Księgi Wieczyste Karsk, gmina Nowogard

Ulica
KARSK 11
Miasto
KARSK
Gmina
NOWOGARD
Powiat
GOLENIOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY, Ulica KARSK 11, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/5

Działka 320404_5.0019.375/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE, Ulica KARSK 11, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/5
Ulica
KARSK 25
Miasto
KARSK
Gmina
NOWOGARD
Powiat
GOLENIOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY, Ulica KARSK 25, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/7
Ulica
KARSK 28
Miasto
KARSK
Gmina
NOWOGARD
Powiat
GOLENIOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY, Ulica KARSK 28, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/8

Działka 320404_5.0019.168/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE, Ulica KARSK 28, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/8
Ulica
KARSK 29B
Miasto
KARSK
Gmina
NOWOGARD
Powiat
GOLENIOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY, Ulica KARSK 29B, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/7

Działka 320404_5.0019.157/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE, Ulica KARSK 29B, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/7
Ulica
KARSK 25 ---
Miasto
KARSK
Gmina
NOWOGARD
Powiat
GOLENIOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320404_5.0019.165/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE, Ulica KARSK 25 ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/7
Ulica
KARSK 28 ---
Miasto
KARSK
Gmina
NOWOGARD
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Działka 320404_5.0019.168/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE, Ulica KARSK 28 ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/4
Ulica
KARSK 36 ---
Miasto
KARSK
Gmina
NOWOGARD
Powiat
GOLENIOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320404_5.0019.152/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE, Ulica KARSK 36 ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/3
Ulica
NR PORZADKOWY 31 ---
Miasto
KARSK
Gmina
NOWOGARD
Powiat
GOLENIOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320404_5.0019.33/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE, Ulica NR PORZADKOWY 31 ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2
Ulica
NR PORZĄDKOWY 17 ---
Miasto
KARSK
Gmina
NOWOGARD
Powiat
GOLENIOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320404_5.0019.182/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE, Ulica NR PORZĄDKOWY 17 ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/5
Ulica
NR PORZĄDKOWY 36A ---
Miasto
KARSK
Gmina
NOWOGARD
Powiat
GOLENIOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320404_5.0019.152/4
R - GRUNTY ORNE, Ulica NR PORZĄDKOWY 36A ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/7
Ulica
NUMER PORZĄDKOWY 18 ---
Miasto
KARSK
Gmina
NOWOGARD
Powiat
GOLENIOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320404_5.0019.180/21
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE, Ulica NUMER PORZĄDKOWY 18 ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2
Ulica
NUMER PORZĄDKOWY 18A ---
Miasto
KARSK
Gmina
NOWOGARD
Powiat
GOLENIOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320404_5.0019.180/12
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE, Ulica NUMER PORZĄDKOWY 18A ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/1
Ulica
--- 15J
Miasto
KARSK
Gmina
NOWOGARD
Powiat
GOLENIOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Budynek
110 - BUDYNKI MIESZKALNE, Ulica --- 15J, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/1

Działka 320404_5.0019.368/2
B - TERENY MIESZKANIOWE, Ulica --- 15J, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/1
Ulica
--- 15I
Miasto
KARSK
Gmina
NOWOGARD
Powiat
GOLENIOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY, Ulica --- 15I, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/1

Działka 320404_5.0019.371/12
B - TERENY MIESZKANIOWE, Ulica --- 15I, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/1
Ulica
--- 17
Miasto
KARSK
Gmina
NOWOGARD
Powiat
GOLENIOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY, Ulica --- 17, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/5
Ulica
--- 18
Miasto
KARSK
Gmina
NOWOGARD
Powiat
GOLENIOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY, Ulica --- 18, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2
Ulica
--- 18A
Miasto
KARSK
Gmina
NOWOGARD
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY, Ulica --- 18A, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/7

Budynek
BUDYNEK INNY NIEMIESZKALNY, Ulica --- 18A, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/7

Działka 320404_5.0020.180/11
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA, Ulica --- 18A, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/7
Ulica
--- 27A
Miasto
KARSK
Gmina
NOWOGARD
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY, Ulica --- 27A, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.172
B - TERENY MIESZKANIOWE, Ulica --- 27A, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY, Ulica --- 27A, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/5

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY, Ulica --- 27A, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2
Ulica
--- 29
Miasto
KARSK
Gmina
NOWOGARD
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY, Ulica --- 29, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/6

