Księgi Wieczyste Kolno, gmina Golina

Ulica
--- ---
Miasto
KOLNO
Gmina
GOLINA
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
BUDYNKI, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/9

Budynek
BUDYNEK, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/7

Budynek
BUDYNKI, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/7

Działka 301001_5.****.116
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/5

Działka 301001_5.****.85
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/5

Działka 301001_5.****.177/1
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/5

Działka 301001_5.0010.18/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/5

Działka 301001_5.****.35
ROLA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/4

Działka 301001_5.****.118
---, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/6

Działka 301001_5.****.11
ROLA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/9

Działka 301001_5.****.86/2
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/7

Działka 301001_5.****.29/2
GOSPODARSTWO ROLNE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.****.1150/1
---, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/9

Działka 301001_5.****.117
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/7

Działka 301001_5.****.127/6
ROLA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.****.545
ROLA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.****.1499/2
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.****.122
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/5

Działka 301001_5.****.135
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/5

Działka 301001_5.****.12
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/6

Działka 301001_5.****.129
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/7

Działka 301001_5.****.70
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/7

Działka 301001_5.****.216
---, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/6

Działka 301001_5.****.65
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/6

Działka 301001_5.****.107
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/0

Działka 301001_5.****.19/2
ROLA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.****.*
ROLA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.****.72
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/9

Działka 301001_5.****.71
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/7

Działka 301001_5.****.104
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/7

Działka 301001_5.****.80
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/5

Działka 301001_5.****.182
---, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/7

Działka 301001_5.****.210
ŁĄKA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/9

Działka 301001_5.****.37
---, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/9

Działka 301001_5.****.154/3
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/7

Działka 301001_5.****.774
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.****.520
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.0021.346/4
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.****.81/1
NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/4

Działka 301001_5.****.118/2
NIEZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/0

Działka 301001_5.****.127/7
NIEZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.0010.123/3
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/9

Działka 301001_5.0010.58/2
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/9

Działka 301001_5.****.22/7
NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/8

Działka 301001_5.****.313/1
NIEZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/8

Działka 301001_5.****.313/2
NIEZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/8

Działka 301001_5.****.170
NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/0

Działka 301001_5.****.123/4
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.****.131/1
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/7

Działka 301001_5.0010.126/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/5

Działka 301001_5.****.68/2
NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚC ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/4

Działka 301001_5.****.94/3
NIEZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.****.6/1
NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/4

Działka 301001_5.****.7/1
NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/4

Działka 301001_5.****.51
NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/4

Działka 301001_5.****.87/2
NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/0

Działka 301001_5.****.203
---, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.****.171
---, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.****.175
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/4

Działka 301001_5.****.154/6
NIEZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/6

Działka 301001_5.****.128/4
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/7

Działka 301001_5.****.191
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/5

Działka 301001_5.****.521
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/5

Działka 301001_5.****.635
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/5

Działka 301001_5.****.127/2
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/2

Działka 301001_5.****.112
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/2

Działka 301001_5.****.22/5
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/4

Działka 301001_5.****.94/1
NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/6

Działka 301001_5.****.201
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/2

Działka 301001_5.****.195
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/2

Działka 301001_5.****.33
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/5

Działka 301001_5.****.34
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/5

Działka 301001_5.****.67
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/5

Działka 301001_5.****.92/2
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/5

Działka 301001_5.****.16
ROLA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/7

Działka 301001_5.****.132
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/5

Działka 301001_5.****.103
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/5

Działka 301001_5.0010.57
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/2

Działka 301001_5.****.144/2
ROLA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/4

Działka 301001_5.****.556
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/6

Działka 301001_5.****.51
ZABUDOWANE GOSPODARSTWO ROLNE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.****.253
ZABUDOWANE GOSPODARSTWO ROLNE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.****.258
ZABUDOWANE GOSPODARSTWO ROLNE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.****.259
ZABUDOWANE GOSPODARSTWO ROLNE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.0010.28/4
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.0010.89/2
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.0010.89/4
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.****.14
ROLA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.****.29/1
GOSPODARSTWO ROLNE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.****.90/1
GOSPODARSTWO ROLNE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.****.30/5
GOSPODARSTWO ROLNE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.****.13
ROLA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/6

