019.23
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/8

Działka 022309_2.0019.3
---, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/6

Działka 022309_2.0019.18
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/5

Działka 022309_2.0019.19
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/5

Działka 022309_2.0019.2/2
---, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/0

Działka 022309_2.0019.7/7
DZIAŁKA ZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/1

Działka 022309_2.0019.2/26
PS - PASTWISKA TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/2

Działka 022309_2.0019.5/2
---, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/7

Działka 022309_2.0019.1/2
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/7

Działka 022309_2.0019.8/6
DZIAŁKA ZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/4

Działka 022309_2.0019.2/16
PS - PASTWISKA TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/7

Działka 022309_2.0019.2/28
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/0

Działka 022309_2.0019.2/29
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/0

Działka 022309_2.0019.7/6
DZIAŁKA ZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/2

Działka 022309_2.0019.8/3
DZIAŁKA ZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/0

Działka 022309_2.0019.7/5
DZIAŁKA ZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/1

Działka 022309_2.0019.7/9
---, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/4

Działka 022309_2.0019.8/4
---, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/4

Działka 022309_2.0019.8/7
DZIAŁKA ZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/1

Działka 022309_2.0019.8/8
DZIAŁKA PRZEZNACZONA NA OGRÓDEK, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/8

Działka 022309_2.0019.2/31
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/5

Działka 022309_2.0019.4
---, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/0

Działka 022309_2.0019.6
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/5

Działka 022309_2.0019.17
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/5

Działka 022309_2.0019.20
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/5

Działka 022309_2.0019.2/21
PS - PASTWISKA TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/2

Działka 022309_2.0019.2/23
PS - PASTWISKA TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/2

Działka 022309_2.0019.2/30
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/2

Działka 022309_2.0019.14
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/3

Działka 022309_2.0019.2/24
PS - PASTWISKA TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/2

Działka 022309_2.0019.2/25
PS - PASTWISKA TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/2

Działka 022309_2.0019.2/22
PS - PASTWISKA TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/2

Działka 022309_2.0019.16
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/5

Działka 022309_2.0019.27
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/5

Działka 022309_2.0019.21/1
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/5

Działka 022309_2.0019.2/4
---, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/0

Działka 022309_2.0019.2/18
PS - PASTWISKA TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/4

Działka 022309_2.0019.2/20
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/2

Działka 022309_2.0019.24
W - ROWY, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/3

Działka 022309_2.0019.10
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/9

Działka 022309_2.0019.7/9
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/3

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/8

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/3

Lokal numer 4
LOKAL MIESZKALNY, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/8

Lokal numer 5
LOKAL MIESZKALNY, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/5

Lokal numer 6
LOKAL MIESZKALNY, Ulica --- ---, Miasto: RYNAKOWICE, Gmina: ŻÓRAWINA

WR1K/xxxxxxxx/2
Nota

Wyszukiwarka działa przy współpracy z Data Matters Limited. Przed skorzystanem z usługi warto zapoznać się z Regulaminem

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.