Księgi Wieczyste Jagodno, gmina Elbląg

Ulica
DROGA POWIATOWA NR 09213 ---
Miasto
JAGODNO
Gmina
ELBLĄG
Powiat
ELBLĄSKI
Dzielnica
---
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Działka 280401_2.0008.116
DR - DROGI, Ulica DROGA POWIATOWA NR 09213 ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/5

Działka 280401_2.0008.135
DR - DROGI, Ulica DROGA POWIATOWA NR 09213 ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/5
Ulica
DROGA WOJEWÓDZKA NR 503 ---
Miasto
JAGODNO
Gmina
ELBLĄG
Powiat
ELBLĄSKI
Dzielnica
---
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Działka 280401_2.0008.32
DR - DROGI, Ulica DROGA WOJEWÓDZKA NR 503 ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0008.5
DR - DROGI, Ulica DROGA WOJEWÓDZKA NR 503 ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0008.118
DR - DROGI, Ulica DROGA WOJEWÓDZKA NR 503 ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0008.86
DR - DROGI, Ulica DROGA WOJEWÓDZKA NR 503 ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0008.109
DR - DROGI, Ulica DROGA WOJEWÓDZKA NR 503 ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4
Ulica
JAGODNO 1
Miasto
JAGODNO
Gmina
ELBLĄG
Powiat
ELBLĄSKI
Dzielnica
---
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Budynek
110 - BUDYNKI MIESZKALNE, Ulica JAGODNO 1, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/0
Ulica
JAGODNO 2/4
Miasto
JAGODNO
Gmina
ELBLĄG
Powiat
ELBLĄSKI
Dzielnica
---
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Budynek
110 - BUDYNKI MIESZKALNE, Ulica JAGODNO 2/4, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/0

Budynek
110 - BUDYNKI MIESZKALNE, Ulica JAGODNO 2/4, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/0

Działka 280401_2.0008.65
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE, Ulica JAGODNO 2/4, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/0

Działka 280401_2.0008.41
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE, Ulica JAGODNO 2/4, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/0

Działka 280401_2.0008.43
R - GRUNTY ORNE, Ulica JAGODNO 2/4, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/0

Działka 280401_2.0008.45
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE, Ulica JAGODNO 2/4, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/0
Ulica
JAGODNO 2
Miasto
JAGODNO
Gmina
ELBLĄG
Powiat
ELBLĄSKI
Dzielnica
---
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Budynek
110 - BUDYNKI MIESZKALNE, Ulica JAGODNO 2, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/0
Ulica
MAZURSKA 60
Miasto
JAGODNO
Gmina
ELBLĄG
Powiat
ELBLĄSKI
Dzielnica
---
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY, Ulica MAZURSKA 60, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Budynek
BUDYNEK TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI, Ulica MAZURSKA 60, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY, Ulica MAZURSKA 60, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY, Ulica MAZURSKA 60, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Budynek
BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWY, Ulica MAZURSKA 60, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.25
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica MAZURSKA 60, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 286101_1.0025.152/2
B - TERENY MIESZKANIOWE, Ulica MAZURSKA 60, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.117
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica MAZURSKA 60, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7
Ulica
MAZURSKA ---
Miasto
JAGODNO
Gmina
ELBLĄG
Powiat
ELBLĄSKI
Dzielnica
---
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Budynek
BUDYNEK PRODUKCYJNY, Ulica MAZURSKA ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/1

Działka 280401_2.0008.99
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica MAZURSKA ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/1

Działka 280401_2.0008.100
R - GRUNTY ORNE, Ulica MAZURSKA ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/1

Działka 286101_1.0025.156
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica MAZURSKA ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/1

Działka 280401_2.0008.104
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica MAZURSKA ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/1

Działka 286101_1.0025.170/2
R - GRUNTY ORNE, Ulica MAZURSKA ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/1

Działka 280401_2.0008.101
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica MAZURSKA ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/1

Działka 286101_1.0025.167/2
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica MAZURSKA ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/1
Ulica
MAZURSKA NR 90 ---
Miasto
JAGODNO
Gmina
ELBLĄG
Powiat
ELBLĄSKI
Dzielnica
---
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Działka 280401_2.0008.86
---, Ulica MAZURSKA NR 90 ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0008.82
---, Ulica MAZURSKA NR 90 ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0008.98
---, Ulica MAZURSKA NR 90 ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4
Ulica
--- ---
Miasto
JAGODNA
Gmina
ELBLĄG
Powiat
ELBLĄSKI
Dzielnica
---
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Budynek
108 - BUDYNKI PRODUKCYJNE, USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/0

Budynek
108 - BUDYNKI PRODUKCYJNE, USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/0

Działka 280401_2.0008.136
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.132
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.17
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.12
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.49
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.53
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.102
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0008.120
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0008.114
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0008.122
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0008.33
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0008.3
N - NIEUŻYTKI, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/8

Działka 280401_2.0008.127
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/0

Działka 280401_2.0008.6
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/6

Działka 280401_2.0008.97
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/1

Działka 280401_2.0008.106
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/1