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY, Ulica --- 29, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/6
Ulica
--- 31
Miasto
KARSK
Gmina
NOWOGARD
Powiat
GOLENIOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY, Ulica --- 31, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2
Ulica
--- 32
Miasto
KARSK
Gmina
NOWOGARD
Powiat
GOLENIOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY, Ulica --- 32, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/6

Działka 320404_5.0019.89/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE, Ulica --- 32, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/6
Ulica
--- 35
Miasto
KARSK
Gmina
NOWOGARD
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY, Ulica --- 35, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/9

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY, Ulica --- 35, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/9

Działka 320404_5.0020.122/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA, Ulica --- 35, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/9
Ulica
--- 39A
Miasto
KARSK 39A
Gmina
NOWOGARD
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY O POW. MIESZKALNEJ 140,85 M2, Ulica --- 39A, Miasto: KARSK 39A, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/3

Działka 320404_5.0020.133/1
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA, Ulica --- 39A, Miasto: KARSK 39A, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/3
Ulica
--- ---
Miasto
KARSK
Gmina
---
Powiat
NOWOGARD
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
DOM MIESZKALNY, SZOPA, KURNIK, STODOŁA, OBORA, CHLEWNIA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/6

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY DLA ROLNICTWA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/5

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY DLA ROLNICTWA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/7

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY DLA ROLNICTWA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/7

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY DLA ROLNICTWA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/1

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY DLA ROLNICTWA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/5

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY DLA ROLNICTWA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/6

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY DLA ROLNICTWA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/5

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY DLA ROLNICTWA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/5

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/8

Budynek
BUDYNKI GOSPODARCZE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/5

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY DLA ROLNICTWA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/5

Działka 320404_5.0020.335
GOSPODARSTWO ROLNE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/5

Działka 320404_5.0020.372/1
GOSPODARSTWO ROLNE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/5

Działka 320404_5.0020.139/2
ROLA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/1

Działka 320404_5.0020.345
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/1

Działka 320404_5.0020.120/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK 33, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0020.55/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/7

Działka 320404_5.0020.30
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/3

Działka 320404_5.0020.335
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/5

Działka 320404_5.0020.69
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/0

Działka 320404_5.0020.525
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/9

Działka 320404_5.0020.521
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/9

Działka 320404_5.0020.414
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/7

Działka 320404_5.0020.483
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/7

Działka 320404_5.0020.139/1
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/8

Działka 320404_5.0020.36
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/9

Działka 320404_5.0020.359
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/1

Działka 320404_5.0020.180/2
GOSPODARSTWO ROLNE NIEZABUDOWANE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/0

Działka 320404_5.0020.130/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/8

Działka 320404_5.0020.168
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/4

Działka 320404_5.0019.168/1
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/4

Działka 320404_5.0020.181/2
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK 17 A, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/6

Działka 320404_5.0020.141/8
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK 43, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/3

Działka 320404_5.0020.524
NIER. ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/0

Działka 320404_5.0020.330
NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0020.178
---, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0020.354
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/1

Działka 320404_5.0020.484
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/7

Działka 320404_5.0020.76
NIEURCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0020.140/2
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/5

Działka 320404_5.0020.35
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/9

Działka 320404_5.0020.233/1
---, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/4

Działka 320404_5.0020.43
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/6

Działka 320404_5.0020.90
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/6

Działka 320404_5.0020.255
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/6

Działka 320404_5.0020.307
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/6

Działka 320404_5.0020.366
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/6

Działka 320404_5.0020.26
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/3

Działka 320404_5.0020.60
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/3

Działka 320404_5.0020.265/2
NIERUCHOMOŚC ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/3

Działka 320404_5.0020.12/1
NIERUCHOMOŚC ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/3

Działka 320404_5.0020.18
---, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/7

Działka 320404_5.0020.284/1
NIERUCHOMOŚC ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/3

Działka 320404_5.0020.32
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/0

Działka 320404_5.0020.142
---, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/4

Działka 320404_5.0020.31
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/9

Działka 320404_5.0020.365
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/6

Działka 320404_5.0020.328
---, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/7

Działka 320404_5.0020.404
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/3

Działka 320404_5.0020.115/3
NIERUCHOMOŚC ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/3

Działka 320404_5.0020.259/1
NIERUCHOMOŚC ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/3

Działka 320404_5.0020.163/4
DROGA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/0

Działka 320404_5.0020.9
NERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/6

Działka 320404_5.0020.25
NERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/6

Działka 320404_5.0020.51
---, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0020.19
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/8

Działka 320404_5.0020.467
---, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/4