Działka 301001_5.****.35
---, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/9

Działka 301001_5.0010.134/3
NIEZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/4

Działka 301001_5.0010.31
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.0010.69
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.0006.134
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.0014.25
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.0014.68
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.0019.74
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.0019.114
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.****.119/2
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/5

Działka 301001_5.****.224
NIERUCHOMOŚĆ, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/8

Działka 301001_5.****.137/2
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.0010.126/5
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/0

Działka 301001_5.0010.28/3
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.****.137/3
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/9

Działka 301001_5.****.9/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/4

Działka 301001_5.****.38
NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/2

Działka 301001_5.****.73
NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚC ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/4

Działka 301001_5.****.30/4
ZABUDOWANA DZIAŁKA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/2

Działka 301001_5.****.19/1
NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/2

Działka 301001_5.0022.158
PS - PASTWISKA TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/5

Działka 301001_5.0010.94/5
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/5

Działka 301001_5.0010.15
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/2

Działka 301001_5.0010.98/4
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.0010.16/2
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/6

Działka 301001_5.****.59/1
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/0

Działka 301001_5.****.144/3
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/9

Działka 301001_5.****.382
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.****.1087
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.0010.134/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/6

Działka 301001_5.****.120
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/0

Działka 301001_5.****.5/3
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/9

Działka 301001_5.****.61/5
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/0

Działka 301001_5.****.149
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/6

Działka 301001_5.****.27
ZABUDOWANE GOSPODARSTWO ROLNE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.****.254
ZABUDOWANE GOSPODARSTWO ROLNE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.****.257
ZABUDOWANE GOSPODARSTWO ROLNE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.****.260
ZABUDOWANE GOSPODARSTWO ROLNE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.****.332
ZABUDOWANE GOSPODARSTWO ROLNE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.0010.89/1
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.0010.89/3
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.****.121
ROLA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/0

Działka 301001_5.****.19
ROLA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/8

Działka 301001_5.****.105
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.****.*
ZABUDOWANE GOSPODARSTWO ROLNE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.****.7
ROLA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/8

Działka 301001_5.****.24
ROLA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/0

Działka 301001_5.****.18
ROLA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.****.6
ROLA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.****.79
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/6

Działka 301001_5.****.213
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/8

Działka 301001_5.****.134/1
---, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/6

Działka 301001_5.****.10
ROLA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/9

Działka 301001_5.****.20
ROLA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/5

Działka 301001_5.****.524
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/5

Działka 301001_5.****.87/1
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/4

Działka 301001_5.****.189
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/0

Działka 301001_5.****.94/2
NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/6

Działka 301001_5.****.94/3
NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/6

Działka 301001_5.****.720
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/5

Działka 301001_5.****.50
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/2

Działka 301001_5.****.128/3
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/7

Działka 301001_5.****.738/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/5

Działka 301001_5.****.99
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/2

Działka 301001_5.****.68/1
---, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/9

Działka 301001_5.****.77
ZABUDOWANE GOSPODARSTWO ROLNE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/4

Działka 301001_5.0010.128/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.****.39
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/0

Działka 301001_5.****.40
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/0

Działka 301001_5.****.95
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/0

Działka 301001_5.****.119/1
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/0

Działka 301001_5.****.288/2
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/0

Działka 301001_5.****.183
---, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/9

Działka 301001_5.****.132
---, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/9

Działka 301001_5.****.475
---, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/9

Działka 301001_5.****.638
---, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/9

Działka 301001_4.0001.214/2
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/9

Działka 301001_5.****.214/1
---, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/9

Działka 301001_5.****.132/1
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/6

Działka 301001_5.****.355/1
---, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/7

Działka 301001_5.****.72
ROLA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.****.646
ROLA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.****.81
ROLA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.****.93
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/5

Działka 301001_5.****.133/2
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/7

Działka 301001_5.****.218
ROLA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.****.80
ROLA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.****.18
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/5

Działka 301001_5.****.90
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/5

Działka 301001_5.0010.18/1
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/5

Działka 301001_5.0010.126/6
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/8