Działka 280401_2.0008.42
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/2

Działka 280401_2.0008.123
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/5

Działka 280401_2.0008.72
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.87
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.121
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0008.61
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0008.85
TK - TERENY KOLEJOWE, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/6

Działka 280401_2.0008.48
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.131
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.128
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.15
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.11
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.23
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.9
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.50
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.10/2
ROLA BEZ ZABUDOWAŃ, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0008.84
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0008.110
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0008.69
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/6

Działka 280401_2.0008.94
TR - TERENY RÓŻNE, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/8

Działka 280401_2.0008.95
W - ROWY, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/8

Działka 280401_2.0008.88
TR - TERENY RÓŻNE, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/8

Działka 280401_2.0008.91
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/8

Działka 280401_2.0008.108
TK - TERENY KOLEJOWE, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/6

Działka 280401_2.0008.8
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.7
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.75
N - NIEUŻYTKI, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/1

Działka 280401_2.0008.44
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.96
TR - TERENY RÓŻNE, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0008.126
TR - TERENY RÓŻNE, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0008.67
WM - GRUNTY POD MORSKIMI WODAMI WEWNĘTRZNYMI, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/1

Działka 280401_2.0008.76
TR - TERENY RÓŻNE, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/1

Działka 280401_2.0008.1
N - NIEUŻYTKI, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/1

Działka 280401_2.0008.59
TERENY RÓŻNE, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/8

Działka 280401_2.0008.92
TR - TERENY RÓŻNE, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/8

Działka 280401_2.0008.71
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/6

Działka 280401_2.0008.2
TR - TERENY RÓŻNE, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0008.47
W - ROWY, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0008.40
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/1

Działka 280401_2.0008.115
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/2

Działka 280401_2.0008.124
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/2

Działka 280401_2.0008.4
TK - TERENY KOLEJOWE, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/6

Działka 280401_2.0008.129
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.10
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.22
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.16
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.54
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.55
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.38
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.34
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0008.28
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.58
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.60
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.81
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/0

Działka 280401_2.0008.93
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/1

Działka 280401_2.0008.64
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/1

Działka 280401_2.0008.73
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/1

Działka 280401_2.0008.98
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/0

Działka 280401_2.0008.66
TR - TERENY RÓŻNE, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0008.57
W - ROWY, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0008.24
W - ROWY, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0008.36
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0008.111
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0008.119
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0008.103
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0008.25
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/6

Działka 280401_2.0008.29
TK - TERENY KOLEJOWE, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/6

Działka 280401_2.0008.37
TK - TERENY KOLEJOWE, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/6

Działka 280401_2.0008.18
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.137
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.20
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.14
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.30
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.83
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0008.52
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.133
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.13
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.21
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.56
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.46
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.130
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.134
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.62
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0008.107
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/0

Działka 280401_2.0008.105
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0008.2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA PRZEZNACZONA NA SPRZEDAŻ, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNA, Gmina: TOLKMICKO

EL1E/xxxxxxxx/3

Działka 280401_2.0008.3
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA PRZEZNACZONA NA SPRZEDAŻ, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNA, Gmina: TOLKMICKO

EL1E/xxxxxxxx/3

Działka 280401_2.0008.6
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA PRZEZNACZONA NA SPRZEDAŻ, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNA, Gmina: TOLKMICKO

EL1E/xxxxxxxx/3

Działka 280401_2.0008.27
N - NIEUŻYTKI, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNA, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0008.4
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA PRZEZNACZONA NA SPRZEDAŻ, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNA, Gmina: TOLKMICKO

EL1E/xxxxxxxx/3

Działka 280401_2.0008.5
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA PRZEZNACZONA NA SPRZEDAŻ, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNA, Gmina: TOLKMICKO

EL1E/xxxxxxxx/3

Działka 280401_2.0008.7
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA PRZEZNACZONA NA SPRZEDAŻ, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNA, Gmina: TOLKMICKO

EL1E/xxxxxxxx/3

Działka 280401_2.0008.2/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA PRZEZNACZONA NA SPRZEDAŻ, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNA, Gmina: TOLKMICKO

EL1E/xxxxxxxx/3

Działka 280401_2.0008.74
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: JAGODNA, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/1
Ulica
ŻYTNIA 2
Miasto
JAGODNO
Gmina
ELBLĄG
Powiat
ELBLĄSKI
Dzielnica
---
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Budynek
110 - BUDYNKI MIESZKALNE, Ulica ŻYTNIA 2, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/1

Budynek
109 - POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE, Ulica ŻYTNIA 2, Miasto: JAGODNO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/1
Nota

Wyszukiwarka działa przy współpracy z Data Matters Limited. Przed skorzystanem z usługi warto zapoznać się z Regulaminem

Staticmap?center=54.168121,19.407007&zoom=17&size=400x300&markers=color:purple|54.168121,19
Elblag Sąd rejonowy w Elblągu
ul. Płk. Dąbka 8-12
82-315 Elbląg

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.