Księgi Wieczyste Czechowo, gmina Elbląg

Ulica
CZECHOWO 8D
Miasto
CZECHOWO
Gmina
ELBLĄG
Powiat
ELBLĄSKI
Dzielnica
---
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY, Ulica CZECHOWO 8D, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/1

Działka 280401_2.0004.37/7
B - TERENY MIESZKANIOWE, Ulica CZECHOWO 8D, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/1
Ulica
CZECHOWO 23F
Miasto
CZECHOWO
Gmina
ELBLĄG
Powiat
ELBLĄSKI
Dzielnica
---
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY, Ulica CZECHOWO 23F, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/2

Działka 280401_2.0004.13/5
B - TERENY MIESZKANIOWE, Ulica CZECHOWO 23F, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/2
Ulica
DROGA KRAJOWA NR 22 ---
Miasto
CZECHOWO
Gmina
ELBLĄG
Powiat
ELBLĄSKI
Dzielnica
---
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Działka 280401_2.0025.198
DR - DROGI, Ulica DROGA KRAJOWA NR 22 ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/3
Ulica
DROGA POWIATOWA NR 09363 ---
Miasto
CZECHOWO
Gmina
ELBLĄG
Powiat
ELBLĄSKI
Dzielnica
---
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Działka 280401_2.0004.61/2
DR - DROGI, Ulica DROGA POWIATOWA NR 09363 ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/0

Działka 280401_2.0004.61/1
DR - DROGI, Ulica DROGA POWIATOWA NR 09363 ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/0
Ulica
--- 7A
Miasto
CZECHOWO
Gmina
ELBLĄG
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE, Ulica --- 7A, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY, Ulica --- 7A, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0004.11/9
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA, Ulica --- 7A, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7
Ulica
--- 22A
Miasto
CZECHOWO
Gmina
ELBLĄG
Powiat
ELBLĄSKI
Dzielnica
---
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY, Ulica --- 22A, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/8

Działka 280401_2.0004.12/3
B - TERENY MIESZKANIOWE, Ulica --- 22A, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/8
Ulica
--- ---
Miasto
CZECHOWO
Gmina
ELBLĄG
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
ELBLĄSKIE

Budynek
DWA GARAŻE NA DZIAŁCE NR 40/2, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/3

Budynek
DOM MIESZKALNY, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/0

Budynek
ZABUDOWANIA, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/6

Budynek
OBORA NA DZIAŁCE 37/9, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/3

Budynek
OBORA NA DZIAŁCE 37/9, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/3

Budynek
DOM MIESZKALNY, STODOŁA I OBORA, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/0

Budynek
110 - BUDYNKI MIESZKALNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Budynek
110 - BUDYNKI MIESZKALNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Budynek
STODOŁA, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/0

Budynek
CHLEWNIA, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/0

Budynek
CZĘŚĆ BUDYNKU MIESZKALNEGO, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/0

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/5

Budynek
DOM MIESZKALNY NA DZIAŁCE 37/9, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/3

Budynek
DOM MIESZKALNY NA DZIAŁCE NR 40/2, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/3

Działka 280401_2.0004.360/6
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/5

Działka 280401_2.0004.360/9
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/5

Działka 280401_2.0004.62
DROGA, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0004.59
DROGA, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0004.63
DROGA, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0004.18/2
DROGA, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0004.56
DROGA, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0004.36/5
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/2

Działka 280401_2.0004.360/5
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0004.360/10
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0004.40/5
B - TERENY MIESZKANIOWE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/5

Działka 280401_2.0004.13/9
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/8

Działka 280401_2.0004.18/6
PS - PASTWISKA TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0004.12/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0004.3/15
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/0

Działka 280401_2.0004.23/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/0

Działka 280401_2.0004.69/7
W - ROWY, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/8

Działka 280401_2.0004.37/16
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/6

Działka 280401_2.0004.29/3
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0004.64
DROGA POWIATOWA NR 363, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/0