Działka 301001_5.****.30/3
GOSPODARSTWO ROLNE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.****.90/2
GOSPODARSTWO ROLNE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.****.2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/6

Działka 301001_5.****.102/1
ROLA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/7

Działka 301001_5.****.115/1
ROLA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/7

Działka 301001_5.****.131/2
ROLA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/7

Działka 301001_5.****.11
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/9

Działka 301001_5.****.113
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/7

Działka 301001_5.****.114
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/7

Działka 301001_5.****.130
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/7

Działka 301001_5.****.23
ROLA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/0

Działka 301001_5.****.19/2
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/7

Działka 301001_5.0010.82
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/2

Działka 301001_5.****.14/2
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/2

Działka 301001_5.****.154/2
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/2

Działka 301001_5.0010.125
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.0006.55
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.0006.84
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.0014.13
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.0019.54
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.0019.75
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.0019.96
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.0019.81
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.0010.98/3
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/4

Działka 301001_5.0010.111/3
PS - PASTWISKA TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/4

Działka 301001_5.0010.18/3
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/8

Działka 301001_5.0010.19/3
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/8

Działka 301001_5.****.28/1
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/5

Działka 301001_5.0010.54/1
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/9

Działka 301001_5.0022.45
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/9

Działka 301001_5.****.5/2
NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/4

Działka 301001_5.****.40/2
NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/4

Działka 301001_5.****.76/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/4

Działka 301001_5.****.94/4
NIEZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.****.127/3
NIEZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.****.86/1
NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/4

Działka 301001_5.0010.133/1
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/8

Działka 301001_5.****.207/1
---, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.****.205
---, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.****.58/3
DZIAŁKA GRUNTU - LAS, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.****.211
---, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.****.71
---, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.****.36
NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/9

Działka 301001_5.****.55
NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/6

Działka 301001_5.****.5/3
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/9

Działka 301001_5.****.6/2
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/9

Działka 301001_5.****.7/2
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/9

Działka 301001_5.0010.126/3
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/9

Działka 301001_5.****.491/2
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.****.216/2
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.****.137/4
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.****.154/5
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/7

Działka 301001_5.****.118/1
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.****.142
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/9

Działka 301001_5.****.185
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.****.410/1
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.****.44/2
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/0

Działka 301001_5.0010.81/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/4

Działka 301001_5.****.22/9
NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.****.50
NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/4

Działka 301001_5.****.209
---, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.****.123/3
---, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.****.32/1
NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/8

Działka 301001_5.****.32/2
NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/8

Działka 301001_5.****.44/3
NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/6

Działka 301001_5.0010.106
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.****.515
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.****.208
NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/4

Działka 301001_5.****.152
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/7

Działka 301001_5.****.154/1
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/7

Działka 301001_5.****.110
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/4

Działka 301001_5.****.97
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/4

Działka 301001_5.****.222
NIERUCHOMOŚĆ, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/8

Działka 301001_5.****.162
NIERUCHOMOŚĆ, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/8

Działka 301001_5.****.163
NIERUCHOMOŚĆ, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/8

Działka 301001_5.0010.94/1
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/5

Działka 301001_5.0022.159
PS - PASTWISKA TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/5

Działka 301001_5.0010.134/2
NIEZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.****.78
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/4

Działka 301001_5.****.229
NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/8

Działka 301001_5.0022.44
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/9

Działka 301001_5.0010.111/4
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1

Działka 301001_5.****.141
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/9

Działka 301001_5.****.108
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/0

Działka 301001_5.****.22/8
NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/7

Działka 301001_5.0010.18/1
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/3

Działka 301001_5.****.123/2
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/0

Działka 301001_5.****.11
NIEZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: KOLNO, Gmina: GOLINA

KN1N/xxxxxxxx/1
Nota

Wyszukiwarka działa przy współpracy z Data Matters Limited. Przed skorzystanem z usługi warto zapoznać się z Regulaminem

Staticmap?center=52.214132,18.254853&zoom=17&size=400x300&markers=color:purple|52.214132,18
Konin Sąd rejonowy w Koninie
ul. Wojska Polskiego 2
62-507 Konin

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.