Działka 320404_5.0020.7/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0020.24
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/5

Działka 320404_5.0020.376
NERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/6

Działka 320404_5.0020.230
---, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/9

Działka 320404_5.0020.231
---, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/9

Działka 320404_5.0020.394
---, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/3

Działka 320404_5.0020.373/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK 13, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0020.53/1
NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/0

Działka 320404_5.0020.388
---, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/3

Działka 320404_5.0020.396
---, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/3

Działka 320404_5.0019.33/6
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/9

Działka 320404_5.0020.161/4
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK 24 B, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/8

Działka 320404_5.0020.180/6
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/8

Działka 320404_5.0020.249
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/0

Działka 320404_5.0020.301
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/0

Działka 320404_5.0020.203/1
---, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/9

Działka 320404_5.0020.141/9
---, Ulica --- ---, Miasto: KARSK 43A, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/0

Działka 320404_5.0019.33/3
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/6

Działka 320404_5.0020.161/3
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/8

Działka 320404_5.0020.141/12
---, Ulica --- ---, Miasto: KARSK 43A, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/0

Działka 320404_5.0020.161/5
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK 24, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/5

Działka 320404_5.0020.54/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.33/4
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/7

Działka 320404_5.0019.33/5
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/7

Działka 320404_5.0020.154/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/1

Działka 320404_5.0019.86
PS - PASTWISKA TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/7

Działka 320404_5.0020.374/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/0

Działka 320404_5.0020.375/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/0

Działka 320404_5.0020.441
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/9

Działka 320404_5.0020.68
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/8

Działka 320404_5.0020.47
GOSPODARSTWO ROLNE NIEZABUDOWANE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/7

Działka 320404_5.0020.2
GOSPODARSTWO ROLNE NIEZABUDOWANE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/7

Działka 320404_5.0020.29
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/6

Działka 320404_5.0019.114/1
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.460/2
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.450/2
W - ROWY, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.442/3
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.448/8
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.445/1
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.142/3
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.456/10
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.448/10
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0022.97/43
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.457/4
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.168/4
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/5

Działka 320404_5.0019.1
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/7

Działka 320404_5.0019.21
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/7

Działka 320404_5.0019.451/2
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.112/1
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.461
ROWY, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.448/6
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.457/2
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.143/1
BZ - TERENY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.456/8
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.458/4
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0022.97/40
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0022.97/46
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.375/4
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/5

Działka 320404_5.0019.152/3
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/7

Działka 320404_5.0020.233
---, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/4

Działka 320404_5.0020.164
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK 29 A, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/4

Działka 320404_5.0020.177
---, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/7

Działka 320404_5.0020.276
---, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/7

Działka 320404_5.0020.408
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/3

Działka 320404_5.0020.383
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/9

Działka 320404_5.0020.355
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/1

Działka 320404_5.0020.159/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK 23A, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0020.282
---, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/7

Działka 320404_5.0020.140/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/3

Działka 320404_5.0020.292/1
NIERUCHOMOŚC ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/3

Działka 320404_5.0020.10
NIERUCHOMOŚC ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/3

Działka 320404_5.0020.472/1
NIERUCHOMOŚC ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/3

Działka 320404_5.0020.455
NIERUCHOMOŚC ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/3

Działka 320404_5.0020.468
---, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/4

Działka 320404_5.0020.179
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0020.264
---, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0020.85
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/6

Działka 320404_5.0020.346
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/1

Działka 320404_5.0020.243
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0020.120/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK 33, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0020.55/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/0

Działka 320404_5.0020.486
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/7

Działka 320404_5.0019.182/2
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0020.516
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/9

Działka 320404_5.0020.517
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/9

Działka 320404_5.0020.159/1
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK 23, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/3

Działka 320404_5.0020.163/1
NIERUCHOMOŚC ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/3

Działka 320404_5.0020.456/2
NIERUCHOMOŚC ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/3

Działka 320404_5.0020.478/1
NIERUCHOMOŚC ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/3

Działka 320404_5.0020.485
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/7

Działka 320404_5.0020.487
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/7

Działka 320404_5.0020.22
NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0020.334
NIEURCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.180/20
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/1

Działka 320404_5.0019.168/1
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/7

Działka 320404_5.0019.151/1
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/7

Działka 320404_5.0019.150/2
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/7

Działka 320404_5.0019.432/1
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/4