Działka 280401_2.0004.48/5
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0004.10/7
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0004.22/3
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0004.13/7
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/1

Działka 280401_2.0004.47/17
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/3

Działka 280401_2.0004.47/19
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/3

Działka 280401_2.0004.47/21
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/3

Działka 280401_2.0004.6/2
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/2

Działka 280401_2.0004.25/3
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/6

Działka 280401_2.0004.29/4
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0004.40/2
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/3

Działka 280401_2.0004.40/6
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/3

Działka 280401_2.0004.47/16
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/3

Działka 280401_2.0004.22/9
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0004.17/3
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/3

Działka 280401_2.0004.40/3
WSPÓLNOTA SIEDLISKOWA, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/1

Działka 280401_2.0004.25/2
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/0

Działka 280401_2.0004.12/5
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/5

Działka 280401_2.0004.12/6
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/5

Działka 280401_2.0004.48/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/6

Działka 280401_2.0004.3/9
---, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/2

Działka 280401_2.0004.36/7
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0004.37/8
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0004.54
DROGA KRAJOWA NR S 22, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/3

Działka 280401_2.0004.361/1
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0004.361/2
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0004.37/10
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/6

Działka 280401_2.0004.11/12
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0004.49/4
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: KOMOROWO ŻUŁAWSKIE

EL1E/xxxxxxxx/6

Działka 280401_2.0004.37/13
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/5

Działka 280401_2.0004.15/3
---, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0004.16/9
---, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0004.10/4
---, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0004.69/4
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0004.35
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/3

Działka 280401_2.0004.42
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/3

Działka 280401_2.0017.172
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0004.7
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0017.130
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0017.129
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0017.330
W - ROWY, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0004.44
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/6

Działka 280401_2.0004.52
GOSPODARSTWO ROLNE BEZ ZABUDOWAŃ, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/0

Działka 280401_2.0004.40/4
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/0

Działka 280401_2.0004.13/13
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0004.13/14
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0004.30
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0004.49/5
---, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0004.16/7
---, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0004.11/2
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/2

Działka 280401_2.0004.16/3
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ---

EL1E/xxxxxxxx/1

Działka 280401_2.0004.13/12
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0004.11/7
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/5

Działka 280401_2.0004.34/5
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/8

Działka 280401_2.0004.21/2
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0004.16/13
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/8

Działka 280401_2.0004.16/3
PS - PASTWISKA TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/8

Działka 280401_2.0004.21/4
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0004.37/11
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/3

Działka 280401_2.0004.18/4
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0004.11/10
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/0

Działka 280401_2.0004.13/15
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0004.22/7
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/3

Działka 280401_2.0004.49/1
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/6

Działka 280401_2.0004.23/5
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/0

Działka 280401_2.0004.23/6
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/0

Działka 280401_2.0004.49/2
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/6

Działka 280401_2.0004.10/6
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/5

Działka 280401_2.0004.47/2
B - TERENY MIESZKANIOWE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0004.3/16
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/0

Działka 280401_2.0004.3/7
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/6

Działka 280401_2.0004.10/2
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0004.48/1
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0004.67/1
W - ROWY, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/8

Działka 280401_2.0004.68
W - ROWY, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/8

Działka 280401_2.0004.69/6
W - ROWY, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/8

Działka 280401_2.0004.70/2
W - ROWY, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/8

Działka 280401_2.0004.22/5
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0004.22/1
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/1

Działka 280401_2.0004.6/7
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/2

Działka 280401_2.0004.12/4
BP - ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/2

Działka 280401_2.0004.3/1
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/1

Działka 280401_2.0004.47/6
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/0

Działka 280401_2.0004.13/11
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0004.47/8
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/3

Działka 280401_2.0004.23/4
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0004.3/17
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0004.47/15
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0004.11/15
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/5

Działka 280401_2.0004.37/9
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/3

Działka 280401_2.0004.47/7
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/3

Działka 280401_2.0004.47/20
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/3

Działka 280401_2.0004.39
GOSPODARSTWO ROLNE BEZ ZABUDOWAŃ, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/0

Działka 280401_2.0004.8/5
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/0

Działka 280401_2.0004.46
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0004.49/3
---, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0004.50/2
---, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0004.21/3
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0004.48/6
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/6

Działka 280401_2.0004.48/7
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/6

Działka 280401_2.0004.10/5
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/3

Działka 280401_2.0004.36/6
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/2

Działka 280401_2.0004.36/4
DZIAŁKA GRUNTU - DROGA, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/2

Działka 280401_2.0004.18/7
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/6

Działka 280401_2.0004.409/4
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0004.409/3
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0004.69/5
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0004.11/14
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/0

Działka 280401_2.0004.16/11
---, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0004.14
K - UŻYTKI KOPALNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0004.16/12
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0004.6/6
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/1

Działka 280401_2.0004.19/1
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0004.36/2
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0004.25/4
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/3

Działka 280401_2.0004.8/2
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/2

Działka 280401_2.0004.9
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/2

Działka 280401_2.0004.8/4
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/2

Działka 280401_2.0004.41
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0004.48/2
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0004.3/18
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0004.37/17
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0004.22/6
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/6

Działka 280401_2.0004.47/1
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/2

Działka 280401_2.0004.3/10
S - SADY, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/5

Działka 280401_2.0004.3/14
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/5

Działka 280401_2.0004.360/7
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/5

Działka 280401_2.0004.360/11
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/5

Działka 280401_2.0004.3/12
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/5

Działka 280401_2.0004.47/17
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/8

Działka 280401_2.0004.47/19
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0004.45
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/3

Działka 280401_2.0004.43
WSPÓLNOTA SIEDLISKOWA, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0017.173
Ł - ŁĄKI TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0004.37/18
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/4

Działka 280401_2.0004.15/4
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/5

Działka 280401_2.0004.11/13
DZIALKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0004.51
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/5

Działka 280401_2.0004.23/3
PS - PASTWISKA TRWAŁE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/6

Działka 280401_2.0004.57
DROGA, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0004.58
DROGA, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0004.60
DROGA, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0004.65
DROGA, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0004.6/5
DROGA, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0004.37/6
DROGA, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0004.3/13
DR - DROGI, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0004.33/2
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/8

Działka 280401_2.0004.409/2
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/5

Działka 280401_2.0004.53
GOSPODARSTWO ROLNE BEZ ZABUDOWAŃ, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/0

Działka 280401_2.0004.8/3
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/0

Działka 280401_2.0004.22/10
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0004.16/10
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0004.37/14
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/0

Działka 280401_2.0004.18/5
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ---

EL1E/xxxxxxxx/1

Działka 280401_2.0004.49/4
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0004.13/10
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0004.50/1
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/3

Działka 280401_2.0004.360/4
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0004.360/12
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0004.360/8
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0004.33/2
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0004.34/3
LS - LASY, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9

Działka 280401_2.0004.20
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ---

EL1E/xxxxxxxx/1

Działka 280401_2.0004.28
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ---

EL1E/xxxxxxxx/1

Działka 280401_2.0004.3/11
S - SADY, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/2

Działka 280401_2.0004.47/10
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/3

Działka 280401_2.0004.47/15
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/3

Działka 280401_2.0004.47/18
R - GRUNTY ORNE, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/3

Działka 280401_2.0004.24
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/7

Działka 280401_2.0004.33/1
DZIAŁKA GRUNTU, Ulica --- ---, Miasto: CZECHOWO, Gmina: ELBLĄG

EL1E/xxxxxxxx/9
Nota

Wyszukiwarka działa przy współpracy z Data Matters Limited. Przed skorzystanem z usługi warto zapoznać się z Regulaminem

Staticmap?center=54.168121,19.407007&zoom=17&size=400x300&markers=color:purple|54.168121,19
Elblag Sąd rejonowy w Elblągu
ul. Płk. Dąbka 8-12
82-315 Elbląg

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.