Działka 320404_5.0019.145
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.144
DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.456/3
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.477/2
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.462/1
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.454/1
PS - PASTWISKA TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.448/4
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.458/2
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.112/3
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0029.42/8
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0022.97/39
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0022.97/45
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.142/1
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.153/1
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.472/3
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.478/3
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.446/2
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.471/1
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.459/2
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.447
ROWY, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.456/6
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.146/2
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.114/3
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.454/3
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0022.97/37
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0022.97/41
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.119/1
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/7

Działka 320404_5.0020.161/6
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK 24A, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/8

Działka 320404_5.0020.390
---, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/3

Działka 320404_5.0020.392
---, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/3

Działka 320404_5.0020.403/5
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/5

Działka 320404_5.0020.166/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0020.233
---, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/9

Działka 320404_5.0020.385/3
---, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/3

Działka 320404_5.0020.122/3
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK 35 A I 35 B, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/0

Działka 320404_5.0020.222
---, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/9

Działka 320404_5.0019.168/4
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/4

Działka 320404_5.0020.53/2
---, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/7

Działka 320404_5.0000.122/2
---, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/4

Działka 320404_5.0020.397
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/6

Działka 320404_5.0020.170
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK 26 B, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/8

Działka 320404_5.0020.67/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/1

Działka 320404_5.0020.127
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/3

Działka 320404_5.0020.7/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/4

Działka 320404_5.0020.61
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/6

Działka 320404_5.0020.371/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/0

Działka 320404_5.0020.121
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/0

Działka 320404_5.0020.88
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/6

Działka 320404_5.0020.54/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/0

Działka 320404_5.0020.416
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/9

Działka 320404_5.0020.124/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/6

Działka 320404_5.0020.124/3
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/6

Działka 320404_5.0020.26/1
GOSPODARSTWO ROLNE NIEZABUDOWANE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/4

Działka 320404_5.0020.26/2
GOSPODARSTWO ROLNE NIEZABUDOWANE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/4

Działka 320404_5.0020.271
GOSPODARSTWO ROLNE NIEZABUDOWANE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/4

Działka 320404_5.0020.148
NIERUCHOMOŚĆ NIEROLNICZA ZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/0

Działka 320404_5.0020.175/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/5

Działka 320404_5.0020.34
GOSPODARSTWO ROLNE NIEZABUDOWANE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/7

Działka 320404_5.0020.4
GOSPODARSTWO ROLNE NIEZABUDOWANE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/7

Działka 320404_5.0020.130/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/5

Działka 320404_5.0020.12
---, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/4

Działka 320404_5.0020.203
---, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/4

Działka 320404_5.0020.377
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.379
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.380/1
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0019.381
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/2

Działka 320404_5.0020.518
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/9

Działka 320404_5.0020.519
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/9

Działka 320404_5.0020.520
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/9

Działka 320404_5.0020.522
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/9

Działka 320404_5.0020.357
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/1

Działka 320404_5.0020.183/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/6

Działka 320404_5.0020.403/3
GOSPODARSTWO ROLNE NIEZABUDOWANE, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/7

Działka 320404_5.0020.527/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KARSK 12, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/1

Działka 320404_5.0020.126
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI, Ulica --- ---, Miasto: KARSK, Gmina: ---

SZ1O/xxxxxxxx/0
Ulica
--- ---
Miasto
WARNKOWO-KARSK
Gmina
NOWOGARD
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Działka 320404_5.****.49
GOSPODARSTWO ROLNE - NIEZABUDOWANE, Ulica --- ---, Miasto: WARNKOWO-KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/0

Działka 320404_5.****.51
GOSPODARSTWO ROLNE - NIEZABUDOWANE, Ulica --- ---, Miasto: WARNKOWO-KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/0

Działka 320404_5.****.90/2
GOSPODARSTWO ROLNE - NIEZABUDOWANE, Ulica --- ---, Miasto: WARNKOWO-KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/0

Działka 320404_5.****.362
GOSPODARSTWO ROLNE - NIEZABUDOWANE, Ulica --- ---, Miasto: WARNKOWO-KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/0

Działka 320404_5.****.363
GOSPODARSTWO ROLNE - NIEZABUDOWANE, Ulica --- ---, Miasto: WARNKOWO-KARSK, Gmina: NOWOGARD

SZ1O/xxxxxxxx/0
Nota

Wyszukiwarka działa przy współpracy z Data Matters Limited. Przed skorzystanem z usługi warto zapoznać się z Regulaminem

Staticmap?center=53.560693,14.835608&zoom=17&size=400x300&markers=color:purple|53.560693,14
Goleniow Sąd rejonowy w Goleniowie
ul. Konstytucji 3 Maja 45
72-102 Goleniów

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.